Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

   hexdump - ascii, decimális, hexadecimális, oktális dump

ÁTTEKINTÉS

   hexdump [-bcdovx] [-e format_string] [-f format_file] [-n length]
   [-s skip] file ...

LEÍRÁS

   A hexdump segédprogram egy szűrő, ami megjeleníti a megadott fájlokat
   vagy a szabványos bemenetet, ha nem adunk meg fájlokat egy a felhasználó
   által megadott formátumban.

   Az opciók a következők:

   -b     Egybjtos oktlis megjelent. Minden sor elején megjeleníti
         a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 16
         oszlopban a szóközzel elválasztott három jegyű, nullával
         kiegészített bemeneti adatbájtok oktális formában.

   -c     Egybjtos karakteres megjelent. Minden sor elején
         megjeleníti a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt
         követik 16 oszlopban a szóközzel elválasztott három jegyű,
         szóközzel kiegészített bemeneti adatbájtok karakteres
         formában.

   -d     Ktbjtos decimlis megjelent. Minden sor elején
         megjeleníti a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt
         követik 8 oszlopban a szóközzel elválasztott öt jegyű,
         nullával kiegészített két bájtos adat egységek előjel
         nélküli, decimális formában.

   -e format_string
         Egy adatok megjelenítéséhez használt format_string formátum
         stringet ad meg.

   -f format_file
         Megad egy fájlt, ami egy vagy több új sorral elválasztott
         formátumu stringet tartalmaz. Az üres sorokat és azokat a
         sorokat, amelyek első nem szóköz karaktere egy kettőskereszt
         (#) nem veszi figyelembe.

   -n length  Csak length bájt hosszú bemenetet vesz figyelembe.

   -o     Kt bjtos oktlis megjelent. Minden sor elején megjeleníti
         a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 8
         oszlopban a szóközzel elválasztott hatjegyű, nullával
         kiegészített bemeneti adatok kétbájtos oktális formában.

   -s offset  Elhagy offset bájtot a bemenet kezdetéről. Alapértelmezésben
         az offset decimális számként értelmezett. Bevezető 0x vagy
         0X, hatására az offset hexadecimális számként értelmezett,
         különben bevezető 0 hatására az offset oktális számként
         értelmezett. A b, k, vagy m karakter hozzáadásával az offset
         rendre 512, 1024, illetve 1048576, szorzójaként értelmezett.

   -v     A -v opció hatására a hexdump minden bemeneti adatot
         megjelenít. A -v opció nélkül bármely kimeneti sorcsoport,
         ami azonos lenne a közvetlenül előtte lévő kimeneti sor
         csoporttal (a bemeneti offsetek kivételével) egy egy
         csillagból álló sorra cserélődne.

   -x     Ktbjtos hexadecimlis megjelent Minden sor elején
         megjeleníti a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt
         követik 8 oszlopban a szóközzel elválasztott négyjegyű,
         nullával kiegészített bemeneti adatok kétbájtos hexadecimális
         formában.

   A hexdump minden bemeneti fájlnál a bemenetről a szabványos kimenetre
   másol, átalakítva az adatokat az -e és -f opciókban megadott opcióknak
   megfelelően, abban a sorrendben, amiben azok meg voltak adva.

  Formátumok
   Egy formátumstring több formátum egységet tartalmazhat, amiket szóközzel
   kell elválasztani. Egy formátum egység legfeljebb három elemet
   tartalmazhat: egy iteráció számot, egy bájt számot, és egy formátumot.

   Az iteráció szám egy opcionális pozitív egész szám (integer), ami
   alapértelmezésben 1. A formátumok az iterációs számszor ismétlődnek.

   A bájt szám egy opcionális pozitív egész szám (integer). Ha specifikálva
   van, akkor a formátum iterációk által értelmezett bájtok számát határozza
   meg.

   Ha meg van adva egy iterációs szám és/vagy egy bájt szám, akkor egy /
   jelet kell tennni az iterációs szám és/vagy a bájt szám elé az
   egyértelműség érdekében. A szóközök a / jel előtt, vagy után figyelmen
   kívül maradnak.

   A formátum megadása kötelező és dupla idézőjelek (" ") közé kell tenni.
   A formátum fprint stílusú formátum stringetként lesz értelmezve (lásd
   fprintf(3)), a következő kivételekkel:

      +o  A csillag (*) alkalmazható mint mező szélesség vagy pontosság.

      +o  A bájt szám vagy mező pontosság ktelez minden ``s'' konverzió
        karakterhez (nem úgy mint az fprintf(3) alapértelmezése, ami ez
        egész stringre mutat, ha a pontosság nincs megadva.)

      +o  A ``h'', ``l'', ``n'', ``p'' és ``q'' konverziós karakterek nem
        támogatottak.

