Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    modules.conf - konfigurációs fájl a kernelmodulok betöltéséhez

LEÍRÁS

    A modprobe(8) (és a depmod(8) ) viselkedése módosítható az (opcionális)
    /etc/modules.conf. konfigurációs fájllal.

    A konfigurációs fájl sorokból áll.
    Minden üres sort, és a sorban levő '#' utáni szöveget figyelmen kívül
    hagyja.
    A sorok folytatódhatnak, ha egy sort a '\' karakterekkel zárunk.
    A maradék sorok meg kell hogy feleljenek a következő formátumoknak:

     [add] above modul modul_lista
     alias alias_név eredmény
     [add] below modul modul_lista
     define VÁLTOZÓ SZÓ
     depfile=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
     else
     elseif KIFEJEZÉS
     endif
     if KIFEJEZÉS
     include KONFIGURÁCIÓS_FÁJL_ELÉRÉSI_ÚT
     insmod_opt=ALAP_OPCIÓK_AZ_INSMODNAK
     install modul parancs ...
     keep
     [add] options modul MODUL_SPECIFIKUS_OPCIÓK
     path=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
     path[JELZÉS]=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
     [add] probe name modul_lista
     [add] probeall name modul_lista
     post-install modul parancs ...
     post-remove modul parancs ...
     pre-install modul parancs ...
     pre-remove modul parancs ...
     remove modul parancs ...

    Minden direktíva argumentumai feldolgozásra kerülnek, hogy a shell
    meta-karaktereket kezelhesse, ami azt jelenti, hogy a "shell trükkök",
    mint pl. a jokerkarakterek és `` közé zárt parancsok használhatók:

     path[misc]=/lib/moduls/1.1.5?/local
     path[net]=/lib/moduls/`uname -r`/net

    A direktívák többször is megismételhetőek. Figyeljük meg, hogy néhány
    direktíva előtt szerepelhet az add opcionális prefix. Amikor ez a
    prefix szerepel, az új modul_lista hozzáadódik az előző modul_listához,
    ahelyett, hogy felülírná.

SZEMANTIKA

    EGY_ELÉRÉSI_ÚT teljesen megadott elérési út.  Lehetséges, hogy shell
    meta-karaktereket használjunk az EGY_ELÉRÉSI_ÚT -ban, beleértve egy
    parancs kimenetét is, mint pl. a `uname -r` és `kernelversion`.
    Ezt a két parancsot ezek a programok belsőleg is értik, az aktuális
    kernel verziószámát, illetve a jelenlegi kernelverziót jelentve (pl.
    2.2.3 és 2.2).

    A SZÓ nem white-space (szóköz, tabulátor, stb.) karakterek sorozata.
    Ha ' " vagy ` van a stringben, akkor a következő illeszkedő előbb
    megadott kivételek is. Minden SZÓ ki lesz fejtve a meta-karakterek
    szabályai szerint. Ha a kifejtés több szót is eredményez, akkor az első
    szót használja.

    A KIFEJEZÉS lehet:

    SZ sszehasonlt_opertor SZ
       ahol az összehasonlító_operátor az ==, !=, <, <=, >= vagy >
       egyike. A két SZÓ string értéke lesz összehasonlítva.

    -n SZ sszehasonlt_opertor SZ
       ahol összehasonlító_operátor az ==, !=, <, <=, >= vagy > egyike.
       A két SZÓ numerikus értéke lesz összehasonlítva.

    SZ  Ha a SZÓ kifejtése sikertelen, vagy a kifejtés eredménye "0"
       (zéró) vagy "" (üres), akkor a kifejezés értéke FALSE. Különben
       a kifejezés értéke TRUE.

    -f FJLNV
       Teszteli, hogy FÁJLNÉV létezik-e.

    -k   Teszteli, hogy az "automatikus eltávolítás" engedélyezve van-e.
       (Pl. a kernelből lett meghíva.)

    ! KIFEJEZS
       Egy kifejezés negáltja szintén kifejezés.

