Provided by: kde-l10n-nb_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kbookmarkmerger - Et program som fletter en gitt bokmerkeliste inn i
    brukerens bokmerkeliste.

SYNOPSIS

    kbookmarkmerger [Qt-valg...] [KDE-valg...] {mappe}

BESKRIVELSE

    kbookmarkmerger er et program som fletter en gitt bokmerkeliste inn i
    brukerens bokmerker. Hvis brukeren ikke har noen bokmerker ennå blir
    det opprettet en ny bokmerkeliste og de gitte bokmerkene blir satt inn
    i lista. Mens flettingen skjer holder kbookmarkmerger styr på hvilke
    filer som er blitt flettet inn i tidligere kjøringer, så ingen
    bokmerker blir lagt inn i brukerens bokmerkeliste mer enn én gang. Hvis
    KDE kjører mens kbookmarkmerger kjøres får KDEs bokmerkesystem vite om
    alle endringer i brukerens bokmerker, slik at alle programmer som
    bruker denne informasjonen (dvs. Konqueror) får tak i endringene
    øyeblikkelig.

    Den tradisjonelle måten å forsøke å ordne noe slikt var å bruke nøye
    oppbygde strukturer for hjemmemapper når nye brukere ble opprettet,
    slik at brukeren fikk en standard bokmerkeliste. Problemet med dette er
    at etter at brukerkontoen er opprettet kan ikke nye bokmerker spres til
    brukerne.

    Denne mekanismen er til nytte for systemadministratorer som vil dele ut
    et bokmerke som peker på et bestemt dokument (viktige merknader om
    systemet, for eksempel). Distributører kan også dra nytte av det, for
    eksempel ved å legge til bokmerkefiler i programpakkene de leverer, som
    kbookmarkmerger  fletter inn i brukerens bokmerkeliste når pakka
    installeres. På den måten kan dokumentasjon som leveres med en
    programpakke lett finnes og vises straks etter at pakka er installert.

    Den eneste parameteren som kbookmarkmerger trenger er navnet på en
    mappe som skal gjennomsøkes etter bpkmerkefiler. Alle filer i den
    oppgitte mappa blir undersøkt etter bokmerker som skal flettes inn i
    brukerens oppsett. Filene i mappa skal være gyldige XBEL-filer.

SE OGSå

    Konqueror-håndboka: help:/konqueror/index.html

EKSEMPLER

       espen@nusse:~ > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Fletter alle bokmerker lagret i /usr/local/extra-bookmarks inn i espens
    bokmerkeliste.

STANDARDER

    XBEL-spesifikasjon: http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/

RESTRIKSJONER

    Når det skal bestemmes om en gitt bokmerkefil alt er blitt flettet inn
    i brukerens liste eller ikke, så ser kbookmarkmerger bare på filnavnet
    til bokmerkefila ‒ innholdet sjekkes ikke i det hele tatt. Dette
    betyr at om en bokmerkefil blir endret etter at den er flettet inn i en
    brukers bokmerker, så blir ikke ny fletting utløst igjen.

    Merk også at hvis en bruker endrer et bokmerke som ble flettet inn i
    hans oppsett, så blir den opprinnelige bokmerkefila uendret.

FORFATTER

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>

AUTHOR

    Frerich Raabe.