Provided by: vim-gui-common_7.2.148-2ubuntu2_all bug
 

NAZWA

    vimdiff - edytuj dwie lub trzy wersje pliku w Vimie i zobacz różnice
 

SYNOPSIS

    vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3]
 
    gvimdiff
 

OPIS

    Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (lub trzema plikami), każdy z nich we
    własnym oknie. Różnice między plikami zostaną podświetlone.  Jest to
    dobry sposób by przeanalizować różnice i przenieść zmiany z jednej wer-
    sji pliku do innej.
 
    Zobacz vim(1) by poznać więcej szczegółów o samym Vimie.
 
    Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI  (jeśli
    dostępne).
 
    W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje
    podświetlenie różnic.
    Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostaną ustawione by tekst dobrze się
    przeglądało.
    Opcja  'foldmethod'  zostanie  ustawiona  na "diff", dzięki temu
    niezmienione linie zostaną zwinięte. 'foldcolumn' będzie równe 2 aby
    łatwo wyszukiwać, otwierać i zamykać zwinięcia.
 

OPCJE

    Pionowy podział jest użyty do wyrównania linii, tak jakby użyto opcji
    "-O". Aby uzyskać poziomy podział użyj opcji "-o".
 
    Aby poznać inne opcje zobacz vim(1).
    vim(1)
 

AUTOR

    Większość Vima została napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy
    wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.
 
                  2001 Mar 30            VIMDIFF(1)