Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    joe - Joe saját szövegszerkesztője

ÁTTEKINTÉS

    joe [globális kapcsolók] [ [lokális kapcsolók] fájlnév ]...

    jstar [globális kapcsolók] [ [lokális kapcsolók] fájlnév ]...

    jmacs [globális kapcsolók] [ [lokális kapcsolók] fájlnév ]...

    rjoe [globális kapcsolók] [ [lokális kapcsolók] fájlnév ]...

    jpico [globális kapcsolók] [ [lokális kapcsolók] fájlnév ]...

LEÍRÁS

    A JOE erőteljes, képernyőorientált ASCII-editor. Felhasználói felülete
    hasonlít sok felhasználóbarát PC-s szövegszerkesztőhöz. A Micro-Pro-
    féle WordStar vagy a Borland "Turbo"-nyelveinek felhasználói otthonosan
    fognak mozogni benne. A JOE mégis jellegzetes UNIX-os képernyőorientált
    editor, és legfőképpen programok és szövegek szerkesztésére alkalmas.

    A JOE számos más szövegszerkesztőt is emulál. A JSTAR a WordStar hű
    utánzata sok JOE-funkcióval kiegészítve. A JPICO a Pine levelező
    rendszer PICO editorának hű utánzata sok kiegészítéssel és javítással.
    A JMACS a GNU-EMACS utánzata. Az RJOE a JOE korlátozott változata,
    amely csak a parancssorban megadott fájlt engedi szerkeszteni.

    Bár a JOE valójában öt különböző szövegszerkesztő, csak egy futtatható
    fájlra van szükség, de öt különböző néven. A szövegszerkesztő neve
    kiegészítve "rc"-vel adja a JOE inicializációs fájljának nevét, ami
    meghatározza a szövegszerkesztő személyiségét.

    A JOE szabad szoftver; szabadon terjeszthető és/vagy módosítható a GNU
    General Public License feltételeivel, amiket a Free Software Foundation
    tett közzé. Nem tervezem, hogy a JOE-t kereskedelmi szoftverré vagy
    shareware-ré változtassam. A JOE elérhető az Interneten anonymous-ftp-
    vel az ftp.std.com címről, a fájl útvonala: src/editors/joe*.tar.Z.

HASZNÁLAT

    A szövegszerkesztő indításához gépeld be, hogy  joe,  azután  a
    szerkeszteni kívánt nulla vagy több fájl nevét. Mindegyik fájlnevet
    megelőzheti a lokális kapcsolók beállítása (lásd a lokális kapcsolók
    táblázatát lejjebb).  Más, globális kapcsolókat, melyek az egész
    editorra érvényesek, szintén a parancssorban lehet elhelyezni (lásd a
    globális kapcsolók táblázatát lejjebb). Ha új fájlt szerkesztesz, az új
    fájl nevét megadhatod mind a szövegszerkesztő indításakor, mind a fájl
    elmentésekor. A fájlnevek módosított szintaxisa lehetőséget nyújt
    programok kimenetének, a szabványos bemenetnek és kimenetnek, illetve
    fájlok vagy eszközök részeinek szerkesztéséhez. A részleteket lásd lent
    a Fájlnevek fejezetnél.

    Ha már a szövegszerkesztőben vagy, szöveget gépelhetsz be, és speciális
    vezérlőkarakter-szekvenciákat használhatsz más szerkesztő feladatok
    elvégzéséhez. Hogy megtudd, mik a vezérlőkarakter-szekvenciák, olvasd
    el  a manoldal maradék részét, vagy nyomj ^K H-t a súgóhoz a
    szövegszerkesztőben.

  Most következzen egy kis zavaros számítógép-tudomány:
    A ^ azt jelenti, hogy a Control billentyűt lenyomva kell tartani az
    utána következő billentyű lenyomása alatt (ugyanúgy, ahogy a Shift-et a
    nagybetűkhöz).  Számos  vezérlőkarakter-szekvencia  elérhető  más
    billentyűvel, így nem kell lenyomni a Control billentyűt: Az ESC a
    ^[-et, a Del a ^?-et, a Backspace a ^H-t, a Tab a ^I-t, a Return vagy
    az  Enter  a  ^M-et,  a  Linefeed  a ^J-t helyettesíti. Némely
    billentyűzetnél gondot okoz néhány vezérlőkarakter-szekvencia. A ^_-t,
    ^^-t és a ^@-ot általában a Shift lenyomása nélkül is be lehet írni
    (azaz próbáld ki a ^- -et, a ^6-ot és a ^2-őt). Más billentyűzeten ezek
    máshol lehetnek. Próbáld ki a ^.-ot, a ^,-őt és a ^/-et. A ^SZÓKÖZ
    általában a ^@ helyett használható. A ^\-t és a ^]-et sok kommunikációs
    program értelmezi, például a telnet és a kermit. Általában kétszer kell
    megnyomni ezeket a billentyűket, hogy átjussanak a kommunikációs
    programon.

    Amikor ^K H-t nyomsz, a képernyő tetején megjelenik az első súgóablak.
    Amíg a súgóablak a képernyőn van, folytathatod a szöveg bevitelét és
    szerkesztését. Más témához lapozhatsz, ha ^[,-t és ^[.-ot nyomsz (ez az
    ESC , és az ESC .). A súgóablak eltüntetéséhez használd a ^K H-t.

    Testre szabhatod a billentyűzetkiosztást, a súgóképernyőt és számos
    alapviselkedést,  ha  a  JOE  inicializációs fájlját (Debianon a
    /etc/joe/joerc) .joerc néven a home-könyvtáradba másolod, és módosítod.
    Lásd lent a joerc fejezetet.

