Provided by: xine-ui_0.99.5+cvs20070914-2.1_i386 bug

NAZWA

    aaxine - odtwarzacz wideo ASCII art

SKŁADNIA

    aaxine  [opcje-aalib]  [-A<sterownik-dźwięku>]  [-a<kanał-dźwięku>]
    [-R<detekcja-wg>] [MRL...]

OPIS

    Ta strona manuala opisuje program aaxine.  Aaxine to, bazowany na
    bibliotece aalib, frontend do libxine, odtwarzacza DVD/multimediów.

    aaxine jest dla tych którzy nie mają karty wideo wysokiej jakości, ale
    chcą obejrzeć DVD na ich starym, dobrym terminalu VT100 ;-)

    Tak jak xine, aaxine odtwarza sekwencje MPEG (audio and video),
    elementarne sekwencje MPEG (np. pliki .mp3 lub .mpv), pliki avi
    (używając kodeków win32) , (S)VCD i DVD. Krótko - wszystko to co
    wspiera xinelib.

OPCJE

    Program naśladuje składnię wiersza poleceń w stylu GNU, z długimi
    nazwami opcji zaczynającymi się od podwójnego myślnika (`-').  Lista
    opcji jest zebrana poniżej.  Pełnego opisu szukaj w dokumentach
    README_pl i FAQ_pl w katalogu /usr/share/doc/xine-ui lub na stronie
    głównej xine.

    -h, --help
       Pokazuje listę opcji i dostępnych sterowników wyjścia (wtyczek).
       Wielki bukiet opcji i dostępnych sterowników wyjścia (wtyczek)
       jest  udostępniany  przez  aalib.  Proszę  się odnieść do
       dokumentacji aalib.

    Pozostałe opcje, nazwane opcjami AAXINE: gdy są wylistowane przez
    "aaxine --help", są wytłumacznoe poniżej.

    -A, --audio-driver <id>
       Użyj podanego sterownika audio. Dostępne sterowniki mogą być
       wyświetlone przez "aaxine --help"

    -a, --audio-channel #
       Użyj podanego kanału dźwiękowego. Kanały  są  sekwencyjnie
       ponumerowane od 0 dla pierwszego kanału audio.

    -R, --recognize-by [option]
       Określa sposób w jaki xine próbuje rozpoznać typ sekwencji.
       Możliwe opcje to:
       default: najpierw po zawartości, potem po rozszerzeniu,
       revert: najpierw po rozszerzeniu, potem po zawartości
       content: tylko po zawartości,
       extension: tylko po rozszerzeniu.
       Jeżeli -R jest podany bez dodatkowej opcji, wybierany jest
       'revert'.

MRL

    MRL jest podobny do URL w Twojej przeglądarce internetowej. One opisują
    medium z którego należy czytać. Poprawnym MRL może być nazwa pliku, lub
    jeden z:
    file:/<cieka>
    fifo:/<cieka>
    stdin:/
    dvd:/<tytu>.<cz>
    vcd:/<numerścieżki>
    tcp://<host>:<port>
    rtp://<host>:<port>
    udp://<host>:<port>
    mms://<host>...
    http://<host>

    Można zdefiniować kilka MRL, aby odtwarzać jakąś ilość następujących po
    sobie sekwencji. Dodatkowo podane MRL  pozwalają  na  określenie
    dodatowych typów nośników. Te wymienione powyżej są dostępne wraz z
    libxine.
    Po separatorze # możesz dodać kilka parametrów strumienia:

    novideo
       Obraz będzie ignorowany

    noaudio
       Dźwięk będzie ignorowany

    nospu Subobrazy będą ignorowane

    demux:<demux nazwa>
       Podaj nazwę demultipleksera która ma być użyta

    volume:<level>
       Ustaw głośność dźwięku

    compression:<level>
       Ustaw dynamiczny zakres kompresji dźwięku

    <config entry>:<config value>
       Przypisz nową wartość do jakiegokolwiek wpisu konfiguracji

KLAWISZE KONTROLNE

    Wiele funkcji może być kontrolowanych przez naciśnięcie odpowiednich
    klawiszy. Skróty klawiszowe to:

    <RETURN> / R
       Odtwarzanie

    <SPACE> / P
       Pauza

    0   Przeskocz do początku bierzącego strumienia

    1 .. 9 Przeskocz do 10%..90% bierzącego strumienia

    <PgUp> Przeskocz do poprzedniego strumienia na liście odtwarzania

    <PgDown>
       Przeskocz do następnego strumienia na liście odtwarzania

    +   Wybierz następny kanał dźwięku (może potrwać do kilku sekund)

    -   Wybierz poprzedni kanał dźwięku

    Q   Zakończ

BŁĘDY

    oczywiście,  żadnych ;-) No dobrze, jakieś na pewno są. Możesz
    prawdopodobnie poprosić o pomoc, (i zgłosić błędy) na naszej liście
    dyskusyjnej pod adresem <xine-user@lists.sf.net>.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

    xine(1),  http://xine.sf.net,  http://aa-project.sf.net/aalib, xine-
    lib(3)

AUTOR

    Siggi Langauf for the xine project.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2001 The xine project

TŁUMACZENIE

    Bartłomiej Muryn <_4ever_@irc.pl>