Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    alien - konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny

SKŁADNIA

    alien [--to-deb] [--to-rpm] [--to-tgz] [--to-slp] [opcje] plik [...]

OPIS

    alien jest programem konwetrującym pomiędzy różnymi formatami plików
    pakietów: rpm Red Hata, deb Debiana, slp Stampede, tgz Slackware'a oraz
    pkg Solarisa. Aby móc używać pakietu z innej dystrybucji Linuksa niż
    zainstalowana w systemie, można użyć programu alien do skonwertowania
    tegoż pakietu do preferowanego formatu i zainstalowania go. Także
    obsługuje pakiety LSB.

OSTRZEŻENIE

    Mimo wysokiego numeru wersji, alien wciąż jest (i najprawdopodobniej
    zawsze będzie) programem raczej eksperymentalnym. Chociaż jest
    rozwijany od wielu lat, to wciąż zawiera wiele błędów i ograniczeń.

    aliena nie powinno się używać do zastąpienia ważnych pakietów
    systemowych, takich jak init, libc czy innych, które są niezbędne do
    poprawnego działania systemu. Większość tych pakietów jest w różnych
    dystrybucjach inaczej skonfigurowana, pakiety różnych dystrybucji nie
    mogą być stosowane wymiennie. Ogólnie, nie można usunąć takiego pakietu
    bez zepsucia systemu, tak więc prosimy nie próbować zastępować go obcą
    wersją.

UWAGI DO POSZCZEGÓLNYCH FORMATÓW PAKIETÓW

    rpm Do konwersji z formatu rpm i na format rpm musi być zainstalowany
      Red Hat Package Manager.

    lsb W przeciwieństwie do pozostałych formatów pakietów alien potrafi
      obsłużyć zależności pakietów lsb, jeżeli tylko format pakietu
      wynikowego obsługuje zależności. Proszę zauważyć, że oznacza to,
      iż pakiet utworzony z pakietu lsb będzie zależał od pakietu
      nazwanego "lsb" -- Twoja dystrybucja powinna dostarczyć pakietu o
      tej nazwie, jeżeli jest zgodna ze standardem lsb. Domyślnie zostaną
      skonwertowane również skrypty w pakiecie lsb.

      Do utworzenia pakietów lsb, musi być zainstalowany Red Hat Package
      Manager, a alien w pierwszej kolejności użyje programu lsb-rpm,
      jeżeli takowy istnieje. Nie ma żadnych gwarancji, że wygenerowany
      pakiet lsb będzie w 100% zgodny ze standardem LSB, co więcej jest
      to raczej niemożliwe, chyba że zostanie on zbudowany w środowisku
      lsbdev.

    deb Do konwersji na format .deb (ale nie z tego formatu) muszą być
      zainstalowane pakiety gcc, make, debmake, dpkg-dev i dpkg.

    tgz Zauważ, że dla formatu tgz alien po prostu utworzy pakiet wynikowy
      z tymi samymi plikami we wnętrzu, które są w pliku tgz. Działa to
      dobrze tylko wtedy, jeśli plik tgz zawiera w sobie prekompilowane
      binaria w standardowym linuksowym drzewie katalogów. NIE
      uruchamiaj aliena na plikach tar zawierających kod źródłowy, chyba
      że chcesz, by kod ten podczas instalacji pakietu został
      zainstalowany w katalogu głównym (root)!

    pkg Aby działać na pakietach w formacie pkg Solarisa (który tak
      naprawdę jest formatem pakietów SV), muszą być zainstalowane
      solarisowe narzędzia pkginfo i pkgtrans.

OPCJE

    alien skonwertuje wszystkie podane pliki na wszystkie podane typy
    pakietów wynikowych. Jeżeli nie podano żadnego typu, to domyślnie
    pakiet zostanie skonwertowany do formatu deb.

    plik [ ... ]
      Lista plików do konwersji.

    -d, --to-deb
      Pakiet wynikowy będzie pakietem Debiana. Domyślne.

    -r, --to-rpm
      Pakiet wynikowy będzie pakietem rpm.

    -t, --to-tgz
      Pakiet wynikowy będzie pakietem tgz.

    --to-slp
      Pakiet wynikowy będzie pakietem slp.

    -p, --to-pkg
      Pakiet wynikowy będzie pakietem pkg Solarisa.

    -i, --install
      Automatycznie instaluje pakiet wynikowy i usuwa plik pakietu po
      jego zainstalowaniu.

    -g, --generate
      Tworzy katalog tymczasowy, odpowiedni do zbudowania z niego
      pakietu, ale samego pakietu faktycznie nie tworzy. Przydatne, jeśli
      chcesz przesunąć pliki w pakiecie przed jego skonstruowaniem.
      Pakiet może być zbudowany z tego katalogu tymczasowego przez
      uruchomienie "debian/rules binary", jeśli tworzony jest pakiet
      Debiana, lub "rpm -bb <nazwapakietu>.spec", jeżeli jest tworzony
      pakiet Red Hata.