    Ha alapértelmezett editorként a JOE-t akarod használni e-mailhez és
    newsolvasáshoz, állítsd be az EDITOR és a VISUAL környezeti változókat
    a shelled inicializációs fájljában (.cshrc vagy .profile), hogy a JOE-
    ra hivatkozzanak (/usr/bin/joe Debianon).

    Számos homályos indítási paraméter beállítására lehet még szükség,
    főleg akkor, ha a terminálod nem úgy frissíti a képernyőt, ahogy
    elvárnád. Lásd lent a Környezeti változók fejezetet.

OPCIÓK

    A következő globális kapcsolókat lehet megadni a parancssorban:

    -asis Az ASCII 127 feletti karakterek úgy kerülnek ki a terminálra,
       ahogy vannak, ahelyett, hogy a nekik megfelelő 128 alatti
       karakter inverze jelenne meg. Ha ez nem működik, ellenőrizd a
       terminálbeállításodat.

    -backpath útvonal
       Ha  ez  a  kapcsoló meg van adva, nem a fájlok eredeti
       alkönyvtárába menti el a backupfájlokat, hanem a kapcsoló után
       állóba.

    -baud nnn
       Beállítja a baud-értéket a terminálképernyő optimalizálására. A
       Joe 19200-as alatti baud-értékeken késleltet, ami kikerüli a
       tty-pufferelést,  így  az  előregépelés  megszakítja  a
       képernyőkimenetet. A görgető parancsokat nem használja 38400
       baudon. Ez azon X-termináloknál és más konzol-tty-knél hasznos,
       amelyek nem soros vonalon mennek át.

    -beep A Joe hangjelzést ad a parancsok közben fellépő hibáknál, és
       amikor a kurzor fájlhatáron túl akar menni.

    -columns nnn
       Beállítja a képernyő oszlopainak számát.

    -csmode
       Folytatólagos kereső mód: egy a megelőzőt azonnal követő keresés
       nem kérdez rá új karakterláncra, hanem az előző keresést ismétli
       meg. Ez hasznos a ^[S és az ^[R parancsok használatánál, és
       amikor a Joe Emacs-módban van.

    -dopadding
       A Joe általában feltételez valamilyen flow control meglétét
       közötte és a tty között. Ha nincsen, akkor a kapcsoló hatására a
       Joe extra ^@-okat küld a tty-re, ahogy a termcap-bejegyzés
       előírja.  Az  extra  ^@-ok  megengedik,  hogy  a  hosszú
       terminálparancsok után a terminál felfüggessze magát.

    -exask A kapcsoló hatására a ^KX rákérdez az elmentendő fájl nevére
       ellenőrzésképpen.

    -force Ez a kapcsoló biztosítja, hogy az elmentett fálj utolsó sorát
       soremelés zárja le.

    -help A szövegszerkesztő a súgóképernyővel indul, ha ez a kapcsoló meg
       van adva.

    -keepup
       A  státuszsor  oszlopszám-  és  vezérlőbillentyűprefix-mezői
       általában másodpercenként frissítődnek, hogy csökkenjen a CPU-
       fogyasztás. Ezzel a kapcsolóval ezek a mezők minden gombnyomás
       után frissítődnek.

    -lightoff
       A blokk-kijelölés megszűnik bármely blokkművelet után, ha ez a
       kapcsoló meg van adva.

    -lines nnn
       Beállítja a képernyő sorainak számát.

    -marking
       A szöveg a ^KB és a kurzor között jelölődik ki (használd a
       -lightoff kapcsolóval együtt és módosítsd a joerc fájlt a drop-
       anchor stílusú blokk-kijelöléshez).

    -mid  Ha ez a kapcsoló be van kapcsolva, és a kurzor kimozog az
       ablakból, az ablak úgy gördül, hogy a kurzor középen legyen.
       Lassú terminálokon, amelyeknek nincsenek görgető parancsaik, a
       kapcsoló kényszerűségből be van kapcsolva.

    -nobackups
       Ez a kapcsoló megakadályozza a backupfájlok készítését.

    -nonotice
       Ez a kapcsoló megakadályozza, hogy  a  copyrightmegjegyzés
       megjelenjen a szövegszerkesztő indulásakor.

    -nosta Ez a kapcsoló eltávolítja a felső státuszsort. Ez kellemes, ha
       csak a szöveget akarod látni a képernyőn, vagy ha vt52-es
       terminált használsz.

    -noxon Megkísérli kikapcsolni a ^S/^Q billentyűk feldolgozását. Ez
       hasznos, ha a Joe WordStar- vagy Emacs-módban van.

    -orphan
       Ha ez a kapcsoló aktív, a parancssorban megadott extra fájlok
       nem külön ablakokba, hanem "árva" pufferekbe kerülnek. Ez
       hasznos, ha a Joe Emacs-módban van.

    -pg nnn
       Meghatározza a PgUp/PgDn (^U/^V) után megtartandó sorok számát.
       Ha -1-et adsz meg, az ablak felét tartja meg.

    -skiptop nnn
       Ne használja a képernyő legfelső nnn sorát. Ez hasznos, ha a
       Joe-t BBS-editorként használod.

    Ezek a kapcsolók a joerc fájlban szintén beállíthatók. Továbbá a NOXON,
    BAUD, LINES, COLUMNS és DOPADDING kapcsolók környezeti változókban is
    megadhatók.

    A JOETERM környezeti változó beállítása hatástalanítja a szokásos TERM
    változót, és ebből állapítja meg a Joe a terminál típusát.

    A következő kapcsolókat minden egyes fájlnév előtt meg lehet adni a
    parancssorban:

    +nnn  A kurzor a megadott sorban áll kezdetben.

    -crlf A Joe LF helyett CR-LF-et használ a sorvége jelzésére. Ez MS-DOS
       vagy VMS fájlok szerkesztésére használható.

    -wordwrap
       A Joe a szó előtt sort tör, ha a jobb oldali margón túl gépelsz.

