Provided by: passwd_4.1.4.1-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    chage - zmiana informacji o terminie ważności hasla użytkownika

SK/LADNIA

    chage [opcje] [LOGIN]

OPIS

    Polecenie chage zmienia liczbę dni pomiędzy zmianami hasla i datę
    ostatniej zmiany hasla. Informację tę system wykorzystuje do ustalenia,
    kiedy użytkownik musi zmienić haslo.

OPCJE

    Polecenie chage posiada następujące opcje:

    -d, --lastdayOSTATNI
      Ustawia ilość dni od 1 stycznia 1970 kiedy halo bylo ostani raz
      zmieniane. Data ważności może być takze prezekazana w formacie
      RRRR-MM-DD (lub formacie używanym lokalnie).

    -E, --expiredateDATA_WAN
      Ustawia datę, począwszy od ktorej konto użytkownika nie będzie już
      dostępne. DATA_WAN jest liczbą dni od 1 stycznia 1970, od ktorej
      konto jest blokowane. Data może być też wyrażona w formacie
      RRRR-MM-DD (lub innej, powszechniej używanej w danym regionie).
      Użytkownik, ktorego konto jest zablokowane musi skontaktować się z
      administratorem systemu zanim będzie mogl z niego ponownie
      skorzystać.

      Przekazanie -1 jako DATA_WAN usuwa ograniczenie ważności konta
      użytkownika.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie dzialania.

    -I, --inactiveNIEAKTYWNE
      Opcja ta sluży do ustawiania czasu nieaktywności konta po
      wygaśnięciu ważności hasla, po ktorym to czasie konto jest
      blokowane. Parametr NIEAKTYWNE jest liczbą dni nieaktywności.
      Użytkownik, ktorego konto jest zablokowane musi skontaktować się z
      administratorem systemu zanim będzie mogl z niego ponownie
      skorzystać.

      Przekazanie -1 jako NIEAKTYWNE usuwa ograniczenie nieaktywniści
      konta użytkownika.

    -l, --list
      Wyświetlenie informacji o terminach ważności konta i hasla.

    -m, --mindaysMIN_DNI
      Utawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami hasla na MIN_DAYS.
      Wartość zerowa oznacza, że użytkownik może je zmieniać w dowolnym
      czasie.

    -M, --maxdaysMAX_DNI
      Ustawia maksymalną liczbę dni, przez jakie haslo jest ważne. Gdy
      MAX_DNI plus OSTATNI jest mniejsze niż bieżący dzień, użytkownik
      musi zmienić swoje hasla, zanim będzie mogl skorzystać z konta.
      Zdarzenie to może być zaplanowane z wyprzedzeniem przez
      wykorzystanie opcji -W, ostrzegającej zawczasu użytkownika o
      zbliżającym się terminie zmiany.

      Przekazanie -1 jako MAX_DAYS usuwa sprawdzanie wazności hasla.

    -W, --warndaysDNI_OSTRZ
      Ustawia na DNI_OSTRZ liczbę dni przed uplywem ważności hasla. Od
      tego dnia użytkownik będzie ostrzegany o nadchodzącym terminie
      zmiany hasla.

    Jeśli nie podano żadnej opcji, to chage dziala w trybie interaktywnym,
    proponując użytkownikowi wartości bieżące dla każdego z pol.
    Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę wartości pola, a podanie
    wartości pustej pozostawia wartość bieżącą. Bieżąca wartość pola
    wyświetlana jest w nawiasach [ ].

UWAGI

    Program chage wymaga do dzialania chronionego pliku hasel użytkownikow
    (shadow).

    Polecenia chage może użyć tylko użytkownik root, za wyjątkiem opcji -l.
    Może się nią poslużyć się użytkownik nieuprzywilejowany do
    stwierdzenia, kiedy wygasa jego wlasne haslo lub konto.

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkownikow.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

KOD ZAKOŃCZENIA

    The chage command exits with the following values:

    0
      success

    1
      permission denied

    2
      invalid command syntax

    15
      can't find the shadow password file

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(5), shadow(5).

Polecenia użytkownikow      07/31/2009             CHAGE(1)