SZINTAXIS

    Ez a legális direktívák leírása.

    define VLTOZ SZ
       Egy  putenv("VLTOZ=SZ")  utasítást  hajt végre. Változók
       hozhatók létre és módosíthatók ezzel a direktívával. A változók
       hozzáférhetővé válnak a shell környezetben, ami az aktuális
       menetben végrehajtott parancsok számára használhatóvá teszi
       ezeket.

    depfile=EGY_ELRSI_T
       Ez a függőségi fájl elérési útja, amit a depmod hoz létre és a
       modprobe használja, hogy megtalálja a modulokat és a tőle függő
       egyéb  modulokat.  Normálisan  az  alapértelmezett  érték
       használandó, lásd lejjebb.

    if KIFEJEZS
       Ha a kifejezés értéke TRUE akkor az illeszkedő else, elseif vagy
       endif  -ig  minden direktíva feldolgozásra kerül. Különben
       figyelmen kívül lesznek hagyva.  A if direktívák maximum 20
       mélységig egymásba ágyazhatók.
       Megjegyzés: kerüljük a path direktívák feltételes végrehajtását.
       Mivel  a  modprobe  elegendően  "okos",  egy  feltételesen
       végrehajtott  path  direktívával  nem  nyersz semmit, csak
       összezavar. Tényleg.

    else  Ha a korábbi illeszkedő if vagy elseif direktíva kiértékelése
       után  annak  kifejezése  FALSE  értéket  kapott, akkor az
       (opcionális) else és az illeszkedő endif direktíva közé zárt
       direktívák lesznek kiértékelve.

    elseif KIFEJEZS
       Ha a korábbi illeszkedő if vagy elseif direktíva kiértékelése
       után annak kifejezése FALSE és ennek a direktíva kifejezésének
       értéke TRUE akkor a következő illeszkedő elseif, else vagy endif
       -ig minden direktíva feldolgozásra kerül. Különben figyelmen
       kívül lesznek hagyva.

    endif Ez a direktíva fejezi be az illeszkedő if, elseif vagy else
       direktíva láncot amely  a  konfigurációs  fájl  feltételes
       feldolgozását kontrollálja.

        if KIFEJEZÉS
          konfiguráció sorok
        elseif KIFEJEZÉS
          konfiguráció sorok
        else
          konfiguráció sorok
        endif

       Az else és elseif direktívák opcionálisak.

    include KONFIGURACIOS_FAJL_ELRSI_UT
       Különböző platformok és konfigurációk kezelése egy fájllal
       meglehetősen komplex lehet. Az include direktíva használatával,
       feltételesen feldolgozva az if direktívák segítségével, ez
       könnyebben kezelhető.

    insmod_opt=ALAP_OPCIOK_AZ_INSMODNAK
       Ha az insmod néhány speciális opciót igényel, amelyet nem
       adhatunk meg máshol, ez a direktíva lehetővé teszi hogy az
       insmod minden meghívásakor megkapja ezt az opciót. Az insmod
       standard alapértelmezett opcióit nem szükséges mósdosítani,
       kivéve ha speciális eseteket kell kezelni.

    keep  Ha ez a szó megjelenik egy sorban bármilyen sor előtt, amelyik
       path leírást tartalmaz, akkor az alapértelmezett elérési utak
       megörződnek, és a további leírások ehhez hozzáadódnak. Különben
       a normális viselkedés szerint az alapértelmezett elérési utakat
       felülírják a konfigurációs fájlban megadottak.

    path=EGY_ELRSI_T

    path[JELZS]=EGY_ELRSI_T
       Az EGY_ELÉRÉSI_ÚT megad egy újabb könyvtárat, ahol modulok
       találhatók.  A path direktíva egy opcionális jelzést hordozhat.
       Így ez egy kicsit többet mond az adott könyvtárban található
       modulok céljáról és a modprobe számára lehetővé tesz automatikus
       műveleteket.  A jelzés a "path" kulcsszó  után  szögletes
       zárójelben található.  Ha a jelzés hiányzik, akkor az a "misc"
       (egyéb) jelzést feltételezi.
       Egy nagyon hasznos jelzés a boot, amivel megadható az összes
       olyan könyvtár, ami bootoláskor betöltendő modulokat tartalmaz.

