Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       cp - kopiuje pliki i katalogi

SKŁADNIA

       cp [opcja]...  r├d┼éo przeznaczenie
       cp [opcja]...  r├d┼éo... katalog_docelowy

OPIS

       Dokumentacja  niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
       lub niekompletna.  Autorytatywnym  źródłem  jest  obecnie  dokumentacja
       Texinfo.  Dost─Öp do niej uzyskasz wpisuj─ůc w wierszu polece┼ä:
              pinfo cp
       lub
              info cp.

       Ta strona podr─Öcznika opisuje polecenie cp w wersji GNU.

       cp  kopiuje  pliki  (lub, opcjonalnie, katalogi). Kopia jest całkowicie
       niezależna od oryginału. Można kopiować jeden plik  na  inny  albo  też
       kopiowa─ç  dowoln─ů  liczb─ů  plik├│w  do  katalogu  docelowego. Istniej─ůce
       docelowe pliki s─ů nadpisywane.

       Je┼Ťli ostatni argument okre┼Ťla istniej─ůcy katalog,  to  cp  cp  kopiuje
       każdy  z  podanych  plików źródłowych do tego katalogu (pod tymi samymi
       nazwami). W przeciwnym przypadku, gdy podano tylko  dwa  pliki  program
       kopiuje  pierwszy  z nich na drugi. Jest b┼é─Ödem, je┼Ťli ostatni argument
       nie jest katalogiem a podano wi─Öcej  ni┼╝  dwa  argumenty.   Zasadniczo,
       pliki  s─ů zapisywane tak, jak s─ů odczytywane. Wyj─ůtki opisano poni┼╝ej w
       opcji --sparse.

       Domy┼Ťlnie cp nie kopiuje katalog├│w (patrz opis opcji -r poni┼╝ej).

       Og├│lnie cp odmawia skopiowania pliku na ten sam  plik,  z  nast─Öpuj─ůcym
       jednak  wyj─ůtkiem:  je┼Ťli u┼╝yto opcji --force --backup przy identycznym
       ┼║r├│dle i przeznaczeniu, odnosz─ůcych si─Ö do zwyk┼éego pliku,  cp  utworzy
       kopi─Ö  zapasow─ů  (backup) pliku (prost─ů lub numerowan─ů, w zale┼╝no┼Ťci od
       u┼╝ytej opcji). Opcja ta jest przydatna  do  tworzenia  kopii  zapasowej
       istniej─ůcego pliku przed jego zmian─ů. Zobacz `Opcje kopii zapasowych' w
       podr─Öczniku fileutils(1).

OPCJE

       -a ,  --archive
              Zachowuje w kopiach tyle ile mo┼╝liwe ze  struktury  i  atrybut├│w
              oryginalnych   plik├│w  (ale  nie  pr├│buje  zachowa─ç  wewn─Ötrznej
              struktury katalog├│w,  tzn.   ls  -U  mo┼╝e  pokazywa─ç  pozycje  w
              skopiowanym katalogu w innej kolejno┼Ťci).  To samo co -dpR.

       -b [metoda], --backup[=metoda]
              Tworzy  kopie zapasowe tych plik├│w, kt├│re maj─ů by─ç nadpisane lub
              usuni─Öte.   Zobacz  opis  opcji  -V  oraz  sekcja  `Opcje  kopii
              zapasowych' w podr─Öczniku fileutils(1).

       -d, --no-dereference
              Kopiuje   dowi─ůzania   symboliczne   jako   dowi─ůzania,  zamiast
              kopiowania plik├│w, na kt├│re one wskazuj─ů i zachowuje  po┼é─ůczenia
              dowi─ůza┼ä  twardych  (hardlinks)  pomi─Ödzy  plikami  ┼║r├│d┼éowymi w
              kopiach.

       -f, --force
              Usuwa istniej─ůce pliki docelowe.

       -i, --interactive
              Pyta czy nadpisywa─ç istniej─ůce pliki docelowe.

       -l, --link
              Tworzy  dowi─ůzania  twarde  zamiast  kopii  plik├│w  innych   ni┼╝
              katalogi.

       -p, --preserve
              Zachowuje   atrybuty   (w┼éa┼Ťciciela,   grup─Ö,   prawa  i  czasy)
              oryginalnych plik├│w.   Przy  braku  tej  opcji  ka┼╝dy  z  plik├│w
              docelowych   jest   tworzony   z   prawami  odpowiedniego  pliku
              źródłowego minus bity ustawione w umask.  Zobacz `Prawa pliku' w
              podr─Öczniku fileutils(1).

