Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    ls, dir, vdir - könyvtárak tartalmának listázása

ÁTTEKINTÉS

    ls [OPCI]... [NV]...

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az ls GNU változatát dokumentálja. dir és vdir az
    ls  változatai  más alapértelmezett kimeneti formátummal. Ezek a
    programok a megadott fájlokat és könyvtárakat listázzák. A könyvtárak
    tartalma ABC szerint lesz rendezve.  Az ls alapértelmezés szerint
    oszlopokba rendezett listát ad, függőleges rendezéssel ha a kimenet egy
    terminál. Más esetben soronként egy nevet ír ki. A dir és a vdir
    alapértelmezés szerint hosszú formátumú listát adnak.

OPCIÓK

    -a, --all
       Minden könyvtárbeli fájlt listáz, beleértve a `.'-tal kezdődő
       nevűeket is.

    -b, --escape
       A fájlnevekben előforduló nemgrafikus karaktereket \xxx formában
       jeleníti meg, ahol xxx helyén állhat betű vagy oktális szám. Ez
       a jelölés a nemgrafikus karakterek C-beli jelölösövel egyezik
       meg.

    -c, --time=ctime, --time=status
       A könyvtár tartalmát a fájlok státuszának megváltoztatási ideje
       szerint rendezi a módosítási idő helyett. Hosszú listázási forma
       esetén a státusz megváltoztatásának idejét írja ki a módosítási
       idő helyett.

    -d, --directory
       A könyvtárakat a többi fájlhoz hasonlóan listázza ahelyett, hogy
       a tartalmukat listázná.

    -f   Nem rendezi a könytárak tartalmát, hanem a lemezen való tárolási
       sorrendjükben jeleníti meg. Ugyanaz, mint -a és -U megengedése
       és -l, -s, és -t kikapcsolása.

    --full-time
       Az időket teljes formában jeleníti meg a szokásos rövidítési
       szokások szerint.

    -g   Nincs funkciója, csak a Unix kompatibilitás miatt szerepel.

    -i, --inode
       A fájlnevek mellett bal oldalon megjeleníti a fájl indexének
       számát.

    -k, --kilobytes
       A fájlméreteket (ha egyátalán listázásra kerülnek) kilobájtban
       adja meg.  Felülbírálja a POSIXLY_CORRECT környezeti változó
       hatását.

    -l, --format=long, --format=verbose
       A fájlnevek mellett megadja a fájl típusát, engedélyeit a kemény
       kötések (hard link) számát, a tulajdonos- és a csoportnevet, a
       méretet bájtokban és az időbélyeget, azaz a módosítási időt,
       hacsak nem más időt választottunk egy másik opcióval. Hat
       hónapnál régebbi, vagy a jelenleginél több mint egy órával
       későbbi idővel rendelkező fájlok esetén az időbélyeg az évet
       tartalmazza a napon belüli időpont helyett.

    -m, --format=commas
       A fájlneveket sorfolytonosan, vesszőkkel elválasztva listázza.

    -n, --numeric-uid-gid
       Az UID és GID értékeket numerikusan listázza a nevek helyett.

    -p   A fájlnevekhez egy típusát jelző karaktert fűz. (A könyvtárak
       nev után /-jelet.)

    -q, --hide-control-chars
       A nemgrafikus karakterek helyett kérdőjeleket ír a fájlnevekbe.

    -r, --reverse
       A rendezést megfordítja.

    -s, --size
       A fájlok méretét is kijelzi. Alapértelmezés szerint ez 1
       kilobájtos egységekben értendő, hacsak nem a értéket adtunk a
       POSIXLY_CORRECT környezeti változónak. Ekkor 512 bájtos blokkok
       számítanak egységnek.

    -t, --sort=time
       A könyvtár tartalmát az időbélyeg szerint rendezi; az újabb
       fájlok kerülnek előbbre.

    -u, --time=atime, --time=access, --time=use
       A könyvtár tartalmát a fájlok utolsó elérési ideje szerint
       rendezi a módosítási idő helyett. Hosszú listázási forma esetén
       az utolsó elérés ideje kerül kiírásra a módosítási idő helyett.

    -x, --format=across, --format=horizontal
       Oszlopokba rendezetten dolgozik, vízszintes irányban rendez.