    -autoindent
       Ha Returnt ütsz egy behúzott sorban, a behúzás átmásolódik az új
       sorra.

    -overwrite
       A gépelés nem beszúr, hanem felülírja a korábbi karaktereket.

    -lmargin nnn
       Beállítja a bal margót.

    -rmargin nnn
       Beállítja a jobb margót.

    -tab nnn
       Beállítja a tabulálás szélességét.

    -indentc nnn
       Beállítja a behúzási karaktert a ^K, és ^K. számára (32 a
       SZÓKÖZ, 9 a TAB).

    -istep nnn
       Beállítja a behúzás lépésközét a ^K, és ^K. számára.

    -linums
       A sor számát megjeleníti minden sor elején.

    -rdonly
       A fájl csak olvasható.

    -keymap name
       A  joerc  fájl  egy  másik  szekcióját  használja  a
       billentyűszekvenciák hozzárendelésére.

    Ezek a kapcsolók a joerc fájlban is megadhatók. Beállíthatók a fájlnév
    kiterjesztésétől függően. Programoknál (.c, .h vagy .p kiterjesztésűek)
    általában lehetővé teszik a sorok automatikus behúzását. A sortörés
    engedélyezett minden fájlra, kivéve az rc-kre.

A SZERKESZTÉSI MUNKA

  A szerkesztés alapjai
    Ha karaktereket gépelsz a szövegszerkesztőbe, azok  általában  a
    szerkesztendő fájlba szúródnak (vagy hozzáfűződnek a fájlhoz, ha a
    kurzor a fájl végén helyezkedik el). Ez az editor közönséges üzemmódja.
    Ha létező szöveget akarsz kicserélni, törölnöd kell a régit az új
    begépelése előtt vagy után. A Backspace billentyű használható a szöveg
    törléséhez: mozgasd a kurzort a törlendő szöveg jobb széléhez, és üsd
    le a Backspace-t néhányszor.

    Sortörés beszúrásához üss Enter vagy Return billentyűt. Például, ha a
    kurzor a sor közepén állt, és Return-t ütöttél, a sor kettészakad, és a
    kurzor a második sor elejére kerül. Üss Backspace-t a sor elején a
    sortörés eltűntetéséhez.

    A fájlban való mozgáshoz használd a kurzornyilakat. Ha a billentyűzeted
    nem tartalmazza ezeket (vagy valamilyen okból nem működnek), használd a
    ^F-et az előre (jobbra), ^B-et a hátra (balra), ^P-t az előző sorba
    (felfelé) és ^N-t a következő sorba (lefelé) való mozgáshoz. A jobb és
    bal nyíl egyszerre egy karakterpozícióval mozgatja a kurzort előre vagy
    hátra a szövegben: ha sor elején állsz, és megnyomod a bal nyílat, az
    előző  sor  végére  kerülsz.  A  felfelé-  és  lefelényíl annyi
    karakterpozícióval mozgatja előre és hátra a kurzort, hogy ugyanabba az
    oszlopba kerüljön, mint ahol az eredeti sorban volt.

    Ha be akarod húzni a sort, használd a TAB billentyűt. Ez speciális
    vezérlő karaktert helyez el, ami gondoskodik arról, hogy az őt követő
    karakterek  a  következő  tabulátorpozíción  kezdődjenek.   A
    tabulátorpozíciók általában minden nyolcadik oszlopban találhatók, de
    ez megváltoztatható a ^T D paranccsal. A PASCAL- és C-programozók
    gyakran minden negyedikre állítják.

    Ha  valamilyen  okból  a  képernyőd  összekuszálódott  (például
    figyelmeztetést kaptál a bifftől, hogy leveled jött), felfrissítheted a
    ^R lenyomásával.

    Sok más törlő és mozgató billentyű létezik még. Például a ^D billentyű
    nem visszafelé töröl, mint a Backspace, hanem a kurzor alatti karaktert
    törli. A ^D a sortörést is törli, ha a kurzor a sor végén áll. ^Y-nal
    azt a sort törlöd, amin a kurzor áll, ^J-vel pedig csak a kurzortól a
    sor végéig terjedő részt törlöd.

    ^A-val a kurzor az őt tartalmazó sor elejére ugrik. ^E-vel a kurzor a
    sor végére ugrik. ^U-val vagy ^V-vel a képernyő méretének felével
    gördül a kurzor fel vagy le. A "gördülés" azt jelenti, hogy a szöveg
    elmozdul  a képernyőn, de a kurzor ugyanazon a helyen marad a
    képernyőhöz viszonyítva. ^K U-val vagy ^K V-vel a kurzor a fájl elejére
    vagy végére ugrik. A szövegszerkesztő súgó képernyőin további törlő és
    mozgató parancsokat találsz.

    Ha hibát vétettél, ^_-sal vonhatod vissza. A legtöbb billentyűzeten
    elég a ^- -et lenyomni, de némelyiken a Shift és a Control billentyűket
    egyszerre kell lenyomva tartani. Ha túl sokat vontál vissza, ^^
    billentyűvel "újracsinálhatod" a visszavont változtatásokat (elég ^6-ot
    nyomni bizonyos billentyűzeteken).

    Ha a fájl egy bizonyos részét szerkesztetted, és azután időlegesen
    megnézted vagy szerkesztetted a fájl egy másik részét, ^K - -szal
    visszatérhetsz az eredeti helyre. Ez a parancs valójában a fájl azon
    részére visz vissza, ahol a legutolsó változtatás történt. A helyek
    között, ahol korábban változtatás történt, ^K - -szal és ^K =-vel lehet
    lépkedni, ugyanúgy, ahogy a változások történetében visszavonással és
    "újracsinálással".

    Ha befejezted a fájl szerkesztését, ^K X-szel  léphetsz  ki  a
    szövegszerkesztőből. Ha még nem nevezted el a szerkesztett fájlt, akkor
    a Joe rákérdez a nevére.