      +o  A következő C szabványbann leírt egyszeres escape szekvenciák
        támogatottak:

           NUL         \0
           <alert character>  \a
           <backspace>     \b
           <form-feed>     \f
           <newline>      \n
           <carriage return>  \r
           <tab>        \t
           <vertical tab>    \v

   A Hexdump támogatja továbbá a következő kiegészítő konverziós stringeket:

   _a[dox]   Megjeleníti a következő bájt bemeneti offsetét, a fájlok
         összességére vonatkoztatva. A kapcsolódó karakterek d, o, és
         x határozzák meg a megjelenítés alapját rendre decimális,
         oktális vagy hexadecimális formában.

   _A[dox]   Azonosítja a _a konverziós stringet, kivéve ha az csak
         egyszer fordul elő, amikor az összes bemenő adatot
         feldolgozta.

   _c     Kimeneti karakterek az alapértelmezett karakterkészletben. A
         nem nyomtatható karakterek három karakteren jelennek meg,
         nullával kiegészített oktális formában, kivéve azokat amelyek
         szabványos escape jelzésekkel ábrázolhatók, (lásd fentebb),
         ezeket két karakter stringként ábrázolja.

   _p     Kimeneti karakterek az alapértelmezett karakterkészletben. A
         nem nyomtatható karaktereket egyszeres ``.'' -tal jelöli.

   _u     Kimeneti US ASCII karakterek, a vezérlőkarakterek
         kivételével, amiket a következő kisbetűs nevek jelölnek. A
         hexa 0xff-nél nagyobb karakterek hexa stringként jelennek
         meg.

         000 nul 001 soh 002 stx 003 etx 004 eot 005 enq
         006 ack 007 bel 008 bs  009 ht  00A lf  00B vt
         00C ff  00D cr  00E so  00F si  010 dle 011 dc1
         012 dc2 013 dc3 014 dc4 015 nak 016 syn 017 etb
         018 can 019 em  01A sub 01B esc 01C fs  01D gs
         01E rs  01F us  0FF del

   A konverziós karakterek alapértelmezett és támogatott bájt számlálói a
   következők:

      %_c, %_p, %_u, %c    Csak egy bájtos számláló.

      %u, %X, %x'            Négy bájt alapértelmezett, egy,
                  kettő és négy bájtos számláló támogatott.

      %G, %g' %f,          Nyolc bájtos számláló
                  alapértelmezett, négy bájtos számláló
                  támogatott.

   Minden formátum string esetében az értelmezett adatok mennyisége a
   formátum adatok által külön-külön igényelt adatok összességével egyenlő,
   ami a bájt számláló iterációinak száma, vagy formátum által megkövetelt
   több bájt iterációinak száma amennyiben a bájt számláló nincs megadva.

   A bemenetet ``blokkokban'' manipulálja, ahol egy blokk a formátumstringek
   által meghatározott legnagyobb adat mennyisége.

   Format strings interpreting less than an input block's worth of data,
   whose last format unit both interprets some number of bytes and does not
   have a specified iteration count, have the iteration count incremented
   until the entire input block has been processed or there is not enough
   data remaining in the block to satisfy the format string.

   If, either as a result of user specification or hexdump modifying the
   iteration count as described above, an iteration count is greater than
   one, no trailing whitespace characters are output during the last
   iteration.

   It is an error to specify a byte count as well as multiple conversion
   characters or strings unless all but one of the conversion characters or
   strings is _a or _A.

   If, as a result of the specification of the -n option or end-of-file
   being reached, input data only partially satisfies a format string, the
   input block is zero-padded sufficiently to display all available data
   (i.e. any format units overlapping the end of data will display some
   number of the zero bytes).

   Further output by such format strings is replaced by an equivalent number
   of spaces. An equivalent number of spaces is defined as the number of
   spaces output by an s conversion character with the same field width and
   precision as the original conversion character or conversion string but
   with any ``+'', `` '', ``#'' conversion flag characters removed, and
   referencing a NULL string.

   Ha nincs formátumstring megadva, akkor az alapértelmezett megjelenítés
   azonos az -x opció megadásával.

   A hexdump sikeres végrehajtás esetén 0, hiba esetén >0 értékkel tér
   vissza.

PÉLDÁK

   A bemenetet átolvasás formában jeleníti meg:

      "%06.6_ao " 12/1 "%3_u "
      "\t\t" "%_p "
      "\n"

   Az -x opció végrehajtása:

      "%07.7_Ax\n"
      "%07.7_ax " 8/2 "%04x " "\n"

LÁSD MÉG

   adb(1)

MAGYAR FORDÍTÁS

   Horneczki Gábor <arthur@freemail.c3.hu>