Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    configure - przygotuj kod źródłowy do kompilacji

SKŁADNIA

    configure   MASZYNA  [--target=CEL]  [--srcdir=KATALOG]  [--rm]
      [--site=SYSTEM] [--prefix=KATALOG]    [--exec_prefix=KATALOG]
    [--program_prefix=KATALOG]      [--tmpdir=KATALOG]    [--with-
    PAKIET[=YES/NO]]   [--without-PAKIET] [--enable-MOŻLIWOŚĆ[=YES/NO]]
      [--disable-MOŻLIWOŚĆ]   [--norecursion] [--nfp] [-s] [-v] [-V |
    --version] [--help]

OPIS

    configure jest programem używanym do przygotowania kodu źródłowego do
    kompilacji.  Przygotowanie polega na stworzeniu plików 'Makefile' oraz
    .gdbinit, dowiązań symbolicznych, przejrzeniu podkatalogów oraz kilku
    dodatkowych operacjach na plikach źródłowych.

OPCJE

    configure rozpoznaje następujące opcje:

    --target=CEL
       Żąda przygotowania plików dla maszyny określonej parametrem CEL.
       Jeżeli maszyna docelowa nie jest określona wprost, zakłada się,
       że jest nią komputer, na którym uruchomiony został program

    --srcdir=KATALOG
       Informuje program, że pliki źródłowe znajdują się w katalogu
       KATALOG.  Pliki obiektowe są zawsze tworzone  w  bieżącym
       katalogu, `.'.

    --rm  Powoduje usunięcie definicji konfiguracji, zamiast tworzenia
       nowej.

    --site=SYSTEM
       Żąda  wykorzystania  w  plikach  'Makefile'  fragmentów
       charakterystycznych dla systemu (site) SYSTEM.

    --prefix=KATALOG
       Pliki instalacyjne zostaną zainstalowane w katalogu KATALOG.
       Domyślną wartością jest "/usr/local".

    --exec_prefix=KATALOG
       Głównym katalogiem dla plików zależnych od konkretnego komputera
       będzie KATALOG. Domyślną wartością jest katalog podany w opcji
       prefix.

    --program_prefix=KATALOG
       Programy o nazwach często spotykanych w sytemach typu Unix (np.
       make) zostaną zainstalowane w katalogu KATALOG. Dotyczy to
       również programów używanych do kompilacji kodu dla komputerów o
       innej architekturze.

    --tmpdir=KATALOG
       Pliki tymczasowe będą tworzone w katalogu KATALOG.

    --with-PAKIET[=YES/NO]
       Ustawia flagę na okres kompilacji informującą, czy dany PAKIET
       istnieje, czy nie. Jeżeli nie podano parametru =YES/NO domyślną
       wartością jest YES.  Opcja --without-PAKIET jest równoważna z
       --with-PAKIET=no.

    --enable-MOLIWO[=YES/NO]
       Ustawia flagę na okres kompilacji informującą, czy MOLIWO
       (cecha) powinna być dołączona, czy nie.  Jeżeli nie podano
       parametru =YES/NO domyślną wartością jest YES. Opcja --disable-
       MOLIWO jest równoważna z --enable-MOLIWO=no.

    --norecursion
       Proces konfiguracji obejmie tylko bieżący katalog. Bez tej opcji
       program configure rekurencyjnie przegląda katalogi  poniżej
       bieżącego.

    -nfp  Ta opcja informuje program configure, że żaden z podanych
       komputerów nie posiada jednostki zmiennoprzecinkowej.

    -s   Opcja używana wewnętrznie przez configure, która wstrzymuje
       wyświetlanie  wiadomości podczas rekurencyjnego przeglądania
       katalogów. Komunikaty te można włączyć opcją -v

    -v   Wyświetlanie informacji. Dla każdego skonfigurowanego katalogu
       wyświetlana jest informacja o statusie. Bez tej opcji informacja
       o statusie jest wyświetlana tylko dla bieżącego katalogu.

    --version
       -V Wyświetla numer wersji programu configure.

    -help Wyświetla krótki opis użycia programu.

PLIKI

    configure.in  indywidualne opcje każdego katalogu
    Makefile.in  szablon pliku Makefile
    config.sub   dla analizy nazw konfiguracji
    config.guess  dla odgadnięcia nazwy serwera, jeżeli nie została podana
    config.status ponownie przetwarza bieżący katalog (nie rekurencyjnie)

PLIKI

    a.out  przestrzeń identyfikatorów i segmentu kodu.
    gmon.out wykres dynamicznych wywołań i ich prędkości.
    gmon.sum podsumowanie powyższego.

ZOBACZ TAKŻE

    Opis configure w info.