Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ac - wypisuje statystyki odnośnie czasu połączenia użytkowników

SKŁADNIA

    ac   [ -d | --daily-totals ] [ -y | --print-year ]
       [ -p | --individual-totals ] [ people ]
       [ -f | --file filename ] [ -a | --all-days ]
       [ --complain ] [ --reboots ] [ --supplants ]
       [ --timewarps ] [ --compatibility ]
       [ --tw-leniency num ] [ --tw-suspicious num ]
       [ -z | --print-zeros ] [ --debug ]
       [ -V | --version ] [ -h | --help ]

OPIS

    ac wypisuje czas połączenia (w godzinach) na podstawie zalogowań i
    wylogowań zapisanych w bieżącym pliku /var/log/wtmp.  Całość połączeń
    jest także wypisywana.

    /var/log/wtmp jest nadzorowany przez init(8) i login(1). Ani ac ani
    login nie tworzą /var/log/wtmp; Jeśli plik nie istnieje, dane nie są
    wypisywane. Aby zacząć prowadzić statystyki(?) , utwórz pusty plik.

    UWAGA:  Plik /var/log/wtmp może szybko stać się bardzo duży. Będziesz
    chciał go skracać za każdym razem.

    GNU ac pracuje podobnie do u*x ac, czasem jest trochę sprytniejsze w
    pewnych zadaniach. Możesz się spodziewać różnic w wyniku działania GNU
    i ac ac i ac na innych systemach. Użyj komendy info accounting , aby
    dowiedzieć się więcej.

OPCJE

    -d, --daily-totals
       Wypisuje całość połączeń dla każdego dnia, a nie całość dla
       całego pliku. Wynik działania wygląda tak:
           Jul 3 total   1.17
           Jul 4 total   2.10
           Jul 5 total   8.23
           Jul 6 total   2.10
           Jul 7 total   0.30

    -p, --individual-totals
       Wypisuje  czas  połączeń  dla  każdego  użytkownika,  w
       przeciwieństwie do zwykłej zsumowanej wartości. Wygląda to tak:
           bob    8.06
           goff   0.60
           maley   7.37
           root   0.12
           total  16.15

    people Wypisuje sumę czasu połączeń wszystkich użytkowników zawartych w
       people.  people People jest listą użytkowników oddzielonych
       spacjami. Maski są niedozwolone.

    -f, --file filename
       pliku Czyta z pliku filename zamiast z systemowego /var/log/wtmp

    --complain
       Kiedy plik /var/log/wtmp znajduje błąd (brakujący rekord, lub
       cokolwiek), wypisuje odpowiedni błąd.

    --reboots
       Rekordy zamknięcia systemu nie są zapisywane w czasie zamykania
       systemu, lecz gdy system ponownie startuje; dlatego, jest
       niemożliwe aby  znać  dokładny  czas  zamknięcia  systemu.
       Użytkownicy  mogli  zostać  zalogowani  do systemu podczas
       zamknięcia systemu; wiele ac's automagicznie liczy czas pomiędzy
       rekordem  zalogowania  a  zamknięcia  systemu  dla każdego
       użytkownika (nawet gdy nie powinien, na przykład gdy system jest
       wyłączony przez dłuższy czas). Jeśli chcesz wziąć pod uwagę ten
       czas, włącz tę flagę. *Dla kompatybilności z vanilla ac włącz
       tę flagę.

    --supplants
       Czasami rekord wylogowania nie jest zapisywany dla danego
       terminala, dlatego czas ostatniego połączenia  dla  danego
       użytkownika nie może być obliczony.  Jeśli chcesz wziąć pod
       uwagę ten czas od zalogowania danego użytkownika do następnego
       zalogowania na terminal (chociaż możliwe, że niewłaściwy) włącz
       tę flagę. *Dla kompatybilności z vanilla ac włącz tę flagę.

    --timewarps
       Czasami wpisy w pliku @WTMP_FILE_LOC będą nagle przeskakiwały w
       tył, bez wpisu o zmianie zegara systemowego. Jeśli coś takiego
       wystąpi, niemożliwe jest przewidzenie jak długo użytkownik był
       zalogowany.  Jeśli  chcesz  wziąć pod uwagę czas pomiędzy
       zalogowaniem użytkownika, a błędem czasowym włącz tę flagę.
       *Dla kompatybilności z vanilla ac włącz tę flagę.*

    --compatibility
       To jest skrót dla wpisywania trzech powyższych opcji.

    -a, --all-days
       Jeśli wypisujesz dzienne statystyki, wypisuj rekordy dla każdego
       dnia zamiast pomijać upływające dni, w których nie  było
       zalogowań.  Bez tej flagi, czas, który upłynął podczas tych
       upływających dni, jest wypisywany pod następnym dniem, w którym
       nie było zalogowań.

    --tw-leniency num
       Ustawia tolerancję błędu czasowego na num sekund. Rekordy w
       pliku /var/log/wtmp mogą być lekko nie poukładane (często
       spotykałem, gdy dwa zalogowania występują w jednej sekundzie -
       drugie zalogowanie jest wpisywane pierwsze).  Standardowo,
       wartość ta jest ustawiana na 60. Jeśli program napotka na
       problemy, czas nie jest dodawany dla użytkowników, chyba że
       użyta jest flaga --timewarps.

    --tw-suspicious num
       Ustawia podejrzenie błędu czasowego na num sekund. Jeśli dwa
       rekordy w pliku /var/log/wtmp są oddalone od siebie dalej niż
       podana liczba sekund, masz problem z plikiem @WTMP_FILE_LOC (lub
       twoja maszyna nie była włączana od roku). Jeśli program napotka
       na ten problem, czas nie jest dodawany dla użytkowników, chyba
       że użyta jest flaga --timewarps.

    -y, --print-year
       Wypisuje rok podczas wyświetlania daty.

    -z, --print-zeros
       Jeśli całość dla dowolnej kategorii jest równa zero, wypisz ją.
       Standardowo pomija się wypisywanie.

    --debug
       Wypisuj wewnętrzne informacje.

    -V, --version
       Wypisuj numer wersji ac na standardowe wyjście i zakończ.

    -h, --help
       Wypisuj sposób użycia ac na standardowe wyjście i zakończ.

PLIKI

    /var/log/wtmp
       Systemowy  plik  z zapisanymi rekordami zalogowań.  Zobacz
       wtmp(5), aby uzyskać więcej informacji.

AUTOR

    Narzędzia statystyczne GNU zostały  napisane  przez  Noel  Cragg
    <noel@gnu.ai.mit.edu>. Strona podręcznika systemowego przerobiona ze
    strony texinfo o statystykach napisanej  przez  Susan  Kleinmann
    <sgk@sgk.tiac.net>.

ZOBACZ TEŻ

    login(1), wtmp(5), init(8), sa(8)

               31 października 1995            AC(1)