Provided by: vim-runtime_7.2.148-2ubuntu2_all bug
 

NAZWA

    vimtutor - nauczyciel Vima
 

SYNOPSIS

    vimtutor [j  zyk]
 

OPIS

    Vimtutor uruchamia nauczycie Vima.  Najpierw kopiuje właściwy plik,
    dzięki temu można go zmieniać bez obaw utraty treści.
 
    Vimtutor przyda się ludziom, którzy chcą się nauczyć pierwszych poleceń
    Vima
 
    Opcjonalny argument [język] jest dwu literowym kodem języka, tak jak
    "it" lub "es". Jeśli brak argumentu [język] zostanie użyty język
    bieżącej lokalizacji.  Jeśli nauczyciel w tym języku jest dostępny,
    zostanie użyty - w innym wypadku zostanie wykorzystana wersja angiel-
    ska.
 
    Vim jest uruchamiany zawsze w trybie kompatybilności z Vi
 

PLIKI

    /usr/share/vim/vim72/tutor/tutor[.languague]
            Tekstowe pliki Vimtutora.
 
    /usr/share/vim/vim72/tutor/tutor.vim
            Skrypt Vima używany do kopiowania pliku Vimtutora.
 

AUTOR

    Vimtutor został początkowo napisany dla Vim przez Michaela C. Pierce'a
    i Roberta K. Ware'a z Colorado School of Mines zainspirowani przez
    Charlesa Smitha z Colorado State University. E-mail: bware@mines.col-
    orado.edu
    Zmodyfikowany na potrzeby Vima przez Brama Moolenaara.  Nazwiska
    tłumaczy w plikach.
    vim(1)
 
                  2001 Kwi 2            VIMTUTOR(1)