    -s, --single
      Jak -g, ale nie tworzy katalogu nazwapakietu.orig. Przydatne tylko
      jeśli jest bardzo mało miejsca na dysku i tworzysz pakiet Debiana.

    --patch=ata
      Określa łatę, jaka ma być użyta, zamiast automatycznego
      wyszukiwania jej w /var/lib/alien/. Ta opcja ma znaczenie tylko gdy
      budowany jest pakiet Debiana.

    --anypatch
      Jest mniej wymagający w stosunku do tego, która łata zostanie
      użyta, próbując użyć pliku z łatą dla starszej wersji pakietu. Nie
      ma gwarancji, że to będzie zawsze działać; starsze łaty
      niekoniecznie muszą działać z nowszymi pakietami.

    --nopatch
      Nie używa żadnych plików z łatami.

    --description=opis
      Określa opis pakietu. Może być używane tylko przy konwersji z
      pakietów tgz Slackware, które nie mają opisów.

    --version=wersja
      Określa wersję pakietu. Opcja ta ma zastosowanie przy konwersji z
      pakietów w formacie tgz, które mogą nie mieć informacji o wersji.

      Uwaga, użyta bez argumentu, wyświetla wersję aliena.

    -c, --scripts
      Próbuje konwertować skrypty, który powinny być uruchamiane przy
      instalacji lub usuwaniu pakietu. Używaj rozważnie, gdyż skrypty te
      mogą być zaprojektowane do pracy na systemach niepodobnych do
      twojego i mogą powodować kłopoty. Przed zastosowaniem tej opcji
      zaleca się zbadanie skryptów ręcznie i zobaczenie, co robią.

      Opcja jest domyślnie włączona dla konwertowania z pakietów formatu
      lsb.

    -T, --test
      Testuje wygenerowane pakiety. Obecnie jest to możliwe tylko dla
      pakietów Debiana, które będą testowane programem lintian, jeżeli
      jest on zainstalowany, i zostanie wyświetlone wyjście programu
      lintian.

    -k, --keep-version
      Domyślnie alien dodaje jeden do pobocznego (minor) numeru wersji.
      Jeżeli podano tę opcję, alien nie będzie tego robił.

    --fixperms
      Poprawia właścicieli i prawa dostępu podczas budowania pakietu deb.
      Może być to użyteczne, kiedy w oryginalnym pakiecie panuje bałagan.
      Z drugiej strony, może to zepsuć pewnie rzeczy związane z prawami
      dostępu i właścicielami, dlatego domyślnie ta opcja jest wyłączona.
      Może być użyte tylko podczas konwertowania do pakietów Debiana.

    -v, --verbose
      Tryb głośny: Wyświetla każde polecenie wykonywane przez aliena
      podczas konwertowania pakietu.

    --veryverbose
      Tryb głośny, podobnie jak w wypadku opcji --verbose, z tą różnicą,
      że wyświetla wyjście każdego polecenia. Niektóre polecanie mogą
      generować duże wyjście.

    -h, --help
      Wyświetla krótkie podsumowanie użytkowania.

    -V, --version
      Wyświetla wersję aliena.

PRZYKŁADY

    Oto kilka przykładów użycia programu alien:

    alien --to-deb pakiet.rpm
      Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb

    alien --to-rpm pakiet.deb
      Konwertuje pakiet.deb na pakiet.rpm

    alien -i pakiet.rpm
      Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb (konwersja na pakiet .deb jest
      domyślna, więc nie musisz podawać --to-deb) i instaluje
      wygenerowany pakiet.

    alien --to-deb --to-rpm --to-tgz --to-slp foo.deb bar.rpm baz.tgz
      Tworzy 9 nowych pakietów. Po zakończeniu foo, bar i baz będą
      dostępne we wszystkich 4 formatach pakietów.

ŚRODOWISKO

    alien rozpoznaje następujące zmienne środowiska:

    RPMBUILDOPT
      Opcje do przekazania do rpm, gdy buduje pakiet.

    RPMINSTALLOPT
      Opcje do przekazania do rpm, gdy instaluje pakiet.

    EMAIL
      Jeżeli ustawiona, to alien przyjmuje, że zawiera Twój adres e-mail.
      Adresy e-mail są dołączane do wygenerowanych pakietów Debiana.

UWAGI

    Podczas uruchamiania programu alien na pliku tar wszystkie pliki w /etc
    są uważane za pliki konfiguracyjne.

    Jeżeli alien nie jest uruchamiany przez użytkownika root, pliki w
    utworzonym pakiecie będą miały nieprawidłowych właścicieli i prawa
    dostępu.

AUTOR

    alien został napisany przez Christopha Lametera <clameter@debian.org>.

    Kod konwersji deb na rpm został wzięty z programu martian Randolpha
    Chunga <tausq@debian.org>.

    Alien został w dużym stopniu napisany ponownie (3 razy) i obecnie jego
    opiekunem jest Joey Hess <joeyh@debian.org>.

LICENCJA

    Alien może być kopiowany i rozprowadzany na warunkach Ogólnej Licencji
    Publicznej GNU.