    alias alias_nv eredmny
       Az "alias" direktíva arra használható, hogy modulok számára
       "álneveket" adjunk. Egy /etc/modules.conf sor ami így néz ki:

        alias iso9660 isofs

       lehetővé teszi, hogy leírjuk a modprobe iso9660 parancsot, habár
       nincs iso9660 nevű modul számára objektumfájl.
       Jegyezzük meg, hogy a

        alias valamilyen_modul off

       sor azt eredményezi, hogy a modprobe figyelmen kívül hagyja
       annak a modulnak a betöltésére irányuló kéréseket. Egy másik
       speciális álnév a

        alias valamilyen_modul null

       ami azt eredményezi, hogy a  valamilyen_modul  betöltésére
       szolgáló kérés mindig sikeres lesz, de ténylegesen nem lesz
       betöltve.  Ezt  egy  kiindulási  alapnak  lehet  használni
       modulcsoportok létrehozására az above és below direktívákkal.

       Lehetséges nagy mennyiségű alias direktívák használata, mivel
       minden álnév rekurzívan lesz kifejtve, hogy a ténylegesen
       hivatkozott modult megtalálja. Egy 1000-es felső korlát van az
       álnevek rekurziós mélységére, hogy az ehhez hasonló köröket
       felderítse:

        alias a b
        alias b a

       Ha az alias végső eredménye nem ad tényleges modul nevet, akkor
       a modprobe "probe" és "probeall" hozzárendeléseket alkalmaz az
       eredményre.  Ha azok nem sikeresek, akkor a modult nem találta
       meg. Ez eredményezi, hogy az ilyen  (devfs-ből  származó)
       konstrukciók értelmes eredményre vezetnek:

        alias      /dev/sg*    /dev/sg
        probeall    /dev/sg     scsi-hosts sg

       Legális megoldás, hogy egy alias az A modul nevet a B modul
       névre képezze le és az A modul ugyanakkor létezzen is, de ez a
       konstrukció nem egyértelmű és nem ajánlott. Történeti okokból, a
       kernel hangrendszere tartalmaz egy sound.o nevű modult de a
       fejlesztők egy álnevet is akartak a "sound"-ról a felhasználó
       hangkártya driverének moduljára, pl. "alias sound sb". Ennek a
       követelménynek  támogatására,  de  a  definiált  viselkedés
       fenntartására, ahol álnevek is kaphatnak opciókat, a modprobe
       nem végez álnév feloldást, ha a nevet a modules.dep fájlból
       kapta, különben igen. Ez nem garantálja minden esetben az elvárt
       viselkedést az álnevek és valódi modulok minden kombinációjával,
       és kerülni kell az olyan álneveket, ami egy igazi modul neve is.

    [add] probe name modul_lista

    [add] probeall name modul_lista
       Ezek a direktívák csak akkor használhatók, ha a name egy modul
       neve, ami a modprobe paramétereként adott. Ennek az a hatása,
       hogy amikor egy kérés érkezik a name -re, akkor a modul_listában
       levő modulok lesznek végigpróbálva a megadott sorrendben. A
       különbség a direktívák között az, hogy a probe az első sikeres
       betöltésig próbálkozik, míg a probeall a lista végéig.  A
       kilépési státusz azt mutatja, hogy volt-e sikeresen betöltött
       modul, vagy sem. Az opcionális add prefix hozzáadja az új
       listát a régihez ahelyett, hogy felülírná.

    [add] options modul MODUL_SPECIFIKUS_OPCIK
       Minden modul név, beleértve az álneveket is, kaphat saját
       options direktívát.  Az álnevek számára megadott opcióknak
       nagyobb prioritása van, mint az "alacsonyabb szintű" neveknek.
       Ez a szabály  segít  az  ellentmondó  options  direktívák
       feloldásában.  A  parancssorban  megadott opcióknak van a
       legnagyobb prioritása. Az opcionális add prefix az új listát
       hozzáadja a régihez ahelyett, hogy felülírná. Ha egy alias
       eredménye nem egy igazi modul, akkor az options direktíva ami az
       alias láncból volt konstruálva figyelmen kívül lesz hagyva a
       probe[all] meghívása előtt.

