Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    wget - egy program állományok letöltésére a World Wide Web-ről

ÁTTEKINTÉS

    wget [kapcsolók] [URL-lista]

FIGYELMEZTETÉS

    Az itt található információk a Wget teljes dokumentációjának csak egy
    részét képezik. Nem naprakész. Az információs dokumentáció teljes,
    naprakész adatokat tartalmaz. Az információs dokumentációt az Emacs
    info alrendszerével vagy az info programmal lehet megtekinteni.

LEÍRÁS

    Wget egy program különböző állományok bináris letöltésére a World Wide
    Web-ről HTTP (Hyper Text Átviteli Protokoll) és FTP (File Átviteli
    Protokoll)  -n  keresztül  lemezre  mentés  céljára.  Wget  egy
    nem-interaktív program, amely azt jelenti, hogy a háttérben is tud
    dolgozni a felhasználó bejelentkezése nélkül, nem úgy, mint a legtöbb
    Web-böngésző (tehát a program elindítása után nyugodtan ki lehet
    jelentkezni, a program tovább fog működni). A szerverrel való kapcsolat
    alapján dönti el, hogy az állományok megfelelően kerültek-e letöltésre,
    és addig próbálja meg a letöltést míg az megfelelő nem lesz, vagy a
    felhasználó által beállított értéket el nem éri. FTP szervereknél REST
    módot használja, ha lehetséges. Proxy szerverek használata támogatott,
    hogy a letöltést gyorsítsa, a hálózat terhelését csökkentse.

    Wget egy teljes körű letöltési mechanizmust használ, amellyel a Web
    nagy részét le lehet letölteni, hogy a távoli gép fa struktúráját a
    helyi  gépen  hozzuk  létre. Természetesen a letöltési mélységet
    (rekurzió) és más paramétereket meg  lehet  adni.  A  letöltött
    dokumentumok figyelésével biztosítja a Wget, hogy a rekurzió sohase
    kerüljön végtelen ciklusba. Mind  HTTP,  mind  FTP  szervereknél
    alkalmazható.

    A letöltés folyamata könnyen nyomon követhető formában jelenik meg,
    pontokkal mutatva. Mindegyik pont 1k letöltött adatot jelent. Beépített
    funkciók segítik a letöltés finomhangolását, pl. mely hivatkozásokra
    (linkre) terjedjen ki a letöltés (Ld. -L, -D és -H kapcsolók).

URL ELNEVEZÉSEK

    Az RFC1738 szabványban rögzített URL formák többsége használható. 2
    alternatív forma megadása lehetséges a wget-ben, amely azt jelenti,
    hogy az alábbi módokon lehet megadni egy dokumentum helyét  az
    Interneten:

    Hagyományos URL (ajánlott forma):
    http://gazdagép:[portszám]/elérésiút
    http://fly.cc.fer.hr/
    ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/xemacs-19.14.tar.gz
    ftp://felhasználónév:jelszó@gazdagép/könyvtár/állomány

    Csak FTP esetén használandó (ncftp-szerű):
    gazdagép:/könyvtár/állomány

    Csak HTTP esetén használandó (netscape-szerű):
    gazdagép(:portszám)/könyvtár/állomány

    A felhasználónév és/vagy jelszó megadása az URL-ben az alábbi módon
    lehetséges:

    ftp://felhasználónév:jelszó@gazdagép/könyvtár/állomány

    Ha a fenti formák között nem tudjuk mi a különbség, akkor nyugodtan
    használhatjuk  a lynx vagy netscape-nél alkalmazott formákat. Az
    alternatív formák nem elterjedtek, ezért lehet, hogy a jövőben nem
    fognak működni a Wget-ben.

OPCIÓK

    Pár parancssori kapcsolóval lehet a wget -et vezérelni. Nem szükséges
    ezek mindegyikének teljes ismerete vagy használata, ha csak nem a
    program alapbeállításától eltérő működést szeretnénk elérni. Egyszerű
    használathoz egyáltalán nem kell a különböző kapcsolókat használni. Jó
    tanács, hogy a gyakran használt beállításokat a .wgetrc állományban
    tároljuk.