    Amikor szerkesztesz egy  fájlt,  valójában  csak  egy  másolatát
    szerkeszted. Ezért, ha úgy döntöttél, hogy nem szeretnéd a a legutóbbi
    időszak változtatásait eszközölni a fájlra, üss ^C-t, hogy a fájl
    elmentése nélkül lépj ki.

    Ha szerkesztesz egy fájlt, és elmented a változásait, az aktuális
    könyvtárban egy "backup" másolat készül róla, aminek a neve az eredeti
    fájl kiegészítve egy '~' karakterrel.

  Sortörés és formázás
    Ha egy C vagy PASCAL nyelvű fájlban a képernyő jobb szegélyén túl
    gépelsz, a képernyő jobbra gördül követve a kurzort. Ha egy közönséges
    fájlban (aminek a neve nem .c-re, .h-ra vagy .p-re végződik) gépelsz
    túl a jobb szegélyen, a JOE az utolsó szó előtt automatikusan megtöri a
    sort, így nem kell Return-t ütnöd. Ez az úgynevezett sortörő (word-
    wrap) üzemmód. A sortörés be- vagy kikapcsolható ^T W paranccsal.  A
    JOE inicializációs fájlja általában úgy van beállítva, hogy ez a mód
    minden fájlra, ami nem programfájl, automatikusan be van kapcsolva. Az
    alapbeállítások megváltoztatásához lásd lent a joerc fájlra vonatkozó
    fejezetet.

    Eltekintve a sortörő módtól, a JOE nem tartja automatikusan megformázva
    a bekezdéseket úgy, mint némely szövegszerkesztő. Ehelyett, ha újra
    akarsz formázni egy bekezdést, nyomj ^K J-t. Ez a parancs kitölti a
    bekezdést, amiben a kurzor áll, annyi szót illeszt egy sorba, amennyi
    elfér. Ebben az esetben bekezdésnek az a szövegrész számít, amit felül
    és alul üres sor határol.

    A bekezdésformázás és a sortörés margóit a ^T L és a ^T R parancsokkal
    lehet beállítani. Ha a bal margó 1-től különböző értékre van állítva, a
    sor elején történő gépeléskor azonnal a bal margóra ugrik a kurzor.

    Ha a margók között középre szeretnéd helyezni a sort, használd a ^K A
    parancsot.

  Felülíró üzemmód
    Néha fárasztó, ha törölni kell a régi szöveget, mielőtt vagy miután
    beszúrtad az újat. Ez történik például akkor, ha egy táblázatot
    módosítasz, és szeretnéd, hogy a táblázat jobb széle ugyanabban az
    oszlopban maradjon. Ilyenkor ^T T-vel átválthatsz felülíró üzemmódba.
    Amikor a szövegszerkesztő ebben a módban van, a már létező karakterek
    az általad begépeltekre cserélődnek úgy, ahogy egy idealizált írógép
    működne. A Backspace pedig balra törlés helyett csupán balra mozgatja a
    kurzort, ha nem a sor elején vagy végén áll. A felülíró mód az
    elektronikus szövegszerkesztésben nem természetes mód, ezért amilyen
    hamar csak lehet, vissza kell térni beszúró módba a ^T T lenyomásával.

    Ha felülíró módban szeretnél beszúrni, üss ^@-ot. Ez egyetlen szóközt
    szúr be a szövegbe.

  Vezérlő és metakarakterek
    Minden karaktert egy szám reprezentál. Például az 'A'-t 65, az '1'-et
    49. Minden általában látható karakter értéke a 32 - 126 intervallumba
    esik (ezt a különös, önkényes, karakterről számra történő leképezést
    ASCII-karakterkészletnek hívják). Az intervallumon kívül eső számok
    0-tól 255-ig általában nem jelenítődnek meg, de néha egyéb különleges
    jelentésük van. A 10-es szám például a sorvéget jelenti. Ezeket a
    különleges, nem megjeleníthető vezérlő karaktereket úgy viheted be,
    hogy megnyomod a `-ot, majd a @ A B C ... X Y Z [ ^ ] \ _ valamelyikét
    a 0 - 31-ig terjedő kódokhoz és ?-et a 127-es kódhoz. Például a ` J
    lenyomásával sorvége karaktert szúrhatsz be, ` I-vel pedig TAB-ot
    (amely  ugyanazt  csinálja,  mint  a  TAB  billentyű).  Hasznos
    vezérlőkarakter a 12-es (` L), melynek hatására a legtöbb nyomtató
    előre halad a lap tetejéig. Észre fogod venni, hogy a JOE ezt a
    karaktert aláhúzott L-ként jeleníti meg. A 127 feletti karaktereket, a
    metakaraktereket, a ^\ lenyomásával viheted be. Ez 128-at ad hozzá a
    következő bevitt (esetleg vezérlő) karakterhez. A JOE a 128 feletti
    karaktereket inverzen jeleníti meg. Egyes nyelvek, melyek több betűvel
    rendelkeznek, mint az angol, a metakaraktereket használják az ábécé
    maradék részére. Át kell váltanod ASIS-módra (lásd később), hogy ezek
    háborítatlanul eljussanak a terminálig.

  Promptok
    Ha a Joe egy prompttal fájlnévre kérdez rá, és megnyomod a TAB-ot,
    megpróbálja  azt kiegészíteni az általad beírt névből, amennyire
    lehetséges. Ha nem tudja a teljes névre kiegészíteni, mert több
    megoldás is létezik, hangjelzést ad. Ha megint megnyomod a TAB-ot, a
    Joe kilistázza az összes lehetséges kiegészítést. A kurzornyilakkal
    mozoghatsz  az  alkönyvtármenüben,  és RETURN-nel vagy SZÓKÖZ-zel
    választhatsz ki egy elemet. Ha egy könyvtárbejegyzés első betűjét
    lenyomod, kiválasztódik, vagy ha több bejegyzés is azonos betűvel
    kezdődik, akkor a kurzor ezen bejegyzések között ugrál. Ha alkönyvtárat
    vagy a ..-t választod, a fájlnévprompt kiegészül az alkönyvtár nevével,
    és az új alkönyvtár betöltődik a menübe. Backspace-szel visszatérhetsz
    az előző alkönyvtárba.