    [add] above modul modul_lista
       Ez a direktíva lehetővé teszi, hogy egy modul "behúzzon" egy
       másik modult (vagy modulcsoportot) maga fölé, ahogy az lsmod(8)
       parancs kimenetéből látszik. Az above direktíva hasznos olyan
       körülmények esetén, amikor a függőségek komplexebbek, mint amit
       a modules.dep függőségi fájl leírhatna.  Ez egy optimalizált
       esete a post-install és pre-remove direktíváknak. Jegyezzük
       meg, hogy a modul betöltése nem befolyásolja a modprobe.
       kilépési státuszát.  Az opcionális add prefix az új listát
       hozzáadja a régihez ahelyett, hogy felülírná.

    [add] below modul modul_list
       Ez a direktíva lehetővé teszi, hogy egy modul "betoljon" egy
       másik modult (vagy modulcsoportot) maga alá, ahogy az lsmod(8)
       parancs kimenetéből látszik. A below direktíva hasznos olyan
       körülmények esetén, amikor a függőségek komplexebbek, mint amit
       a modules.dep függőségi fájl leírhatna.  Ez egy optimalizált
       esete a pre-install és post-remove direktíváknak. Jegyezzük
       meg, hogy a modul betöltése nem befolyásolja a modprobe.
       kilépési státuszát.  Az opcionális add prefix az új listát
       hozzáadja a régihez ahelyett, hogy felülírná.

    A következő direktívák hasznosak hogy (opcionálisan) végrehajtsunk
    parancsokat, amikor modult betöltünk vagy eltávolítunk. Jegyezzük meg,
    hogy álnevek is megadhatók ezekben a direktívákban, amelyek helyes
    sorrendben hajtódnak végre az olyan direktívákkal, ahol nem álnevet
    adtunk meg.

    pre-install modul parancs
       Végrehajtja a parancs -ot mielőtt betöltené a megadott modult.
       Lásd még a below direktívát.

    install modul parancs
       A parancs -ot hajtja végre az alapértelmezett insmod helyett,
       amikor betölti a megadott modult.

    post-install modul parancs
       Végrehajtja a parancs -ot miután betöltötte a megadott modult.
       Lásd még az above direktívát.

    pre-remove modul parancs
       Végrehajtja a parancs -ot, mielőtt eltávolítaná a megadott
       modult. Lásd még az above direktívát.

    remove modul parancs
       A parancs -ot hajtja végre az alapértelmezett (beépített) rmmod
       helyett, amikor eltávolítja a megadott modult.

    post-remove modul parancs
       Végrehajtja a parancs -ot miután eltávolította a megadott
       modult. Lásd még az below direktívát.

ALAPÉRTELMEZETT KONFIGURÁCIÓ

    Ha az '/etc/modules.conf' konfigurációs fájl hiányzik, vagy nincs
    felülbírált direktíva, akkor a következő alapértelmezések érvényesek:

     depfile=/lib/modules/`uname -r`/modules.dep

     path[boot]=/lib/modules/boot
     path[fs]=/lib/modules/`uname -r`/fs
     path[net]=/lib/modules/`uname -r`/net
     path[scsi]=/lib/modules/`uname -r`/scsi
     path[block]=/lib/modules/`uname -r`/block
     path[cdrom]=/lib/modules/`uname -r`/cdrom
     path[ipv4]=/lib/modules/`uname -r`/ipv4
     path[ipv6]=/lib/modules/`uname -r`/ipv6
     path[sound]=/lib/modules/`uname -r`/sound
     path[fc4]=/lib/modules/`uname -r`/fc4
     path[video]=/lib/modules/`uname -r`/video
     path[misc]=/lib/modules/`uname -r`/misc
     path[pcmcia]=/lib/modules/`uname -r`/pcmcia
     path[atm]=/lib/modules/`uname -r`/atm
     path[usb]=/lib/modules/`uname -r`/usb
     path[ide]=/lib/modules/`uname -r`/ide
     path[ieee1394]=/lib/modules/`uname -r`/ieee1394

