Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    tar - A tar archiváló segédprogram GNU változata

ÁTTEKINTÉS

    tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare
    | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-
    preserve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C,
    --directory DIR ] [ --checkpoint  ] [ -f, --file [HOSTNAME:]F ] [
    --force-local  ] [ -F, --info-script F --new-volume-script F ] [ -G,
    --incremental ] [ -g, --listed-incremental F ] [ -h, --dereference ] [
    -i, --ignore-zeros ] [ --ignore-failed-read ] [ -k, --keep-old-files ]
    [ -K, --starting-file F ] [ -l, --one-file-system ] [ -L, --tape-length
    N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-volume ] [ -N, --after-
    date DATE, --newer DATE ] [ -o, --old-archive, --portability ] [ -O,
    --to-stdout ] [ -p, --same-permissions, --preserve-permissions ] [ -P,
    --absolute-paths ] [ --preserve    ] [ -R, --record-number ] [
    --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-order ] [ --same-owner
    ] [ -S, --sparse ] [ -T, --files-from F ] [ --null   ] [ --totals  ]
    [ -v, --verbose ] [ -V, --label NAME ] [ --version  ] [ -w,
    --interactive, --confirmation ] [ -W, --verify  ] [ --exclude FILE ]
    [ -X, --exclude-from FILE ] [ -Z, --compress, --uncompress ] [ -z,
    --gzip, --ungzip ] [ --use-compress-program PROG ] [ --block-compress
    ] [ -[0-7][lmh]   ]

    filename1 [ filename2, ... filenameN ]

    directory1 [ directory2, ...directoryN ]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a tar GNU változatáról szól. Ez egy olyan archiváló
    program, amely arra készült, hogy egy ún. tarfile -ban fájlokat tudjon
    tárolni, illetve onnan kiszedni. A tarfile létrehozható szalagos
    meghajtón (tape drive), de szokás normál fájlba is írni.

    A tar első argumentuma a Acdrtux közül valamelyik kell legyen, és ezt
    választható opciók követhetik. A tar utolsó argumentumai azok a fájlok
    vagy könyvtárak, melyeket archiválni kell.  Könyvtárnév használata
    mindig azt eredményezi, hogy az alatta levő alkönyvtárak is rekurzívan
    csatolódnak az archív fájlhoz.

PARANCSBETŰK

    A következő opciók közül egynek használata kötelező:

    -A, --catenate, --concatenate
       tar fájlokat csatol egy archív fájlhoz

    -c, --create
       új archív fájlt hoz létre

    -d, --diff, --compare
       megkeresi az archív fájl és a fájlrendszer közti különbségeket

    --delete
       töröl az archív fájlból (mágnesszalag esetén nem használható!)

    -r, --append
       fájlokat csatol az archív fájl végéhez

    -t, --list
       az archív fájl tartalmát listázza

    -u, --update
       csak azokat a fájlokat csatolja, amelyek újabbak, mint a már
       archivált változataik

    -x, --extract, --get
       kicsomagolja a fájlokat az archív fájlból

EGYÉB OPCIÓK

    --atime-preserve
       nem változtatja meg a fájlok elérési időpontjait (acces time)

    -b, --block-size N
       Nx512 bájtos blokkokat használ (alapértelmezés: N=20)

    -B, --read-full-blocks
       olvasás közbeni újrablokkosítás (4.2BSD csövek olvasásához)

    -C, --directory DIR
       a DIR könyvtárra vált először

    --checkpoint
       az archív fájl olvasásakor kiírja a könyvtárneveket

    -f, --file [HOSTNAME:]F
       a  megadott  F  fájl-  illetve  eszköznevet  használja
       (alapértelmezés: /dev/rmt0)

    --force-local
       az archív fájl helyi, még akkor is, ha kettőspontot tartalmaz

    -F, --info-script F --new-volume-script F
       szkriptet futtat minden szalag végén (magában foglalja -M-et)

    -G, --incremental
       a régi GNU növekményes mentés (incremental backup) formátumot
       használja a létrehozáskor, listázáskor, kibontáskor

    -g, --listed-incremental F
       az új  GNU  növekményes  mentés  formátumot  használja  a
       létrehozáskor, listázáskor, kibontáskor

    -h, --dereference
       nem a szimbolikus kötésekre, hanem az általuk mutatott fájlra
       végzi el a műveletet.

    -i, --ignore-zeros
       figyelmen kívül hagyja a 0-kból álló blokkokat (ez általában
       fájlvéget jelent)

    --ignore-failed-read
       olvashatatlan fájlok esetén is 0 állapottal lép ki

    -k, --keep-old-files
       megtartja a régi fájlokat, nem írja felül az archívból

    -K, --starting-file F
       az archívumbeli F fájlnál kezdi a műveleteket

    -l, --one-file-system
       az archív fájl létrehozásakor a helyi fájlrendszeren belül marad

    -L, --tape-length N
       szalagcsere N*1024 bájt írása után

    -m, --modification-time
       nem bontja ki a módosítási időt

    -M, --multi-volume
       többkötetes archívum létrehozása, listázása vagy kibontása

    -N, --after-date DATE, --newer DATE
       csak a DATE-nél újabb fájlokat tárolja

    -o, --old-archive, --portability
       V7 formátumú archívum írása ANSI helyett

    -O, --to-stdout
       a kicsomagolt fájlok a szabványos kimenetre kerülnek

    -p, --same-permissions, --preserve-permissions
       kicsomagol minden védelmi információt

    -P, --absolute-paths
       nem szedi le a bevezető `/' jeleket a fájlnevekről

    --preserve
       ugyanaz, mint -p -s

    -R, --record-number
       az üzenetekkel együtt az archív fájlon belüli rekordszámot is
       mutatja

    --remove-files
       az archívumba való betétel után törli a fájlokat

    -s, --same-order, --preserve-order
       a kibontandó nevek sorozata úgy rendezett, hogy megfeleljen az
       archívumnak

    --same-owner
       a kicsomagolt fájlokat azonos tulajdonossal hozza létre

    -S, --sparse
       a ritka fájlokat (sparse files) hatékonyan kezeli

    -T, --files-from F
       az F fájlból veszi a kibontandó vagy létrehozandó fájlok
       listáját

    --null
       null-határolt (null-terminated) neveket olvas; -C-t kikapcsolja

    --totals
       a --create-tel kiírt bájtok összes számát kinyomtatja

    -v, --verbose
       a feldolgozott fájlokat beszédesen listázza

    -V, --label NAME
       NAME kötegnévvel (volume name) hoz létre archívumot

    --version
       kiírja a tar verziószámát

    -w, --interactive, --confirmation
       minden akció előtt megerősítést vár

    -W, --verify
       megkísérli az archívum ellenőrzését írás után

    --exclude FILE
       kizárja a FILE fájlt

    -X, --exclude-from FILE
       kizárja a FILE-ban szereplő fájlokat

    -Z, --compress, --uncompress
       az archívumot a 'compress'-en át szűri

    -z, --gzip, --ungzip
       az archívumot a 'gzip'-en át szűri

    --use-compress-program PROG
       az archívumot a 'PROG' programon át szűri; a PROG-nak kell
       legyen -d kapcsolója a kicsomagolásra

    --block-compress
       a tömörítőprogram  kimenetét  blokkosítja  szalagos  egység
       használatához

    -[0-7][lmh]
       megadja a meghajtót és a sűrűséget

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>

                22 September 1993            TAR(1)