    A legtöbb prompt rögzíti az általad adott válaszok történetét. Felfelé-
    és lefelényíllal lépkedhetsz a történetben.

    A promptok valójában egy soros, státuszsor nélküli ablakok, így a
    promptokon belül bármelyik szokásos szerkesztő parancsot használhatod.
    A prompt története pedig nem más, mint ugyanannak a "promptfájlnak" a
    sorai. Így a megszokott ^K F paranccsal kereshetsz benne visszafelé.

    Mivel a promptok ablakok, ezért ^K P-vel és ^K N-nel átválthatsz
    belőlük másik ablakba.

  Hol vagyok?
    ^K SZÓKÖZ-re a JOE beszámol a képernyő utolsó sorában a sor-, oszlop-
    és byte-számról. A kurzor alatti karakterhez rendelt szám (az ASCII-
    kódja) is  megjelenik.  A  státuszsor-karakterláncban  elhelyezett
    megfelelő escape-szekvenciákkal beállíthatod, hogy a sor- és/vagy
    oszlopszám mindig megjelenjen a státuszsorban. A részletekhez módosítsd
    a joerc fájlt.

  Fájlműveletek
    ^K D-vel mentheted el az aktuális fájlt (lehet a fájl eredeti nevétől
    különböző néven is). Miután elmentetted a fájlt, ^K E-vel egy másik
    fájl szerkesztését kezdheted meg.

    Ha csak a fájl egy kijelölt szakaszát szeretnéd elmenteni, lásd a
    Blokkok fejezetet lent.

    Ha a szerkesztett fájlba egy másik fájlt szeretnél beemelni, használd a
    ^K R-t a beszúrásra.

  A szövegszerkesztő működésének ideiglenes felfüggesztése
    Ha szeretnéd ideiglenesen leállítani a szövegszerkesztőt, és szeretnél
    visszatérni a shellbe, üss ^K Z-t. Akkor lehet erre szükség, ha abba
    akarod hagyni a szöveg szerkesztését, és például válaszolni akarsz egy
    e-mailre, vagy el akarod olvasni ezt a manoldalt. fg vagy exit
    begépelésével  (a felfüggesztéskor közli veled a Joe, melyikkel)
    térhetsz vissza a szövegszerkesztőhöz.

  Szövegkeresés
    ^K  F-fel  előre  vagy  hátrafelé  kereshetsz  szövegtöredéket
    (karakterláncot). A keresendő szót a megjelenő prompt után kell beírni.
    Miután Return-t nyomtál, újabb prompt jelenik meg. Nyomhatsz megint
    egyszerűen  Return-t  az azonnali előre történő kereséshez, vagy
    megadhatsz egy vagy több kapcsolót:

    b   Hátrafelé keres.

    i   A kis- és nagybetűket egyformaként kezeli. Egyébként pedig
       különbözőnek tekinti őket.

    nnn  (ahol nnn szám) Ha megadsz egy számot, a JOE a szöveg N-edik
       előfordulását keresi meg. Ez hasznos, ha valamilyen reguláris
       módon  strukturált fájlokban szeretnél egy bizonyos helyre
       ugrani.

    r   Kicseréli a szöveget. Ha megadod az r kapcsolót, a Joe rákérdez
       a helyettesítő szövegre. Minden egyes alkalommal, amikor a
       szövegszerkesztő megtalálja a keresendő szöveget, megkérdezi,
       hogy le akarod-e cserélni a helyettesítő szövegre. Ha y-t
       nyomsz, lecseréli a szöveget, és  megkeresi  a  következő
       előfordulást, ha n-et nyomsz, nem cserél, csak a következő
       előfordulást keresi meg, ha r-t nyomsz, kérdés nélkül lecseréli
       a maradék összes előfordulást a fájlban (alávetve a fenti nnn
       kapcsolónak), ha pedig ^C-t nyomsz, leáll a keresés.

    ^L-el megismételheted az előző keresést.

  Reguláris kifejezések
    Számos különleges karaktersorozatot vihetsz be keresendő szövegként:

    \*   Nulla vagy több karaktert talál meg. Például, ha A\*B-t adsz meg
       keresendő szövegnek, a JOE olyan A-t fog keresni, amit akárhány
       karakter követ, azután pedig egy B.

    \?   Pontosan egy karaktert talál meg. Például, ha A\?B-t adsz meg
       keresendő szövegnek, a JOE megtalálja AXB-t, de nem találja meg
       AB-t vagy AXXB-t.

    \^ \$ Ezek egy sor elejére és végére illeszkednek. Például, ha
       \^teszt\$-et keresel, a JOE a sorban önmagában álló teszt-et
       találja meg.

    \< \> Ezek egy szó elejére és végére illeszkednek. Például, ha
       \<\*is\*\>-at keresel, a JOE megtalálja azt az egész szót, amely
       tartalmazza az is részkarakterláncot.

    \[...] A szögletes zárójelek  között  álló  bármelyik  karakterre
       illeszkedik. Például, ha a \[Ee]zt keresendő karakterláncot adod
       meg, a JOE egyaránt megtalálja az Ezt és az ezt szavakat. A
       zárójelek között karaktertartományt is megadhatsz. Például a
       \[A-Z] megtalálja az összes nagybetűt. Ha a zárójelek között az
       első karakter ^, a JOE azokat a karaktereket fogja keresni,
       amelyek nincsenek a zárójelben.

