Provided by: passwd_4.1.4.1-1ubuntu2_i386 bug

NÉV

    passwd - Felhasználói jelszó megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    passwd [-f|-s] [nv]
    passwd [-g] [-r|-R] csoport
    passwd [-x max] [-n min] [-w figy] [-i inakt] nv
    passwd {-l|-u|-d|-S} nv

LEÍRÁS

    A passwd a felhasználók és a csoportok megváltoztatását végzi. A
    felhasználók csak a saját  jelszavukat  változtathatják  meg,  a
    rendszergazda  bárkiét.  A  csoportok jelszavát az adott csoport
    adminisztrátora változtathatja meg. A passwd ezen kívül használható a
    felhasználói adatok, mint pl. az igazi név, a login shell, vagy a
    jelszavak "szavatossági idejének" megváltoztatására is.

  Jelszóváltozások
    A felhasználónak először a régi jelszavát kell beírnia, ha már volt
    neki.  Ezután ennek a jelszónak a kódolt változatát összehasonlítja a
    tárolt jelszóval. A megfelelő jelszó beírására a felhasználónak csak
    egy lehetősége van. A rendszergazda átugorhatja ezt a lépést, így az
    elfelejtett jelszavak is megváltoztathatóak.

    Miután a felhasználó beírta a jelszavát, a passwd megvizsgálja, hogyan
    rendelkezett a rendszergazda a jelszavak "szavatossági idejéről".
    Amennyiben az idő nem alkalmas a jelszó megváltoztatására, passwd kilép
    minden változtatás nélkül.

    Ezekután a program bekéri a felhasználótól az új jelszót, majd
    megvizsgálja hogy elég bonyolult-e. Általános szabályként elmondható,
    hogy a jelszavak jók, ha 6-8 karakterből állnak, és a következő
    jelkészletekből tartalmaz elemeket:

      Az ABC kis betűi

      Az ABC nagy betűi

      Számok 0 és 9 között

      Írásjelek

    Fontos odafigyelni, hogy ne tartalmazzon az adott rendszeren használt
    "erase" és "kill" kódű karaktereket. A passwd nem fogad el nem eléggé
    bonyolult jelszót.

    Ha a jelszó elfogadható, a passwd a biztonság kedvéért még egyszer
    bekéri az új jelszót, és csak akkor hajtja végre a változtatást, ha a
    két bevitt jelszó megegyezik.

  Csoportok jelszavai
    A -g kapcsoló használata esetén a megadott nevű csoport jelszava
    változik meg. Ezt csak a rendszergazda vagy a csoport adminisztrátora
    teheti meg. A jelenlegi csoportjelszavat nem kéri változtatás előtt.
    Az -r kapcsolót a -g kapcsolóval használva lehet a csoport jelszavát
    kikapcsolni, ezáltal minden tag használhatja a csoportot.  Az -R
    kapcsoló a -g kapcsolóval használva a csoport minden felhasználó előtt
    lezárul.

  A jelszavak szavatossági ideje
    A jelszavak elévülési idejét a rendszergazda a -x, -n, -w, és -i
    kapcsolókkal szabályozhatja.  A -x kapcsoló a jelszócserék közti
    maximális időt állítja be. A jelszót legkésőbb max naponként meg kell
    változtatni.  Az -n kapcsoló a két jelszócsere közötti minimális időt
    szabályozza: a felhasználó addig nem változtathatja meg jelszavát, amíg
    legalább min nap el nem telt az előző változtatás óta.  A -w
    kapcsolóval azt állíthatod be, hogy hány nappal a jelszó lejárta előtt
    kezdje  el  a  rendszer  a felhasználót figyelmeztetni. Az első
    figyelmeztetés figy nappal a lejárat előtt jelenik meg, és utána
    naponta tájékoztatja a felhasználót a még hátralévő napok számáról. Az
    -i kapcsoló inakt nappal a jelszó lejárta után lezárja a felhasználó
    belépési lehetőségét.