       -P, --parents
              Kopiuje   pliki   do   katalogu  docelowego  traktuj─ůc  go  jako
              macierzysty; powiela strukturę katalogów, w  której  były  pliki
              źródłowe.   Ta  opcja  tworzy  nazwę każdego z plików docelowych
              przez dodanie do katalogu docelowego uko┼Ťnika  i  podanej  nazwy
              pliku  ┼║r├│d┼éowego.  Ostatni  argument  podany  cp musi by─ç nazw─ů
              istniej─ůcego katalogu. Na przyk┼éad, polecenie:
                     cp --parents miesiac/dzien/godzina rok
              kopiuje      plik      miesiac/dzien/godzina       na       plik
              rok/miesiac/dzien/godzina,  tworz─ůc wszystkie brakuj─ůce katalogi
              po┼Ťrednie (katalog `rok' musi istnie─ç przed kopiowaniem).

       -r     Kopiuje rekurencyjnie ca┼ée poddrzewa  katalog├│w  wej┼Ťciowych  do
              katalogu  docelowego.  Kopiowane  s─ů  wszystkie  pliki  inne ni┼╝
              katalogi i dowi─ůzania symboliczne (tzn.  nazwane  potoki/FIFO  i
              pliki  specjalne)  tak,  jakby były zwykłymi plikami. Oznacza to
              próbę odczytu danych z każdego z plików źródłowych  i  zapisu  w
              docelowych.  Zatem,  przy  u┼╝yciu  tej  opcji  cp  mo┼╝e czeka─ç w
              niesko┼äczono┼Ť─ç przy odczycie ┼é─ůcza nazwanego, p├│ki co┼Ť innego do
              niego  nie  zapisze.  Zwykle błędem jest zastosowanie `cp -r' do
              plik├│w specjalnych jak potoki FIFO i  inne  znajduj─ůcych  si─Ö  w
              katalogu   /dev.   W  wi─Ökszo┼Ťci  przypadk├│w  `cp  -r'  zawi┼Ťnie
              pr├│buj─ůc  czyta─ç  z  FIFO  i  plik├│w   specjalnych   w   rodzaju
              /dev/console/  i  przepe┼éni  dysk docelowy je┼Ťli u┼╝yje si─Ö go do
              skopiowania /dev/zero.  Zamiast tego, je┼Ťli  chce  si─Ö  kopiowa─ç
              pliki  specjalne, nale┼╝y u┼╝y─ç opcji --recursive (-R). Zachowa to
              ich  specyficzn─ů  natur─Ö,  zamiast  czytania  z  nich   w   celu
              skopiowania zawarto┼Ťci.

       -R, --recursive
              Kopiuje   rekurencyjnie  ca┼ée  poddrzewa  katalog├│w  wej┼Ťciowych
              zachowuj─ůc nie-katalogi (w przeciwie┼ästwie do -r).

       --sparse=kiedy
              Okre┼Ťla  spos├│b  tworzenia  "rzadkich"  plik├│w.  Plik   "rzadki"
              ("sparse  file")  zawiera "dziury" -- sekwencje zerowych bajt├│w,
              kt├│re nie zajmuj─ů ┼╝adnych fizycznych blok├│w na dysku;  systemowa
              funkcja odczytu (read) czyta je jako zera. Oszcz─Ödza to znacz─ůco
              miejsce na dysku jak i powi─Öksza  pr─Ödko┼Ť─ç,  gdy┼╝  wiele  plik├│w
              binarnych  zawiera wiele kolejnych bajt├│w zerowych. Domy┼Ťlnie cp
              wykrywa dziury w pliku źródłowym  przy  pomocy  zgrubnych  metod
              heurystycznych  i  tworzy  odpowiedni plik wynikowy r├│wnie┼╝ jako
              rzadki.  Argument  kiedy  opcji  --sparse  mo┼╝e  mie─ç  jedn─ů   z
              nast─Öpuj─ůcych warto┼Ťci:

              auto   Zachowanie domy┼Ťlne. Plik wynikowy jest rzadki je┼Ťli plik
                     źródłowy jest rzadki.

              always Zawsze tworzy rzadki plik wynikowy. Przydatne,  gdy  plik
                     źródłowy   przechowywany   jest  w  systemie  plików  nie
                     obs┼éuguj─ůcym plik├│w rzadkich (najistotniejszym przyk┼éadem
                     s─ů  systemy  `efs'  w SGI IRIX 5.3 i wcze┼Ťniejszych), ale
                     plik wynikowy jest w innego typu systemie plik├│w.

              never  Nigdy nie tworzy rzadkich plik├│w wynikowych. Daj nam zna─ç
                     je┼Ťli znajdziesz zastosowanie dla tej opcji.

