Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

   col - filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz

SKŁADNIA

   col [-bfx] [-l num]

OPIS

   Col filtruje znaki cofnięcia o wiersz (i o pół wiersza), tak że wyjście
   jest poprawnie uporządkowane, zawierając wyłącznie znaki wysuwu i połowy
   wysuwu do nowego wiersza. Gdzie jest to możliwe wymienia również białe
   spacje na znaki tabulacji. Może to być przydatne przy przetwarzaniu
   wyjścia z nroff(1) i tbl(1).

   Col czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście.

   Posiada następujące opcje:

   -b   Nie wysyłaj na wyjście znaków backspace, dla każdej pozycji
      (kolumny) drukuj wyłącznie ostatni znak w niej zapisany.

   -f   Dozwolone są wysuwy o połowę wiersza (tryb ``fine'' - ładny).
      Normalnie znaki drukowane na granicy połowy wiersza drukowane są w
      następnym wierszu.

   -x   Wysyłaj na wyjście wielokrotne spacje zamiast znaków tabulacji.

   -lnum Buforuj w pamięci co najmniej num wierszy. Domyślnie buforowanych
      jest 128 wierszy.

   Sekwencje sterujące ruchem karetki, rozumiane przez col oraz ich wartości
   dziesiętne podano w poniższej tabeli:

   ESC-7      cofnięcie o wiersz (reverse line feed) (escape, potem 7)
   ESC-8      cofnięcie o połowę wiersza (half reverse line feed)
           (escape, potem 8)
   ESC-9      wysuw do przodu o połowę wiersza (half forward line feed
           (escape, potem 9)
   backspace    cofnięcie o jedną kolumnę (8); ignorowane w pierwszej
           kolumnie
   powrót karetki  (carriage return) (13)
   nowy wiersz   wysuw wiersza (forward line feed) (10); wykonuje również
           powrót karetki
   shift in     przełącza na normalny zestaw znaków (15)
   shift out    przełącza na alternatywny zestaw znaków (14)
   spacja      przesuwa do przodu o jedną kolumnę (32)
   tab       przesuwa do przodu na następną pozycję tabulacji (9)
   tabulacja pionowa
           (vertical tab) cofnięcie o wiersz (11)

   Wszystkie nierozpoznane znaki sterujące i sekwencje specjalne są
   odrzucane.

   Col zapamiętuje zestaw znaków podczas ich czytania i upewnia się, że
   zestaw ten jest poprawny, gdy są one wysyłane na wyjście.

   Jeśli wejście usiłuje powrócić do ostatniego, opróżnionego już z bufora
   na wyjście wiersza, col wyświetli komunikat ostrzegawczy.

ZOBACZ TAKŻE

   expand(1), nroff(1), tbl(1)

HISTORIA

   Polecenie col pojawiło się w wersji AT&T UNIX.