    \c   Hasonlóan működik, mint a \*, de csak helyesen zárójelezett C-
       nyelvű kifejezésekre illeszkedik. Például, ha malloc(\c) szót
       keresed, a JOE minden malloc függvényhívást megtalál még akkor
       is, ha ) van a zárójelek között.

    \+   A \+-t követő karakterből nullát vagy többet talál meg. Például,
       ha a \[ ]\+\[ ] karakterláncot keresed, ahol a szögletes
       zárójelek között SZÓKÖZ és TAB áll, a JOE a whitespace-eket
       találja meg.

    \\   Egyetlen \-re illeszkedik.

    \n   A speciális sorvége vagy újsor karaktert találja meg.

    Számos különleges karaktersorozatot adhatsz  meg  a  helyettesítő
    karakterláncban is:

    \&   A  kereső  karakterláncra illeszkedő szöveggel helyettesít.
       Például, ha a kereső karakterlánc \<\*\> volt, ami szavakra
       illeszkedik,  és  "\&" a helyettesítő karakterlánc, a JOE
       idézőjelbe rakja a szavakat.

    \0 - \9
       Az N-edik \*-ra, \?-re, \+-ra, \c-re vagy \[...]-re illeszkedő
       szöveggel helyettesít.

    \\   Használd ezt, ha \-t akarsz tenni a helyettesítő karakterláncba.

    \n   Használd ezt, ha sorvége jelet akarsz tenni a helyettesítő
       karakterláncba.

PÉLDÁK

    Tegyük fel, hogy van egy címlistád, mindegyik cím külön sorban van,
    mindegyik sor "Cím:"-tal kezdődik és az elemeket vessző határolja, így:

    Cím: S. Holmes, 221b Baker St., London, Anglia

    Ha újra akarod rendezni a listát úgy, hogy elöl legyen az ország, utána
    a város, azután a személy neve, majd a cím, ez a teendő:

    ^K F-fel kezdd el a keresést, és gépeld be:

    Cím:\*,\*,\*,\*\$

    hogy illeszkedjen a "Cím:"-ra, a négy vesszővel elválasztott elemre és
    a sor végére. A kapcsolókhoz írj r-t a cseréhez, azután gépeld be:

    Cím:\3,\2,\0,\1

    hogy az általad kívánt módon megkeverd az információt. Miután Returnt
    nyomtál, a keresés elkezdődik, és a példasor így módosul:

    Cím: Anglia, London, S. Holmes, 221b Baker St.

  Blokkok
    Ha a szöveg bizonyos részeit mozgatni, másolni, elmenteni vagy törölni
    akarod, ezt kijelölt blokkokkal teheted meg. Először vidd a kurzort a
    kívánt szövegrész elejére, és nyomj ^K B-t. Azután vidd a kurzort a
    szövegrész vége utáni karakterre, és nyomj ^K K-t. A ^K B és ^K K
    közötti szöveg kijelölődik. Most viheted a kurzort valahova máshova a
    dokumentumban, és nyomj ^K M-t, hogy oda mozogjon a kijelölt szöveg. ^K
    C-vel a kijelölt szövegről másolatot készíthetsz, és beszúrhatod oda,
    ahol a kurzor áll. ^K Y törli a kijelölt szöveget. ^K W a kijelölt
    szöveget fájlba írja.

    Nagyon hasznos parancs a ^K /, amely  Unix-parancson  szűr  át
    szövegblokkot. Például, ha ^K B-vel és ^K K-val szavak listáját jelölöd
    ki, és a ^K / sort parancsot gépeled be, a szólista rendezetté válik. A
    ^K / parancshoz másik hasznos Unix-parancs a tr. Ha begépeled a ^K / tr
    a-z A-Z parancsokat, akkor a kijelölt blokk összes betűjéből nagybetű
    lesz.

    Miután befejezted a blokkműveletet, ha nem zavar, hagyhatod a blokkot
    kijelölve (persze, ha véletlenül lenyomod a ^K Y-t, anélkül, hogy
    észrevennéd...). Ha mégis zavar, csak üss ^K B ^K K-t a kijelölés
    kikapcsolásához.

  Programblokkok behúzása
    A ^T I paranccsal lehet be-, illetve kikapcsolni az automatikus behúzó
    üzemmódot. A joerc úgy van beállítva, hogy a .p, .c vagy .h végű
    fájlokra engedélyezve van az automatikus behúzás. Ha az automatikus
    behúzás be van kapcsolva, és Return-t ütsz, a kurzor ugyanabba az
    oszlopba kerül, ahol az első nem SZÓKÖZ/TAB karakter volt az eredeti
    sorban.

    A ^K , és ^K . parancsok használatával balra vagy jobbra tolhatsz egy
    szövegblokkot. Ha nincs kijelölve szöveg, amikor kiadod ezeket a
    parancsokat, a kurzort tartalmazó programblokk fog kiválasztódni és
    mozogni a későbbi ^K , és ^K . parancsokra. Az eltolás oszlopainak
    száma beállítható a ^T billentyúvel.

  Ablakok
    Egyszerre több fájlt is szerkeszthetsz, vagy szerkesztheted ugyanazt a
    fájlt kettő vagy több különböző helyen. Ehhez nyomj ^K O-t, ekkor két
    ablakra oszlik a képernyő. ^K P-vel vagy ^K N-nel viheted át a kurzort
    a felső vagy az alsó ablakba. ^K E-vel szerkeszthetsz új fájlt az egyik
    ablakban. Az ablak eltűnik, ha ^K X-szel elmented a fájlt, vagy ^C-vel
    kilépsz a fájlból. Ha olyan fájlból lépsz ki, amely két ablakban is
    jelen van, a fájl nem tűnik el, csak az egyik ablaka.

