Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików.

SKŁADNIA

       basename nazwa [przyrostek]
       basename [--help] [--version]

OPIS

       Ta strona podręcznika man opisuje polecenie basename w wersji GNU.

       Polecenie basename usuwa wiodące nazwy katalogów z nazwy, pozostawiając
       w ten sposób nazwę pliku bez ścieżki.  Jeśli podano przyrostek  i  jest
       identyczny z końcem nazwy, to jest on także usuwany.  basename wypisuje
       rezultat swojego działania na standardowe wyjście.

OPCJE

       --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
              kończy pracę.

       --version
              Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

       Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
       This is free software; see the source for copying conditions.  There is
       NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR  A  PARTICULAR
       PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

       dirname(1), pathchk(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

       Zaktualizowano  i  poszerzono  wg  dokumentacji  Texinfo  dla  narzędzi
       powłokowych GNU wersji 2.0.