     path[fs]=/lib/modules/`kernelversion`/fs
     path[net]=/lib/modules/`kernelversion`/net
     path[scsi]=/lib/modules/`kernelversion`/scsi
     path[block]=/lib/modules/`kernelversion`/block
     path[cdrom]=/lib/modules/`kernelversion`/cdrom
     path[ipv4]=/lib/modules/`kernelversion`/ipv4
     path[ipv6]=/lib/modules/`kernelversion`/ipv6
     path[sound]=/lib/modules/`kernelversion`/sound
     path[fc4]=/lib/modules/`kernelversion`/fc4
     path[video]=/lib/modules/`kernelversion`/video
     path[misc]=/lib/modules/`kernelversion`/misc
     path[pcmcia]=/lib/modules/`kernelversion`/pcmcia
     path[atm]=/lib/modules/`kernelversion`/atm
     path[usb]=/lib/modules/`kernelversion`/usb
     path[ide]=/lib/modules/`kernelversion`/ide
     path[ieee1394]=/lib/modules/`kernelversion`/ieee1394

     path[fs]=/lib/modules/default/fs
     path[net]=/lib/modules/default/net
     path[scsi]=/lib/modules/default/scsi
     path[block]=/lib/modules/default/block
     path[cdrom]=/lib/modules/default/cdrom
     path[ipv4]=/lib/modules/default/ipv4
     path[ipv6]=/lib/modules/default/ipv6
     path[sound]=/lib/modules/default/sound
     path[fc4]=/lib/modules/default/fc4
     path[video]=/lib/modules/default/video
     path[misc]=/lib/modules/default/misc
     path[pcmcia]=/lib/modules/default/pcmcia
     path[atm]=/lib/modules/default/atm
     path[usb]=/lib/modules/default/usb
     path[ide]=/lib/modules/default/ide
     path[ieee1394]=/lib/modules/default/ieee1394

     path[fs]=/lib/modules/fs
     path[net]=/lib/modules/net
     path[scsi]=/lib/modules/scsi
     path[block]=/lib/modules/block
     path[cdrom]=/lib/modules/cdrom
     path[ipv4]=/lib/modules/ipv4
     path[ipv6]=/lib/modules/ipv6
     path[sound]=/lib/modules/sound
     path[fc4]=/lib/modules/fc4
     path[video]=/lib/modules/video
     path[misc]=/lib/modules/misc
     path[pcmcia]=/lib/modules/pcmcia
     path[atm]=/lib/modules/atm
     path[usb]=/lib/modules/usb
     path[ide]=/lib/modules/ide
     path[ieee1394]=/lib/modules/ieee1394

    Van egy halom alapértelmezett alias és options direktíva is. Mivel
    ezek köre folyamatosan bővül, ezt nem adjuk meg ezen a helyen.  A
    (jelenlegi) alapértelmezések a modprobe -c paranccsal nézhetők meg egy
    üres /etc/modules.conf fájl használatával.

    Minden options direktíva megadja a modul számára szükséges opciókat,
    pl:

     modprobe de620 bnc=1

    Ezek az opciók felülbírálhatók az /etc/modules.conf fájlban és a
    modprobe parancssorában.

    Emlékezz, hogy lehetséges options direktívát megadni álnevek és valódi
    modulok számára is. Ez hasznos pl. a dummy modul esetében:

     alias dummy0 dummy
     options dummy0 -o dummy0

ALTERNATÍV KONFIGURÁCIÓS FÁJL

    Történeti okokból, ha az /etc/modules.conf nem létezik, akkor a
    modutils a /etc/conf.modules -t használja helyette. Ennek a névnek a
    használata nem javasolt, a /etc/modules.conf -al kell helyettesíteni.
    Ez a modutils verzió egy  figyelmeztető  üzenetet  ír  ki,  ha
    /etc/conf.modules létezik, későbbi verziók hibaüzenetet fognak kiírni,
    és visszautasítják a modulok betöltését.

LÁSD MÉG

    depmod(8), modprobe(8), insmod(8)

SZERZŐ

    Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se>
    Keith Owens <kaos@ocs.com.au>

MAGYAR FORDÍTÁS

    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>