Provided by: dpkg-dev_1.15.4ubuntu2_all bug

NAZWA

    dpkg-genchanges - tworzy pliki .changes

SKŁADNIA

    dpkg-genchanges [opcje]

OPIS

    dpkg-genchanges czyta informacje z rozpakowanego i zbudowanego drzewa
    pakietu źródłowego Debiana oraz z plików, które wygenerował, i na ich
    podstawie tworzy plik kontrolny wydania (plik .changes).

OPCJE

    -b, -B, -A
       Specifies that a binary-only build is taking place (no source
       files are to be included). There's no distinction between -b, -B
       and -A, the produced .changes file will include whatever files
       were created by the binary-* target(s) of the package being
       built.

    -S   Określa, że tylko źródła będą dołączone do wydania (bez żadnych
       pakietów binarnych).

    Opcje -sx określają, czy do wydania dołączane są oryginalne pliki
    źródłowe, jeżeli zostanie wygenerowany choć jeden z nich (tj. nie użyto
    opcji -b lub -B).

    -si  Domyślnie lub jeśli to określono, oryginalne źródła  będą
       dołączone tylko jeśli numer oryginalnej wersji autora programu
       (tzn. wersja bez epoki i bez numeru rewizji Debiana) różni się
       od numeru wersji autora programu z poprzedniego wpisu dziennika
       zmian.

    -sa  Wymusza dołączenie oryginalnych źródeł.

    -sd  Wymusza pominięcie oryginalnych źródeł i dołączenie tylko pliku
       różnic (diff).

    -vwersja
       Powoduje, że będą używane informacje z dziennika zmian ze
       wszystkich wersji większych niż wersja.

    -Copis_zmian
       Czyta opis zmian z pliku opis_zmian, zamiast używać informacji z
       dziennika zmian z katalogu ze źródłami.

    -madres opiekuna
       Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
       pakietu, zamiast pobierać te wartości z pliku kontrolnego z
       katalogu ze źródłami.

    -eadres_opiekuna
       Używa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
       wydania, zamiast pobierać te wartości z dziennika zmian z
       katalogu ze źródłami.

    -Vnazwa=warto
       Ustawia  zmienną  podstawienia  wyjścia.  Szczegółowy  opis
       podstawiania  zmiennych  wyjściowych  znajduje  się  w
       deb-substvars(5).

    -Tplik_zmiennych_podst
       Odczytuje  zmienne  podstawiania  z  pliku_zmiennych_podst;
       domyślnie jest to debian/substvars. Nie są robione  żadne
       podstawiania na żadnym z pól, które są wypisywane na wyjściu,
       jednakże specjalna zmienna Format nadpisze pole o tej samej
       nazwie.

    -Dpole=warto
       Nadpisuje lub dodaje wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -Upole Usuwa wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -cplik_kontrolny
       Określa  główny  plik  kontrolny,  z którego będą czytane
       informacje. Domyślnie jest to debian/control.

    -ldziennik_zmian
       Określa dziennik zmian, z którego będą czytane informacje.
       Domyślnym plikiem jest debian/changelog.

    -fplik_z_list_plikw
       Czyta z tego pliku listę plików do wydania zamiast używać
       debian/files.

    -Fformat_dziennika_zmian
       Określa format dziennika zmian. Domyślnie format jest czytany ze
       specjalnej linii znajdującej się przy końcu pliku lub - jeśli
       taka linia nie istnieje - używany jest standardowy format
       Debiana.

    -ukatalog_z_plikami_wydania
       Poszukuje  plików, które mają być dołączone do wydania w
       katalogu_z_plikami_wydania   zamiast   w   katalogu   ..
       (dpkg-genchanges musi znaleźć te pliki, tak żeby móc zapisać ich
       rozmiary oraz sumy kontrolne w pliku .changes).

    -q   Zazwyczaj dpkg-genchanges na standardowym wyjściu błędów wypisze
       komunikaty  informujące  na  przykład  o  liczbie  plików
       wygenerowanych źródłowych pakietu. -q powstrzymuje wypisywanie
       takich komunikatów

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

PLIKI

    debian/files
       Lista wygenerowanych plików, które są częścią przygotowywanego
       wydania. dpkg-genchanges czyta stąd dane podczas tworzenia pliku
       .changes.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008