    A következő lista az összes kapcsolót bemutatja  rövid magyarázattal
    csökkenő fontossági sorrendben:

    -h --help
       Felsorolja a lehetséges kapcsolókat. Segítséget nyújt a program
       használatához.  Nem  megfelelő  vagy  hiányos  parancssor
       használatakor is megjelenik.

    -V --version
       Megjeleníti a Wget verziószámát.

    -v --verbose
       Részletes (verbose) kimenet az összes lehetséges információval.
       Alapesetben a kimenet csak a letöltéseket és hibaüzeneteket
       tartalmazza. Ha a kimenet a stdout, akkor alapértelmezett a
       részletes mód.

    -q --quiet
       Csöndes mód (quiet), a kimenet teljes hiánya.

    -d --debug
       Hibakereső (debug) mód. Csak akkor érhető el, ha a program a
       -DDEBUG opcióval lett fordítva. Ha a program fordítása így
       történt, akkor a kimenetben csak a -d kapcsoló megadása után
       jelenik meg többlet információ.

    -i llomny --input-file=llomny
       A megadott llomnybl olvassa ki a szükséges URL-ket, ekkor nem
       szükséges a parancssorban URL-t megadni. Ha azonban mind a
       parancssorban, mind az állomány révén URL lett megadva, akkor
       először a parancssori URL kerül feldolgozásra. Az állománynak
       nem szükséges HTML dokumentumnak lennie (de nem gond ha az),
       elég ha csak egymás után felsorolva vannak az URL-ek.

       Azonban, ha a -force-html kapcsolót használjuk, akkor  az
       állományt HTML dokumentumként olvassa be. Ebben az esetben a
       problémát relatív hivatkozások (relativ links)  okozhatják,
       amelyet a dokumentumban elhelyezett <base href="URL"> vagy a
       -base=URL kapcsoló megadásával lehet kiküszöbölni.

    -o naplllomny --output-file=naplllomny
       A megadott naplllomnyba (logfile) írja az üzeneteket a stdout
       helyett. Részletes kiment kerül a naplóállományba. Ha ez nem
       szükséges, akkor használjuk a -nv (nem részletes, non-verbose)
       opciót.

    -a naplllomny --append-output=naplllomny
       Naplllomnyhoz hozzáfűzés. Ugyanaz, mint az -o opció, csak
       hozzáfűzi az újabb üzeneteket a naplóállományhoz (vagy újat hoz
       létre, ha még nem létezik) ahelyett, hogy felülírná a régi
       állományt.

    -t szm --tries=szm
       A szm-ban megadott értékre állítja  az  újrapróbálkozások
       (retries) számát. 0 a végtelen sok próbálkozást jelenti.

    --follow-ftp
       HTML dokumentumokban található FTP hivatkozásokat is letölti.

    -c --continue-ftp
       FTP állományok letöltésénél ott folytatja (continuing), ahol a
       letöltés megszakadt. A "wget -c ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-
       lR.Z" paranccsal ha az aktuális könyvtárban már található egy
       ls-lR.Z állomány, akkor a wget a lokális állomány mérete utáni
       részt tölti le. Nem szükséges megadni a -c kapcsolót, ha
       folytatni akarjuk a letöltést megszakadó kapcsolatnál, mert a
       wget ezt önállóan megteszi, vagyis megpróbálja folytatni a
       megszakadt letöltést.

       Ahol használni kell ezt az opciót, az egy részben letöltött (más
       FTP programmal, vagy egy megállított wget-tel) állomány teljes
       letöltésénél.

    -g on/off --glob=on/off
       Kiegészítés  (globbing)  be/kikapcsolása  FTP  letöltéskor.
       Alapesetben bekapcsolódik a kiegészítés, ha az URL helyettesítő
       karaktereket tartalmaz (pl. csillag, kérdőjel). A kiegészítéssel
       több állományt lehet ugyanabból a könyvtárból letölteni egyetlen
       paranccsal, például ftp://gnjilux.cc.fer.hr/*.msg. A kiegészítés
       jelenleg csak Unix FTP szervereknél alkalmazható.

    -e parancs --execute=parancs
       A parancsban megadott dolgot hajtja végre, úgy mintha a .wgetrc
       állományban lett volna megadva. A parancssorban megadott parancs
       előbb kerül végrehajtásra, mint a .wgetrc állományban megadott,
       ha ott egyáltalán meg van adva.