       -s, --symbolic-link
              Tworzy  dowi─ůzania  symboliczne  zamiast kopii plik├│w innych ni┼╝
              katalogi.   Wszystkie  nazwy   plik├│w   ┼║r├│d┼éowych   musz─ů   by─ç
              bezwzgl─Ödne (zaczynaj─ůce si─Ö od `/'), chyba ┼╝e pliki docelowe s─ů
              w bie┼╝─ůcym katalogu. Opcja ta wypisuje komunikat  o  b┼é─Ödzie  na
              systemach, kt├│re nie obs┼éuguj─ů dowi─ůza┼ä symbolicznych.

       -S przyr_kopii, --suffix=przyr_kopii
              Dodaje  przyrostek  przyr_kopii  do  nazwy  ka┼╝dego  pliku kopii
              zapasowej wykonanego przy pomocy -b. Je┼Ťli opcja ta nie zostanie
              podana,   to   u┼╝yta  zostanie  warto┼Ť─ç  zmiennej  ┼Ťrodowiskowej
              SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Je┼Ťli ona r├│wnie┼╝ nie jest  okre┼Ťlona,  to
              u┼╝yty zostanie domy┼Ťlny znak `~', jak w Emacsie.

       --target-directory=katalog
              Okre┼Ťla  katalog  docelowy.  Zobacz  sekcja `Katalog docelowy' w
              fileutils(1).

       -u, --update
              Aktualizacja. Nie kopiuje pliku (innego ni┼╝ katalog),  kt├│ry  ma
              ju┼╝ istniej─ůcy cel o tej samej lub nowszej dacie modyfikacji.

       -v, --verbose
              Wypisuje nazw─Ö ka┼╝dego pliku przed jego skopiowaniem.

       -V metoda, --version-control=metoda
              Zmienia  typ  kopii  zapasowych wykonywanych za pomoc─ů -b. Je┼Ťli
              opcja ta nie zostanie podana, to u┼╝yta zostanie warto┼Ť─ç zmiennej
              ┼Ťrodowiskowej  VERSION_CONTROL.  Je┼Ťli  nie zdefiniowano r├│wnie┼╝
              VERSION_CONTROL to u┼╝yta zostanie domy┼Ťlny typ kopii  zapasowej:
              `existing'.

              Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: u┼╝ywane s─ů
              te same warto┼Ťci  dla  typu  kopii.  Rozpoznaj─ů  tak┼╝e  bardziej
              opisowe  synonimy.   Prawid┼éowe  warto┼Ťci to (unikalne skr├│ty s─ů
              dopuszczalne):

              t, numbered
                     Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

              nil, existing
                     Tworzy numerowane kopie zapasowe  plik├│w,  kt├│re  ju┼╝  je
                     maj─ů, zwyk┼é─Ö kopie dla reszty.

              never, simple
                     Robi  zawsze  zwykłe  kopie  zapasowe  (uzyskiwane  przez
                     dodanie przyrostka wg opcji -S).

       -x, --one-file-system
              Pomija podkatalogi, kt├│re znajduj─ů si─Ö na innym systemie  plik├│w
              niż  ten,  na  którym rozpoczęło się kopiowanie. Jednak katalogi
              stanowi─ůce punkty montowania s─ů kopiowane.

       --help Wy┼Ťwietla informacj─Ö o stosowaniu programu i dost─Öpnych opcjach,
              kończy działanie.

       --version
              Wy┼Ťwietla numer wersji programu i ko┼äczy dzia┼éanie.

AUTOR

       Napisane przez Torbjorna Granlund, Davida MacKenzie i Jima Meyering.

ZG┼üASZANIE B┼ü─śD├ôW

       Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
       This is free software; see the source for copying conditions.  There is
       NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR  A  PARTICULAR
       PURPOSE.

ZOBACZ TAK┼╗E

       cpio(1), mcopy(1), ln(1), mv(1), rm(1), chmod(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

       Zaktualizowano  i  poszerzono  wg  dokumentacji  Texinfo  dla  narz─Ödzi
       plikowych GNU wersji 4.01.