  Jogosultság-kezelés
    A felhasználók lezárhatóak és újra beengedhetőek a -l és a -u
    kapcsolókkal. Az -l kapcsoló a jelszót kicseréli egy olyan értékre,
    ami semmilyen lehetséges jelszó kódolt értékével nem egyezik. Az -u
    kapcsoló visszaállítja a jelszót a régire, és így újra engedélyezi a
    belépést.

    A jogosultságok az -S kapcsolóval állíthatóak be. Ez 6 részből áll: Az
    első azt jelzi, hogy a felhaszáló le van zárva (L), nincs jelszava
    (NP), vagy van érvényes jelszava (P).  A második rész az utolsó
    jelszóváltoztatás dátuma. A következő négy rész a jelszavak minimális
    és maximális ideje, az első figyelmeztetés a jelszó lejárta előtt és
    hogy mennyi ideig él a jelszó lejárta után.

  Tippek a felhasználói jelszavakhoz
    Egy jelszavas rendszer biztonsága a kódolási algoritmus erősségétől és
    a lehetséges kulcsok számától függ. A UNIX rendszerek kódolási módja
    az NBS DES algoritmuson alapul, és nagyon biztonságos. A lehetséges
    kulcsok száma a választott jelszó véletlenszerűségén múlik.

    A  jelszavas  rendszerek  feltörése  legtöbbször  a  gondatlanul
    megválasztott jelszóválasztásnak vagy a jelszavak  cserélgetésének
    eredménye. Ezen okok miatt célszerű olyan jelszót választanod, ami nem
    szerepel a szótárban és nem szükséges leírnod. Tipikusan  rossz
    választás még, ha valamilyen nevet, valamilyen azonosítószámodat,
    születésnapodat, vagy címedet használod jelszóként. Ezeket legtöbbször
    minden más lehetőség vizsgálata előtt kipróbálja a potenciális cracker.

    Igyekezz olyan jelszót választani, amit könnyen megjegyzel és így nem
    vagy arra szorulva, hogy le kelljen írnod. Ezt például úgy érheted el,
    hogy két rövidebb szót elválasztasz egy számmal vagy valamilyen
    karakterrel, például jel@szo

    A másik módszer, hogy egy könnyen megjegyezhető mondat vagy idézet
    minden szavának első vagy utolsó betűjét írod egymás után. Így például
    a

      Morzsa kutyám hegyezd füled

    -ből

      Maqmhdfd

    lesz.  Feltehetőleg kevés cracker szótárában fog szerepelni ez a szó.
    Ennek ellenére a még nagyobb biztonság kedvéért érdemes valamilyen
    saját módszert kitalálnod jelszavak készítésére.

  Megjegyzés a csoportok jelszavairól
    A csoportok jelszavai állandó biztonsági problémát jelenthetnek, mivel
    nemcsak egy ember ismerheti a jelszavat. A csoport-kezelés azonban
    hasznos abban az esetben, ha több felhasználó együttműködését kell
    megoldani.

FIGYELMEZTETÉS

    Nem biztos, hogy minden kapcsoló felhasználható.  Az, hogy hogyan
    vizsgálja a jelszavak bonyolultságát, rendszerről rendszerre változhat.
    Minden felhasználónak célszerű a lehető legbonyolultabb, de  még
    használható jelszót használnia.  Ha NIS-t használ a felhasználók
    azonosítására a rendszer és a felhasználó nem lépett be a NIS
    kiszolgálóra, nem változtathatja meg jelszavát.

FÁJLOK

    /etc/passwd  - felhasználói információk
    /etc/shadow  - kódolt felhasználói jelszavak

LÁSD MÉG

    group(5), passwd(5), shadow(5)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Érdi "Cactus" Gergő <cactus@freemail.c3.hu>

                                   PASSWD(1)