    -N --timestamping
       A dátum-méretjelzés (timestamping) figyelése, hogy a program
       megállapítsa  szükséges-e a dokumentum letöltése. Ha a távoli
       állomány utolsó módosításának időpontja régebbi, mint a helyi
       másolaté, és ha a méretük is azonos, akkor az állomány nem kerül
       letöltésre. Ez a kapcsoló a hetenként történő HTTP vagy FTP
       tükrözésekkor  hasznos, mivel nem engedi meg ugyanannak a
       dokumentumnak  az  újabb  letöltését,  ha  az  nem  lett
       megváltoztatva.

    -F --force-html
       Ha  a  bemenet  egy  dokumentumból  történik,  akkor  azt
       HTML-dokumentumként értelmezi.  Ezzel  a  HTML-dokumentumban
       megadott relatív hivatkozások letöltését lehet elvégezni, ha a
       <base href> szerepel a bemeneti állományban vagy a -base
       kapcsoló meg lett adva a parancssorban.

    -B base_href --base=base_href
       A base_href-ben megadott helyet fogja használni, mintha a
       bemeneti állományban szerepelt volna <base href="URL"> formában.
       Az  állományban  szereplő  cím  felülírja  a parancssorban
       megadottat.

    -r --recursive
       Rekurzív (recursive) letöltés. Az URL protokolltól függően ez
       két dolgot jelent. HTTP oldalak rekurzív letöltése azt jelenti,
       hogy a parancssorban megadott URL-t  letölti,  azt  HTML-
       dokumentumként kezeli (ha egyáltalán az) és letölti mindazokat
       az állományokat, amelyekre a dokumentum  hivatkozott,  ezt
       folytatja egy megadott szintig (alapesetben ez 5 szint, -l
       opcióval megváltoztatható). wget a HTTP szerveren található
       könyvtárstruktúrával  azonos  struktúrába  tölti  le  a
       dokumentumokat.

       Ez az opció bemutatóknál hasznos, ahol a lassú  Internet
       kapcsolatot szeretnénk elkerülni. A legjobb eredményt akkor
       kapjuk, ha a hivatkozások relatívak, mivel így az oldalak a
       letöltött helyen is gond nélkül fognak működni.

       FTP esetén a rekurzív letöltés a megadott könyvtár összes
       alkönyvtárának letöltését jelenti, hasonlóan a HTTP rekurzív
       letöltéséhez.

       Jól meg kell gondolni a rekurzív letöltés használatát, mert az
       Internet kapcsolat nagy leterhelését eredményezheti. A terhelést
       a letöltés mélységének csökkentésével (Ld. -l) és/vagy az
       újrapróbálkozások számának csökkentésével  (Ld.  -t)  lehet
       csökkenteni.

    -m --mirror
       Tükrözés  (mirroring)  használata.  Ez  a  rekurzió  és
       dátum-méretfigyelés kombinációja.

    -l szint --level=szint
       A rekurzív letöltés mélységét adja meg. Alapesetben ez 5. A
       megadott letöltési mélység elérésekor a letöltés visszatér a
       szülőkönyvtárba, és onnan megy tovább másik szálon. Így az -r
       -l1  használata  csak  egy dokumentumból történő letöltést
       eredményez. A letöltés mélységének 0-t megadva (elméletileg)
       végtelen mélységű letöltés érhető el. Jól gondoljuk meg, mert a
       letöltött dokumentumok száma  exponenciálisan  növekszik  a
       letöltés mélységével.

    -H --span-hosts
       Host-ok átlépése rekurzív letöltéskor. Ld. -r és -D kapcsolók.
       Bővebben a HIVATKOZSOK KVETSE részben.

    -L --relative
       Csak relatív hivatkozások követése. Adott honlap letöltésekor
       hasznos, mivel az akár ugyanazon szerveren lévő dokumentumokat
       is figyelmen kívül hagyja, ha nem relatív a hivatkozás. Bővebben
       a HIVATKOZSOK KVETSE részben.

    -D tartomny-lista --domains=tartomny-lista
       A használandó és a DNS (Tartomány Név Szerver, Domain Name
       Server)-ben  azonosított  tartományok  listája  vesszővel
       elválasztva. Ez nem helyettesíti a -H kapcsolót, ha szükséges,
       akkor azt külön is meg kell adni. A kapcsolóval gyorsítani lehet
       a feldolgozást, még ha csak egy szerverre is történik az
       átmenet. Bővebben a HIVATKOZSOK KVETSE részben.