    ^K O-val nyithatsz ablakon belül még több ablakot. Ha túl sok ablakod
    van a képernyőn, de nem akarod eltávolítani őket, nyomj ^K I-t. Így
    csak az az ablak fog látszani, amelyben a kurzor van, vagy ha kezdetben
    is csak egy ablak látszódott, a JOE megkísérli beilleszteni az összes
    rejtett ablakot. Ha több ablak van, mint amennyit el lehet helyezni a
    képernyőn, a legalsó ablakból ^K N-nel, a legfelsőből ^K P-vel érheted
    el azokat.

    Ha több fájlnevet adtál meg a JOE indításakor a parancssorban,
    mindegyik fájl külön ablakba kerül.

    Az ablakok magasságát a ^K G és ^K T parancsokkal állíthatod.

  Billentyűzetmakrók
    A makrók lehetővé teszik, hogy billentyűleütések sorozatát rögzítsed,
    és két billentyű lenyomásával visszajátszd őket. Ez ismétlődő feladatok
    automatizálására használható. A makrórögzítés elindításához nyomj ^K
    [-et, azután egy számot 0-tól 9-ig. A státuszsorban megjelenik a (Macro
    n recording...) [n-dik makró rögzítése] felirat. Most gépeld be azt a
    billentyűsorozatot, amit szeretnél ismételten végrehajtani. A begépelt
    parancsok hatása most is a szokásos. ^K ]-lel állítsd le a makró
    rögzítését. ^K lenyomása után a rögzített makró számával hajthatod
    végre a billentyűsorozatot.

    Például, ha "**"-ot szeretnél néhány sor elejére tenni, gépeld be:

    ^K [ ^A ** <lefelényíl> ^K ]

    ami elindítja a makrórögzítést, a sor elejére teszi a kurzort, beszúrja
    a "**"-ot, egy sorral lejjebb viszi a kurzort, és befejezi a rögzítést.
    Mivel a rögzített billentyűlenyomások hatására a kurzor a következő
    sorba kerül, a makrót ismételten használhatjuk anélkül, hogy nekünk
    mozgatni kellene a  kurzort,  ezt  tartsuk  szem  előtt  minden
    makrórögzítésnél.

    Ha úgy találod, hogy a rögzített makró ismétlődő billentyűleütéseket
    tartalmaz, a makrón belül rögzíthetsz másik makrót, feltéve, hogy
    különböző makrószámot használsz. Az előzőleg rögzített makrókat is
    futtathatod az új makrón belül.

  Ismétlés
    Az ismétlés paranccsal, ^K \-sel a kívánt alkalommal megismételhetsz
    makrót, bármely más szerkesztő parancsot vagy akár egy közönséges
    karaktert. Nyomj ^K \-t, gépeld be, hogy hányszor akarod ismételni a
    parancsot, és nyomd meg a Return-t. Most a következő általad megadott
    szerkesztő parancsot ennyiszer fogja ismételni.

    Például a szöveg következő 20 sorának törléséhez gépeld be:

    ^K 20<Return>^Y

  Téglalap-kijelölő üzemmód
    ^T X-re a ^K B és ^K K parancsok nem  szövegfolyamot,  hanem
    téglalapblokkot jelölnek ki. Ez az üzemmód a szöveg oszlopainak
    mozgatására, másolására, törlésére vagy elmentésére használható. Az
    oszlopokat szűrheted is a ^K / paranccsal - ha például rendezni akarod
    őket. A fájl beszúrása parancsra, a ^K R-re is hatással van.

    A téglalap-kijelölő móddal együtt használva hasznos a felülíró mód (^T
    T). Felülíró módban a téglalap nem a régi szöveg elé szúródik be, hanem
    a helyére kerül. A blokktörlő parancs (^K Y) sem törli a kijelölt
    téglalapot, hanem SZÓKÖZ-ökkel és TAB-okkal írja felül. A felülíró mód
    különösen hasznos a blokkszűrő parancs (^K /) használatánál, mivel
    megmarad a kijelölt oszlop eredeti szélessége.

  Tagek keresése
    Ha sok forrásfájlból álló nagy C programot szerkesztesz, a ctags
    programmal tags fájlt hozhatsz létre. Ez a fájl tartalmazza a program
    szimbólumainak listáját, és hogy melyik fájlban és melyik pozíción
    definiálták őket. A ^K ; parancs megkeresi a szimbólumot (függvényeket,
    definiált konstansokat stb.), betölti az aktuális ablakba a fájlt,
    amely tartalmazza a szimbólum definícióját, és a kurzort a definícióhoz
    viszi. A ^K ; rákérdez a kívánt szimbólumra, de azt a szimbólumot
    használja alapértékként, amin a kurzor állt. Mivel a ^K ; parancs az
    aktuális ablakba tölti be a definíciós fájlt, érdemes előtte ^K O-val
    ketté osztani az ablakot, hogy egyszerre látszódjon az eredeti és a
    definíciós fájl.

  Shellablakok
    ^K '-fal futtathatsz shellparancsot egy JOE-ablakban. Ha a kurzor a
    shellablak végén áll (ha nem, használj ^K V-t), bármit írsz, az az
    ablak  helyett  a shellnek adódik át. A shell vagy a shellben
    végrehajtott parancsok kimenete hozzáadódik a shellablakhoz (a kurzor
    követni fogja ezt a kimenetet, ha a shellablak végén áll). Ez a parancs
    shellparancsok eredményének - például a  make  kimenetének,  egy
    karakterlánc fájlhalmazból való ki-grep-pelése vagy egy FTP-kapcsolat
    alkönyvtárlistája eredményének rögzítésére használható. Amellett a
    begépelhető karakterek, a ^C, a Backspace, a DEL, a Return és a ^D
    billentyűk adódnak át a shellnek. Írd be az exit parancsot  a
    shellkimenet  rögzítésének  leállításához.  Ha  ^C-t  nyomsz  a
    shellablakban, amikor a kurzor nem az ablak végén van, a shellre
    végrehajtódik a kill parancs..