    -A, --almost-all
       A `.' és `..' könyvtárakon kívül minden fájlt listáz.

    -B, --ignore-backups
       Nem  listázza  a  `~'-re  végződő fájlokat, hacsak nem a
       parancssorban adottak.

    -C, --format=vertical
       Oszlopokba rendezetten dolgozik, függőleges irányban rendez.

    -F, --classify
       A fájlnevekhez egy, a fájl típusát jelző karaktert  fűz.
       Szabályos végrehajtható fájl esetén ez egy `*'-jel, könyvtár
       esetén `/', szimbolikus kötés esetén `@', FIFO esetén `|',
       socketek esetén `=', más esetekben semmi.

    -G, --no-group
       Elhagyja a csoportra vonatkozó információk kijelzését hosszú
       listázáskor.

    -L, --dereference
       A szimbolikus kötések által mutatott fájlokat listázza a kötés
       listázása helyett.

    -N, --literal
       A fájlneveket pontosan adja vissza. (Ellentéte -b -nek.)

    -Q, --quote-name
       A  fájlneveket  idézőjelek  közé  teszi  és a nemgrafikus
       karaktereket a C nyelvnek megfelelően írja ki.

    -R, --recursive
       Minden könyvtár tartalmát rekurzívan listázza.

    -S, --sort=size
       A könyvtár tartalmát fájlméret szerint rendezi; a nagyobb fájlok
       kerülnek előre.

    -U, --sort=none
       Nem rendezi a könyvtár tartalmát, hanem a lemezen való tárolás
       sorrendjében listázza őket. Ezt az opciót azért nem -f -nek
       nevezik, mert a Unix ls -f opció szintén megengedi a -a -t és
       nem engedi -l, -s, és -t. Az eredeti Unix -f -je haszontalannak
       és azon csúnya dolgok csoportjába tartozónak tűnik, melyek olyan
       dolgokat kapcsolnak össze egy opcióban, melyeknek nincs közük
       egymáshoz.  Mivel -U nem csinálja ezt, ezért más nevet kapott
       kompatibilitási okokból.

    -X, --sort=extension
       A  könyvtárat  a  fájlok  kiterjesztése  alapján  rendezi.
       (Kiterjesztés = az utolsó `.' utáni része a fájlnévnek.) A
       kiterjesztés nélküli fájlokat előre teszi.

    -1, --format=single-column
       Soronként egy fájlt listáz.

    -w, --width cols
       A képernyőt  cols  oszlopszélességűnek  tételezi  fel.  Az
       alapértelmezett értéket a terminál meghajtóprogramjából próbálja
       venni, ha nem sikerül, akkor a COLUMNS környezeti változó
       értékét használja, ha ez sincs beállítva, akkor 80-nak veszi.

    -T, --tabsize cols
       A  tabulátorjeleket  cols oszlopszélességűnek tételezi fel.
       Alapértelmezés: 8.

    -I, --ignore pattern
       Nem listázza a pattern mintának megfelelő fájlokat, hacsak nem
       adottak a parancssorban.

    --color, --colour, --color=yes, --colour=yes
       Fájltípustól függően színezi a fájlok nevét. Lásd az A KIMENET
       SZÍNEZÉSE fejezetet lentebb.

    --color=tty, --colour=tty
       Ugyanaz, mint --color de csak ha a szabványos kimenet egy
       terminál.  Nagyon  hasznos  shell  szkriptekben és `alias'
       parancsoknál, különösen ha a kedvenc tördelőd (pager) nem
       támogatja a színvezérlő kódokat.

    --color=no, --colour=no
       Kikapcsolja a színezést. Ez az alapértelmezett. Előző színező
       opció kikapcsolására szolgál.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

A KIMENET SZÍNEZÉSE

    A --color opció használatakor az ls jelen változata a kiírt fájlneveket
    kiszínezi a fájl típusának megfelelően. Alapértelmezés szerint ez a
    színezés csak a típustól függ, és a használt kódok megfelelnek az ISO
    6429 (ANSI) szabványnak.