    -A lista / -R lista --accept=lista / --reject=lista
       Vesszővel  felsorolt  kiterjesztések,  amelyek  letöltése
       engedélyezett (Accepting) vagy nem engedélyezett (Rejecting).
       Például ha csak GIF és JPEG állományokat szeretnénk letölteni,
       akkor a -A gif,jpg,jpeg opciót használjuk. Ha viszont minden le
       szeretnénk tölteni a méretes MPEG és AU állományok kivételével,
       akkor az -R mpg,mpeg,au opciót használjuk.

    -X lista --exclude-directories lista
       Vesszővel egymás után felsorolt könyvtárak neve, amelyeket nem
       szeretnénk letölteni (eXclude).

    -P prefix --directory-prefix=prefix
       A letöltési állományok könyvtárát állítja be a prefix-ben
       megadottra  (alapesetben ez "."). Az összes dokumentum és
       könyvtár a megadott könyvtárba kerül lementésre.

    -T szm --timeout=szm
       Várakozási idő (timeout) beállítása. Minden letöltéskor egy
       megadott  idő  van  engedélyezve  a dokumentum olvasásának
       megkezdésére, ha ez nem történne meg akkor kapcsolat továbbra is
       élne, de nem adna eredményt. Alapesetben a várakozási idő 900s
       (15 perc).

    -Y on/off --proxy=on/off
       Proxy használatának engedélyezése/tiltása. Ha  a  megfelelő
       környezeti változóban ez meg van adva, akkor automatikusan
       működésbe lép.

    -Q szm[KM] --quota=szm[KM]
       Letöltési kvóta (quota) megadása byte-ban (alapértelmezett),
       kilobyte-ban vagy megabyte-ban. Előnyösebb az rc állományban
       beállítani. Ld. később.

    -O llomnynv --output-document=llomnynv
       A dokumentumok nem a megfelelő  dokumentumnévvel  kerülnek
       lementésre,  hanem  az  llomnynv-ben  megadott  egyetlen
       állományhoz kerülnek hozzáfűzésre.  Ebben  az  esetben  az
       újrapróbálkozások száma automatikusan 1. Ha `-' -t adunk meg,
       akkor a stdout-ra kerül a kiíratás, a -quiet kapcsoló pedig be
       lesz kapcsolva. Óvatosan használjuk ezt a kapcsolót mivel minden
       hibaüzenet kiírását kikapcsolja, így nem tudjuk megfelelően
       ellenőrizni a wget működését.

    -S --server-response
       Kiírja a HTTP és/vagy FTP szerver által küldött válaszok
       fejlécét.

    -s --save-headers
       Lementi a HTTP szerver által küldött fejlécet a tényleges
       tartalom előtt.

    --header=additional-header
       Alternatív fejléc (header) megadása. Több eltérő fejlécet is meg
       lehet adni. A fejléc nem tartalmazhat CR vagy LF kódot.

    --http-user --http-passwd
       A HTTP szerverhez szükséges felhasználónév és jelszó magadása.
       Wget jelenleg csak a hagyományos authentikációs (ellenőrzési)
       módot kezeli.

    -nc  Nem írja felül a rekurzív letöltéskor  a  már  lementett
       dokumentumokat (not-clobber). Ez a kapcsoló akkor hasznos, ha
       egy megszakadt letöltést szeretnénk folytatni onnan,  ahol
       megszakadt. Ekkor a .html vagy .htm dokumentumok a lemezről
       töltődnek be és kerülnek  feldolgozásra  a  Web  letöltés
       folytatásához.

    -nv  Nem részletes (non-verbose) mód használata, amellyel csak a
       hibaüzenetek és az alapvető információk kerülnek kijelzésre. A
       -quiet opcióval lehet teljesen megszüntetni a kijelzést.

    -nd  Rekurzív  letöltéskor  nem  hozza  létre  a  szükséges
       könyvtárstruktúrát (no-directories). Ezzel a kapcsolóval az
       összes dokumentum egyetlen könyvtárba kerül letöltésre felülírás
       nélkül (ha ugyanazon állománynév többször fordul elő, akkor .n
       kierjesztéssel kerül az újabb állomány lementésre).