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK

    Ahhoz, hogy a JOE helyesen működjön, számos más környezeti beállításnak
    helyesnek kell lennie. A számítógép és a terminálod közötti kapcsolat
    minőségét  (baud-értékét)  helyesen  kell beállítani, hogy a JOE
    egyenletesen frissítse a képernyőt,  és  engedélyezze,  hogy  az
    előregépelés késleltesse a a képernyő frissítését. Ennek beállítására
    használd az stty nnn parancsot. Olyan közel kell állítani a kapcsolat
    valódi minőségéhez, amennyire csak lehet. Például, ha 1200 baudos
    modemmel csatlakozol, ezt az értéket kell az stty-nek megadni. Ha
    14.4k-s modemmel csatlakozol, de a terminálszerver, ahová csatlakoztál,
    9600 bauddal csatlakozik a számítógéphez, a sebességet 9600 baudra kell
    állítani. A 38400-as vagy extb speciális baud-értéket a nagyon nagy
    sebességű kapcsolat jelzésére használják, úgymint memory mapped konzol
    vagy X-window terminálemulátor. Ha nem tudod az stty-nal beállítani a
    valódi átviteli minőséget (talán mert a modem különböző értéken
    kommunikál a számítógéppel, mint amennyivel a telefonvonalon keresztül
    kommunikál), adhatsz helyette numerikus értéket a BAUD környezeti
    változónak (setenv BAUD 9600-at használj csh-ban, BAUD=9600; export
    BAUD-ot sh-ban).

    A TERM környezeti változót az általad használt terminál típusára kell
    állítani. Ha a terminálod mérete (sorok/oszlopok száma) különbözik
    attól, mint amiről a a TERMCAP- vagy TERMINFO-bejegyzés tanúskodik, az
    stty rows mm cols nn paranccsal (mm a sorok, nn az oszlopok száma) vagy
    a LINES és COLUMNS környezeti változókkal állíthatod be.

    A JOE általában úgy gondolja, hogy a számítógép és a terminálod közötti
    flow controlt a ^S/^Q handshaking valósítja meg (azaz, ha a számítógép
    túl gyorsan küldi a karaktereket a terminálodra, a terminálod ^S-t küld
    a kimenet megállítására és ^Q-t a helyreállítására). Ha a flow control
    out-of-band vagy hardveres handshakinget használ, vagy ha a terminálod
    elég  gyors  ahhoz,  hogy állandóan lépést tartson a számítógép
    kimenetével, és szeretnéd a ^S/^Q billentyűket szerkesztő parancsként
    használni,  állítsd be a NOXON környezeti változót, hogy a JOE
    megkísérelje kikapcsolni a ^S/^Q handshakinget. Ha a számítógép és a
    terminálod közötti kapcsolat nem használ handshakinget, és a terminálod
    nem elég gyors ahhoz, hogy lépést tartson a számítógép kimenetével,
    állítsd be a DOPADDING környezeti változót, hogy a JOE lelassítsa a
    kimenetet PAD (tömítő) karakterek beszúrásával.

FÁJLNEVEK

    Bárhol, amikor a JOE fájlnevet kér tőled, akár a parancssorban, akár a
    szövegszerkesztőn belül, ezt is begépelheted:

    !parancs
       Az adatokat egy shellparancsból olvassa, vagy egy shellparancsba
       írja. Például joe '!ls'-sel az alkönyvtárlistád  másolatát
       szerkesztheted, vagy ^K D !mail jhallen@world.std.com-mal a
       szerkesztett fájlt elküldheted nekem.

    >>fájlnév
       Ez által a JOE hozzáfűzi a szerkesztett szöveget a "fájlnév"
       végéhez.

    fájlnév,KEZDET,MÉRET
       Ez által egy fájl vagy eszköz rögzített szakaszát éred el. A
       KEZDET-et és a MÉRET-et decimálisan (pl. 123), oktálisan (pl.
       0777) vagy hexadecimálisan (pl. 0xFF) adhatod meg. Például joe
       /dev/fd0,508,2-vel editálhatod Linuxon az első hajlékonylemez-
       meghajtó 508. és 509. byte-ját.

    -   Ezzel a szabványos bemenetről nyerheted az inputot, vagy a
       szabványos kimenetre írhatod az eredményt. Például parancscsőbe
       is rakhatod a joe-t: quota -v | joe - | mail root, ha reklamálni
       akarsz az alacsony kvótád miatt.

A joerc FÁJL

    A ^T kapcsolók, a súgóképernyők és a billentyűsorozatokhoz kötött
    szerkesztő  parancsok mind a JOE inicializációs fájljában vannak
    definiálva. Ha erről a fájlról (amely a /etc/joe/joerc útvonalon
    található) másolatot készítesz $HOME/.joerc néven, kedved szerint
    testre szabhatod ezeket a beállításokat. Az inicializációs  fájl
    szintaxisa magától értetődő, és további útmutatás is található benne.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

    A JOE-t Joseph H. Allen írta. Ha hibabejelentésed vagy kérdésed van,
    küldd el őket e-mailen a jhallen@world.std.com címre. Larry Foard
    (entropy@world.std.com)  és  Gary  Gray  (ggray@world.std.com)  is
    segítettek a JOE megalkotásában.

VÁLTOZTATÁSOK

    Változtatások Debianhoz Christian Linharttól <chris@cosy.sbg.ac.at>.
    Ezek a változtatások csak néhány fájl Debianban megváltozott helyét
    érintik.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Nagy Viktor <chaos@valerie.inf.elte.hu>

                                    JOE(1)