Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    mv - fájlokat nevez át

ÁTTEKINTÉS

    mv [opciók] forrás cél
    mv [opciók] forrás... könyvtár
    Opciók:
    [-bfiuv] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}] [--backup]
    [--force] [--interactive] [--update] [--verbose]  [--suffix=backup-
    suffix]   [--version-control={numbered,existing,simple}]   [--help]
    [--version]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a mv GNU változatát dokumentálja.

    Amennyiben az utolsó argumentum érvényes könyvtárat nevez meg, a mv
    parancs minden más megadott fájlt azonos névvel a megadott könyvtárba
    mozgat. Másképp, ha csak két fájl adott, az elsőt a másodikra másolja.
    Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár, és több mint két
    fájl van megadva. Csak szabályos fájlokat tud fájlrendszerek közt
    mozgatni.

    Amennyiben a célfájl nem írható, a szabványos bemenet egy `tty' eszköz
    és a -f vagy a --force opció nem adott, a mv megkérdezi a felhasználót,
    hogy felülírhatja-e a fájlt. Ha a válasz nem `y'-nal vagy `Y'-nal
    kezdődik, a fájlt átugorja.

OPCIÓK

    -b, --backup
       Biztonsági  másolat  készítése a felülirandó vagy törlendő
       fájlokról.

    -f, --force
       A létező célfájlok törlése kérdezés nélkül.

    -i, --interactive
       A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülírhatók-e a létező
       célfájlok.  Ha a válasz nem `y'-nal vagy `Y'-nal kezdődik, a
       fájlt átugorja.

    -u, --update
       Nem mozgatja azokat a nem-könyvtár fájlokat, amelyeknek azonos
       vagy újabb módosítási idővel rendelkező célfájlja létezik.

    -v, --verbose
       Kiírja minden fájl nevét, mielőtt mozgatná.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

    -S, --suffix backup-suffix
       Az egyszerű biztonsági mentés fájlok  végződését  (suffix)
       alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó
       állítja be. Ezzel az  opcióval  ezt  lehet  felülbírálni.
       Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az
       opció), a végződés `~' lesz, mint az Emacs-ban.

    -V, --version-control {numbered,existing,simple}
       A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL  környezeti
       változóval állítható be. Ez az opció ezt bírálja felül. Ha
       VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem adott, az
       alapértelmezett mentési típus az `existing'. A VERSION_CONTROL
       illetve az opció értéke  a  GNU  Emacs  `version-control'
       változójához hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek
       jobban jellemzőek. Az érvényes értékek (egyértelmű rövidítés
       megengedett):

       `t' vagy `numbered'
           Mindig sorszámozott mentés készül.

       `nil' vagy `existing'
           Sorszámozott  biztonsági  mentést  készít  azokról a
           fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű
           mentést.

       `never' vagy `simple'
           Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>