    -x   Az -nd ellentétes opciója. Könyvtárstruktúra létrehozása még
       akkor is, ha nem lenne szükséges a letöltésnél.

    -nh  Az időt rabló DNS-azonosítás kikapcsolása  minden  hostra.
       Bővebben a HIVATKOZSOK KVETSE részben.

    -nH  Kikapcsolja  gazdagép-névvel megegyező könyvtár létrehozását
       (no-hostname). Alapesetben a http://fly.cc.fer.hr  cím  egy
       fly.cc.fer.hr könyvtárat fog létrehozni, ahova a dokumentumok
       letöltésre kerülnek. Ezzel az opcióval ezt lehet megelőzni.

    --no-parent
       Nem lép feljebb a szülőkönyvtárnál.

    -k --convert-links
       Nem relatív hivatkozások (non-relativ links) konvertálása a
       helyi gépen relatív hivatkozásokra.

HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE

    A rekurzív letöltésnél meg lehet adni, hogy mely hivatkozások legyenek
    figyelembe véve.

    Csak relatív hivatkozások
       Ha csak a relatív hivatkozások  kerülnek  letöltésre  (-L
       kapcsoló), akkor a rekurzív letöltés sohasem tölt le egy másik
       szerverről.

    Host ellenőrzés
       A hivatkozások vizsgálatakor kiderülhet, hogy egyes abszolút
       hivatkozások is ugyanarra gazdagépre vonatkoznak. Ekkor (ez az
       alapeset) az összes ugyanazon gazdagépre  mutató  URL  is
       letöltésre kerül.

       A problémát itt a gazdagép és tartomány aliase-ok (host and
       domain aliases) használata jelenti, mivel a wget nem tudja
       meghatározni, hogy a regoc.srce.hr és a www.srce.hr ugyanazt a
       gazdagépet jelenti. Az abszolút linkek  feldolgozásakor  a
       gethostbyname  próbálja  megállapítani,  hogy  ugyanarról a
       gazdagépről van-e szó. Habár gethostbyname eredménye indexelt
       formában van, így sohasem kell kétszer leellenőrizni ugyanazt a
       hostot, fennáll annak a problémája, hogy nagy mennyiségű eltérő
       szerver letöltésekor mindegyiket ki kell keresni a gethostbyname
       indexelt listájából. Ilyen összetett ellenőrzést meg lehet
       előzni a -nh használatával, amikor wget csak a szerverneveket
       hasonlítja össze. Így gyorsabb lesz a feldolgozás, de nem lesz
       olyan megbízható.

    Tartomány használat
       A -D kapcsolóval az engedélyezett tartományt lehet megadni. A
       trükk az egészben, hogy a nem engedélyezett tartományok nem is
       kerülnek feldolgozásra. Így a -Dmit.edu megadásával biztosak
       lehetünk, hogy a mit.edu-n kívül semmi sem került azonosításra.
       Ez az opció nagyon fontos és hasznos. A -D ugyanakkor nem
       tartalmazza a -H-t (külön meg kell adni, ha  szükséges).
       Nyugodtan használjuk ezt a kapcsolót, mivel nagyban felgyorsítja
       a feldolgozást.

       Természetesen  a  tartományengedélyezést  csak  bizonyos
       tartományokról való letöltéshez is megadhatjuk, de hogy más
       szerverekről is történjen letöltés  ugyanazon  tartományból
       szükséges a -H kapcsoló megadása is.

    Minden host
       Ha a -H kapcsolót -D nélkül használjuk, akkor bármelyik hostról
       történhet letöltés. Ebben az esetben ajánlatos kicsi letöltési
       mélységet megadni. Ritkán használatos ez az opció.

    FTP  Az FTP letöltés speciális. A HTML dokumentumban elhelyezett FTP
       hivatkozások letöltéséhez az -f (ftp követése) opciót kell
       megadni. Ha engedélyezve van, akkor FTP hivatkozás követésekor
       host-ot is válthatunk, még ha a host  váltás  nincs  is
       engedélyezve. Relatív hivatkozások engedélyezésének (-L) sincs
       hatása az FTP hivatkozásokra. Azonban a tartományengedélyezések
       (-D) és állománynév kiterjesztések engedélyezése (-A/-R) itt is
       alkalmazhatók.

