Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

       ldconfig - megadja a futás alatti kötéseket

ÁTTEKINTÉS

       ldconfig       [-DvqnNX]       [-f conf]      [-C cache]      [-r root]
       knyvtr (directory) ...
       ldconfig -l [-Dvq] megosztottkönyvtár (library) ...
       ldconfig -p

LEÍRÁS

       Az ldconfig létrehozza a szükséges csatolásokat és a cache-t,  (amit  a
       futási  idejű  linker,  az  ld.so  használ),  a  legfrissebb megosztott
       könyvtárakhoz, amelyeket a parancssorból, az  /etc/ld.so.conf  fájlból,
       és  a  megbízható  könyvtárakból  (/usr/lib  és  a  /lib) olvas ki.  Az
       ldconfig ellenőrzi a megtalált könyvtárak fejlécét és fájlnevét, amikor
       eldönti,  hogy melyik verziók csatolásait kell frissíteni.  Az ldconfig
       nem veszi figyelembe a szimbolikus linkeket, amikor könyvtárakat keres.

       Az  ldconfig  megpróbálja  kitalálni az ELF könyvtár típusát (pl. libc5
       vagy libc6/glibc) annak alapján,  hogy  milyen  C  könyvtárral  lett  a
       megosztott  könyvtár  összelinkelve,  amennyiben  egyáltalán össze lett
       valamelyikkel is. Ezért megosztott könyvtárak készítésekor bölcs  dolog
       expliciten a libc-vel linkelni a -lc kapcsoló használatával.

       Néhány már létező könyvtár nem tartalmaz elég információt ahhoz, hogy a
       típusa  kitalálható  legyen,  ezért  az  /etc/ld.so.conf   fájlformátum
       megengedi a várható típus megadását. Ez csak azokra az ELF könyvtárakra
       használatos, amelyekre  nem  lehet  kitalálni  a  típust.   A  formátum
       "dirname=TYPE",  ahol  a  típus  a  libc4, libc5 vagy libc6 valamelyike
       lehet.  (Ez a szintaxis  a  parancssorban  is  működik).  Szóközök  nem
       megengedettek.  Lásd még a -p opciót.

       Az    egyenlőségjelet    (=)   tartalmazó   könyvtárnevek   többé   nem
       megengedettek, hacsak nincs a várható típusuk is megadva.

       Az ldconfig parancsot általában a rendszergazdának kell futtatnia, mert
       szükséges  lehet  az  írási jog néhány root tulajdonában levő fájlra és
       könyvtárra.  Általában a rendszer indulásakor automatikusan elindul  az
       /etc/rc-ből,  vagy  kézzel  indítható,  ha egy új DLL-t telepítettünk a
       rendszerbe.

OPCIÓK

       -D     Hibakereső mód.  Maga után vonja a -N és a -X kapcsolókat.

       -v     Bőbeszédű mód.  Kiírja az aktuális verziószámot, minden könyvtár
              nevét,  ahol éppen keres, és minden csatolást, amit létrehozott.
              Felülbírálja a csendes módot.

       -q     Csendes mód.  Nem ír ki figyelmeztetéseket.

       -n     Csak a parancssorban megadott könyvtárakban keres, a  megbízható
              könyvtárakban  (/usr/lib  és  /lib),  és  az /etc/ld.so.conf-ban
              megadottakban nem.  Maga után vonja a -N kapcsolót.

       -N     Nem építi újra a cache-t.  Ha a -X kapcsoló nincs megadva, akkor
              a csatolásokat frissíti.

       -X     Nem  frissíti  a  csatolásokat.  Ha a -N kapcsoló nincs megadva,
              akkor a cache-t újraépíti.

       -f conf
              A conf fájlt használja az /etc/ld.so.conf helyett.

       -C cache
              A cache fájlt használja az /etc/ld.so.cache helyett.

       -r root
              A root könyvtárba lép és azt használja, mint gyökérkönyvtárat.

       -l     Könyvtár  mód.   Kézzel   csatol   egyes   könyvtárakat.    Csak
              gyakorlott felhasználóknak.

       -p     Kiírja  az aktuális cache-ben tárolt könyvtárak (directories) és
              megosztott könyvtárak listáját.

PÉLDÁK

       A rendszer indítófájljában, az /etc/rc -ben, az

              /sbin/ldconfig -v

       sor beállítja a helyes  csatolásokat  a  megosztott  könyvtárakhoz,  és
       újraépíti a cache-t.

       A parancssorban az

              # /sbin/ldconfig -n /lib

       utasítás  a  root által futtatva egy új DLL telepítése után megfelelően
       frissíti a megosztott könyvtárakra mutató szimbolikus linkeket  a  /lib
       könyvtárban.

FÁJLOK

       /lib/ld.so          futási idejű linker és betöltő
       /etc/ld.so.conf     A   fájl   könyvtárakat   (directories)   tartalmaz
                           kettősponttal, vesszővel,  szóközzel,  tabulátorral
                           vagy  újsor  karakterrel  elválasztva, amelyekben a
                           megosztott könyvtárakat keresi a betöltő.
       /etc/ld.so.cache    A    fájl    az    /etc/ld.so.conf-ban     megadott
                           könyvtárakban   található   megosztott   könyvtárak
                           rendezett listáját tartalmazza.
       lib*.so.version     megosztott könyvtárak

LÁSD MÉG

       ldd(1), ld.so(8).

HIBÁK

       Az ldconfig, akárcsak az ld.so, csak azokra  a  végrehajtható  fájlokra
       működik,   amelyeket   a   libc   4.4.3-as  vagy  magasabb  verziójával
       fordították.

       Mivel az ldconfig  felhasználói  processz,  kézzel  kell  futtatni,  és
       semmilyen  módon  nem  tudja dinamikusan meghatározni és újralinkelni a
       megosztott  könyvtárakat  az  ld.so  számára,  amikor  egy   új   DLL-t
       telepítünk.

SZERZŐK

       David Engel és Mitch D'Souza.

MAGYAR FORDÍTÁS

       Tímár András <timar_a@freemail.hu>

                               1998. március 14.                   ldconfig(8)