Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ascii-xfr - podeślij/pobierz pliki przy użyciu protokołu ASCII

SKŁADNIA

    ascii-xfr -s|-r [-dnv] [-l linedelay] [-c characterdelay] filename

OPIS

    Ascii-xfr Transferuje pliki w trybie ASCII. Oznacza to brak kontroli
    przepływu, brak sum kontrolnych i brak negocjacji nazwy pliku. Powinno
    się tego sposobu używać tylko w ostateczności.

    Protokół ASCII transferuje pliki linia-po-linii. Znak EOL (końca linii)
    jest transferowany jako CRLF. Podczas odbierania, znak CR jest odrywany
    z nadchodzącego pliku. Znak Control-Z (ASCII 26) sygnalizuje EOF
    (koniec pliku).

    Ascii-xfr podczas odczytu czyta z stdin, a podczas wysyłania zapisuje
    dane do stdout. Określona forma przekierowania wejścia lub wyjścia na
    urządzenie modemowe jest więc niezbędna do jakichkolwiek działań.

OPCJE

    -s   Wyślij plik.

    -r   Pobierz plik. Jedna z opcji -s lub -r musi być obecna.

    -d   Użyj Control-D (ASCII 4) jako znaku EOF.

    -n   Nie tłumacz CR na CRLF i odwrotnie.

    -v   Verbose: pokazuj statystyki transferu na stderr.

    -l milliseconds
       Podczas transmitowania, określa pauzę po każdej linii.

    -c milliseconds
       Podczas transmisji, określa pauzę po każdym znaku.

    file  Nazwa wysyłanego (lub odbieranego) pliku. Podczas odbierania,
       każdy istniejący plik o tej nazwie zostanie skrócony.

UŻYCIE Z MINICOMEM

    Jeśli chcesz wołać ten program z minicoma(1), uruchom go i przejdź do
    menu Options (opcje). Wybierz File transfer protocols (protokoły
    transferu plików). Dodaj następujące linie, np. jako protokoły I i J.

    I Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -sv  Y  U  N  Y
    J Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -rv  Y  D  N  Y

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKŻE

    minicom(1)

                Februari 18, 1996         ascii-xfr(1)