KONFIGURÁCIÓS ÁLLOMÁNY

    Wget által használt konfigurációs állomány (startup file) a .wgetrc-t .
    Először a teljes rendszerre érvényes (global) konfigurációs állományt
    tölti be (/etc/wgetrc), aztán a felhasználó konfigurációs állományát
    keresi meg az alábbi két hely valamelyikében: a WGETRC környezeti
    változóban megadott vagy  $HOME/.wgetrc  helyen.  A  felhasználó
    konfigurációs állományában található beállítások felülbírálják a teljes
    rendszerre érvényes beállításokat, így pl. a kvótára megadott értéket.

    A konfigurációs állomány felépítése a következő:

      vltoz = rtk

    Különböző  változók  különböző értékeket vehetnek fel. Az összes
    lehetséges változó nevét lejjebb lehet olvasni. Az egyenlőségjel utáni
    karakter(ek) a változó értéke. Ez leginkább on/off (vagy 1/0) logikai
    típus estén és bármilyen szöveg vagy szám a többi esetében. Például a
    "use_proxy=off" megadásával lehet a proxy használatát megtiltani. Ahol
    lehetséges inf vagy 0 megadásával jelezhető a végtelen értéke. A
    változóknál mindegy a kisbetű/nagybetű használata illetve az aláhúzás
    jel sem fontos, így például a DIr_Prefix ugyanazt jelenti, mint a
    dirprefix. Üres sorok, szóközt tartalmazó vagy #-vel kezdődő sorok nem
    kerülnek értelmezésre.

    A legtöbb váltózónak létezik parancssori kapcsolója, kivétel néhány
    ritka és különleges változó. Egy minta konfigurációs állomány található
    a wget csomagban sample.wgetrc néven.

    accept/reject = karakterlánc
       Mint az -A/-R.

    add_hostdir = on/off
       Engedélyezi/tiltja  a  gazdagépnévvel  egyező  könyvtárnév
       létrehozását. -nH tiltja.

    always_rest = on/off
       Engedélyezi/tiltja a letöltés folyatatását, mint a -c.

    base = karakterlánc
       A relatív hivatkozások számára adja meg a kiindulási URL-t, mint
       a -B.

    convert links = on/off
       Nem-relatív hivatkozások  relatív  hivatkozásokká  alakítása
       lementés után. Mint a -k.

    debug = on/off
       Hibakereső mód, mint a -d.

    dir_mode = szám
       A létrehozandó könyvtárak hozzáférési jogosultságát adja meg
       (alapesetben 755).

    dir_prefix = karakterlánc
       Könyvtárstruktúra gyökérkönyvtárának helye, mint a -P.

    dirstruct = on/off
       Könyvtárstruktúra létrehozását szabályozza, mint az -x vagy -nd.

    domains = karakterlánc
       Mint a -D.

    follow_ftp = on/off
       HTML  dokumentumban  előforduló  FTP hivatkozások kezelését
       szabályozza, mint az -f.

    force_html = on/off
       A bemeneti filet HTML-dokumentumként kezeli, ha on-ra van
       állítva.

    ftp_proxy = karakterlánc
       A karakterláncban megadott URL-t használja FTP proxy-ként a
       környezeti változóban megadott helyett.

    glob = on/off
       Kiterjesztések engedélyezése/tiltása, mint a -g.

    header = karakterlánc
       Alternatív fejléc megadása, mint a --header.

    http_passwd = karakterlánc
       HTTP jelszó megadása.

    http_proxy = string
       A karakterláncban megadott URL-t használja HTTP proxy-ként a
       környezeti változóban megadott helyett.

    http_user = karakterlánc
       HTTP felhasználónév megadása.

    input = karakterlánc
       Bemeneti állomány megadása, mint -i.

    kill_longer = on/off
       A fejlécben megadott állományméretnél nagyobb méretű dokumentum
       letöltését hibásnak minősíti és újra megpróbálja letölteni.
       Alapesetben annyi adatot tölt le, amennyi a fejlécben meg van
       adva.

    logfile = karakterlánc
       Naplóállomány megadása, mint az -o.

