Provided by: dpkg-dev_1.14.24ubuntu2_all bug
 

NAZWA

    822-date - Drukuje datę i czas w formacie RFC2822
 

SK ADNIA

    822-date
 

OPIS

    822-date wyświetla bieżącą datę i czas w formacie opisywanym przez
    dokument RFC2822. Robi to przez proste wywołanie polecenia date(1) z
    opcją -R.
 
    U  ywanie 822-date jest uznawane za przestarza  e, ponieważ date(1) uru-
    chomiony z opcją -R dostarcza tej samej funkcjonalności.
 

OPCJE

    822-date nie wymaga podania żadnej opcji.
 

B DY

    To polecenie powinno być częścią polecenia date(1).
    Internet Message Format (RFC2822), date(1).
 

AUTOR

    822-date jest tak naprawdę prostym programem wywołującym polecenie
    date(1). Z powodu swojej prostoty kod ten najprawdopodobniej nie jest
    przedmiotem praw autorskich i powinien być uważany za oprogramowanie
    typu  public  domain. Tę stronę podręcznika, która również jest
    udostępniana jako public domain, napisał Frank Lichtenheld na podstawie
    poprzedniej wersji autorstwa Iana Jacksona.
 

T UMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008