    Az alapértelmezett színezést felülbírálhatjuk a  LS_COLORS  (vagy
    LS_COLOURS) környezeti változóval. Ezen változó tartalmának formátuma
    emlékeztet a termcap(5) fájlformátumra: kettősponttal  elválaszott
    kifejezések listája, ahol a kifejezések "xx=string" formátumúak. Itt
    "xx" egy kétkarakteres változónév, melyeket a következő táblázat
    tartalmaz alapértelmezett értékükkel együtt.

     no    0    Normális (nem fájlnév) szöveg
     fi    0    Szabályos fájl
     di    32   Könyvtár
     ln    36   Szimbolikus kötés
     pi    31   Cső (Named pipe, FIFO)
     so    33   Socket
     bd    44;37  Blokkos egység (Block device)
     cd    44;37  Karakteres egység (Character device)
     ex    35   Végrehajtható fájl
     mi    (none) hiányzó fájl (fi alapértelmezettje)
     or    (none) Árva szimbolikus kötés (ln alapértelmezettje)
     lc    \e[  Bal kód
     rc    m    Jobb kód
     ec    (none) Vég kód (lc+no+rc -t helyettesíti)

    Csak  azokat  a  változókat  kell  csatolni, melyek eltérnek az
    alapértelmezettől.

    A fájlnevek kiterjesztésük alapján is színezhetőek. Ez az LS_COLORS
    változóban állíthatjuk be "*ext=string" formában. Például ISO 6429
    kódokat használva a "*.c=34" taggal a C  forrásfájlokat  kékkel
    jeleníthetjük meg. Ez tehát minden .c-re végződő fájlt kékre (34-es
    kód) színez.

    A vezérlőkarakterek C-stílusban (\-escaped jelöléssel) vagy  stty
    -szerűen (a ^-jelöléssel) is írhatók. A C-stílusban \e az Escape-t, \_
    normális szóközt, \? a törlést jelenti. Továbbá a \ escpace-karakter
    használható  a  \,  ^,  :  és  = alapértelmezett értelmezésének
    felülbírálására.

    Mindegyik fájl az alábbi formában íródik ki: "<lc> <color code> <rc>
    <fájlnév> <ec>". Amennyiben <ec> nem definiált, akkor az "<lc> <no>
    <rc>" sorozat helyettesíti. Ezt általában kényelmesebb használni, de
    kevésbé általános. A bal- jobb- és végkódok olyan módon állnak
    rendelkezésre, hogy ne kelljen újr és újra azonos ismétlődő részeket
    begépelni különleges terminálok esetén. Általában nem is kell őket
    megváltoztatni, csak akkor, ha a terminál nem használja az ISO 6429
    színsorozatokat.

    Ha  a terminál az ISO 6429 színkódokat használja, a típuskódok
    összeállíthatók (az lc, rc, és ec kódok kivételével) pontosvesszőkkel
    elválasztoyy numerikus parancsokból. A leggyakoribb parancsoka:

     0   alapértelmezett szín visszaállítása
     1   világosabb szín
     4   aláhúzott szöveg
     5   villogó szöveg
     30   fekete előtér
     31   vörös előtér
     32   zöld előtér
     33   sárga (vagy barna) előtér
     34   kék előtér
     35   bíbor előtér
     36   világoskék (cyan) előtér
     37   fehér (vagy szürke) előtér
     40   fekete háttér
     41   vörös háttér
     42   zöld háttér
     43   sárga (vagy barna) háttér
     44   kék háttér
     45   bíbor háttér
     46   világoskék (cyan) háttér
     47   fehér (vagy szürke) háttér

    Nem minden parancs működik minden rendszeren és kijelző eszközön.

    Néhány  terminálprogram nem értlemezi az alapértelmezett végkódot
    tökéletesen. Ha minden szöveg szines lesz egy könyvtárlistázás után,
    próbáld meg kicserélni a no és fi kódokat 0-ról a saját standard elő-
    és háttérszíneidre.

HIBÁK

    BSD rendszereken a -s opció a pontos értékek felét adja azokra a
    fájlokra, melyek NFS-en keresztül HP-UX rendszerről vannak beépítve
    (mount-olva). HP-UX rendszereken a pontos értékek kétszeresét adja az
    NFS-en keresztül beépített BSD rendszerekről. Ez a HP-UX hiányossága
    miatt van, amely a HP-UX saját ls programját is befolyásolja.

    Ha volna egyetlen standard az angol nyelvre, nem lenne szükség
    redundáns betűzés támogatására. (color, colour)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>