    login = karakterlánc
       Felhasználónév a távoli géphez, FTP-nél alapesetben "anonymous".

    mirror = on/off
       Tükrözési opció engedélyezése/tiltása, mint az -m.

    noclobber = on/off
       Mint az -nc.

    no_parent = on/off
       Mint az --no-parent.

    no_proxy = karakterlánc
       A vesszővel felsorolt tartományok esetén nem használja a proxy-
       t, még ha a környezeti változóban meg is van adva.

    num_tries = szám
       Újrapróbálkozások száma minden URL-nél, mint -t.

    output_document = karakterlánc
       Kimeneti állomány neve, mint az -O.

    passwd = karakterlánc
       Jelszó   a   távoli   géphez,   FTP-nél   alapesetben
       felhasználónév@hostnév.tartománynév.

    quiet = on/off
       Csöndes mód, mint a -q.

    quota = szám
       Letöltési kvóta megadása. Érdemes az /etc/wgetrc -ben megadni.
       Ha a letöltött dokumentumok összmérete túllépi a kvótában
       megadottat, akkor a wget abbahagyja a letöltést. A kvótát byte-
       ban (alapeset), kbyte-ban ('k' utótag) és megabyte-ban ('m'
       utótag) lehet megadni. A "quota=5m" így 5 mbyte-nyi letöltést ad
       meg. A felhasználói konfigurációs állományban megadott érték
       felülbírálja a globálisan megadott értéket.

    reclevel = szám
       Letöltési mélység meghatározása, mint az -l.

    recursive = on/off
       Rekurzió engedélyezése/tiltása, mint az -r.

    relative_only = on/off
       Relatív hivatkozások nyomonkövetése (mint az -L). Bövebben a
       HIVATKOZSOK KVETSE részben.

    robots = on/off
       Robots.txt állomány használata/tiltása.

    server_response = on/off
       HTTP és FTP szerver válaszok kiíratása, mint az -S.

    simple_host_check = on/off
       Mint az -nh.

    span_hosts = on/off
       Mint a -H.

    timeout = szám
       Várakozási idő megadása, mint a -T.

    timestamping = on/off
       Dátum-méretjelzés figyelése. Mint az -N.

    use_proxy = on/off
       Proxy használata/tiltása. Mint az -Y.

    verbose = on/off
       Részletes mód használata/tiltása, mint a -v/-nv.

JELZÉSEK

    Wget a SIGHUP (hangup signal) jelzést figyelmen kívűl hagyja. Ha a
    kimenet a stdout volt, akkor a további kimenet wget-log állományba fog
    kerülni.

    $ wget http://www.ifi.uio.no/~larsi/gnus.tar.gz &
    $ kill -HUP %%    # a kimenet átirányításához

    Wget a SIGHUP-on kívűl más jelzéseket nem hagy figyelmen kívűl. Így a
    ^C vagy SIGTERM megállítja a Wget-et.

PÉLDÁK

    http://fly.cc.fer.hr/ letöltéséhez:
    wget http://fly.cc.fer.hr/

    Nem-részletes módba kapcsoláshoz:
    wget -nv http://fly.cc.fer.hr/

    Végtelen sok újrapróbálkozás megadása:
    wget -t0 http://www.yahoo.com/

    Fly honlapjának tükrözése (azonos könyvtárstruktúra előállításával).
    Letöltési mélység 6, dokumentumonként egyetlen próbálkozással és
    naplózás a 'log' nevű állományba.
    wget -r -l6 -t1 -o log http://fly.cc.fer.hr/

    Yahoo letöltése 50 letöltési mélységben:
    wget -r -l50 http://www.yahoo.com/

KÖRNYEZET

    http_proxy, ftp_proxy, no_proxy, WGETRC, HOME

ÁLLOMÁNYOK

    /etc/wgetrc, $HOME/.wgetrc

SZERZŐI JOGOK

    Wget szabad szoftver, bárki a General Public License-ben foglaltak
    alapján szabadon terjeszheti.

LÁSD MÉG

    lynx(1), ftp(1)

SZERZŐ

    Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr> a Wget szerzője.  Itt szeretnénk
    megköszönni az összes béta tesztelőnek és mindenkinek aki hasznos
    észrevételekkel segítette a program készítését.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu>