Provided by: dpkg_1.15.4ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    dpkg-query - narzędzie przepytywania bazy danych dpkg

SKŁADNIA

    dpkg-query [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-query  jest narzędziem służącym do pokazywania informacji o
    pakietach wymienionych w bazie danych dpkg.

POLECENIA

    -l, --list wzorzec-nazwy-pakietu...
       List packages matching given pattern. If no package-name-pattern
       is given, list all packages in /var/lib/dpkg/status, excluding
       the ones marked as not-installed (i.e. those which have been
       previously purged). Normal shell wildchars are allowed in
       package-name-pattern. Please note you will probably have to
       quote package-name-pattern to prevent the shell from performing
       filename expansion. For example this will list all package names
       starting with "libc6":

        dpkg-query -l 'libc6*'

       Format  wyjścia  tej  opcji  nie jest konfigurowalny, ale
       automatycznie się zmienia, dostosowując się do  szerokości
       terminalu. Jest to przeznaczone dla ludzi i nie musi być łatwo
       parsowalne przez maszynę. Patrz  opcje  -W  (--show)  and
       --showformat, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować format
       wyjścia.

    -W, --show wzorzec-nazwy-pakietu...
       Zupełnie tak jak opcja --list, ta opcja wyświetli wszystkie
       pakiety pasujące do danego wzorca. Jednakże użytkownik może
       dostosować format wyjścia do swoich potrzeb za pomocą opcji
       --showformat.  W domyślnym formacie dla każdego pasującego
       pakietu wyświetlana jest pojedyncza linia zawierająca jego nazwę
       oraz - po znaku tabulacji - zainstalowaną wersję.

    -s, --status nazwa-pakietu...
       Podanie stanu pakietu o podanej nazwie. Polecenie po prostu
       wyświetli informacje, które znajdują się w  bazie  danych
       pakietów.

    -L, --listfiles nazwa-pakietu...
       Podanie listy plików zainstalowanych z nazwy-pakietu. Jednakże
       pliki, które zostały utworzone przez skrypty  instalacyjne
       pakietu, nie będą podane.

    -c, --control-path package-name [control-file]
       List paths for control files installed to your system from
       package-name. If control-file is specified then only list the
       path for that control file if it is present. Warning: this
       command is semi-public, it should be used only as a last resort
       solution, and if no other interface is available. It might get
       deprecated later on if better interfaces or the  current
       architectural deficiencies have been solved.

    -S, --search wzorzec-wyszukiwania-nazwy-pliku...
       Szukanie pliku o podanym wzorcu pośród zainstalowanych pakietów.
       Wzorzec może zawierać zwykłe operatory powtórzenia. Polecenie to
       nie  wyszuka  dodatkowych  plików tworzonych przez skrypty
       instalacyjne pakietów oraz nie wyświetli alternatyw.

    -p, --print-avail nazwa-pakietu...
       Display  details  about  package-name,  as  found  in
       /var/lib/dpkg/available. Users of APT-based frontends should use
       apt-cache show package-name instead as the available file is
       only kept up-to-date when using dselect.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

    --license, --licence
       Pokazuje informacje o licencji i prawach autorskich i kończy
       działanie.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia położenie bazy danych  dpkg.  Domyślnie  jest  to
       /var/lib/dpkg.

    -f, --showformat=format
       Opcja jest używana do podania formatu wyjścia produkowanego
       przez --show. Format jest łańcuchem znaków, który  będzie
       wyświetlony dla każdego wypisanego pakietu.

       W łańcuchu formatu, "\" jest znakiem cytowania:

         \n nowa linia
         \r powrót karetki
         \t tabulacja

       "\"  poprzedzający  jakikolwiek  inny znak znosi specjalne
       znaczenie następującego po nim znaku, co może być przydatne dla
       "\" oraz "$".

       Package information can be included by inserting variable
       references  to  package  fields  using  the   syntax
       "${field[;width]}". Fields are printed right-aligned unless the
       width is negative in which case left alignment will be used. The
       following fields are recognised but they are not necessarily
       available in the status file (only internal fields or fields
       stored in the binary package end up in it):

         Architecture
         Bugs
         Conffiles (internal)
         Config-Version (internal)
         Conflicts
         Breaks
         Depends
         Description
         Enhances
         Essential
         Filename (internal, dselect related)
         Homepage
         Installed-Size
         MD5sum (internal, dselect related)
         MSDOS-Filename (internal, dselect related)
         Maintainer
         Origin
         Package
         Pre-Depends
         Priority
         Provides
         Recommends
         Replaces
         Revision (obsolete)
         Section
         Size (internal, dselect related)
         Source
         Status (internal)
         Suggests
         Tag (usually not in the .deb but in APT's Packages files)
         Triggers-Awaited (internal)
         Triggers-Pending (internal)
         Version

       Domyślnym  formatem  jest  "${Package}\t${Version}\n". Można
       również zażądać wszystkich pozostałych pól z pliku status (tj.
       pól zdefiniowanych przez użytkownika). Zostaną one wypisane w
       takiej postaci, w jakiej znajdują się w pliku status, nie będzie
       więc dokonywana żadna konwersja czy sprawdzanie błędów. Aby
       wyświetlić nazwę opiekuna pakietu dpkg i zainstalowaną wersję
       tego pakietu, można uruchomić:

        dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

ŚRODOWISKO

    COLUMNS
       Zmienna ta wpływa na wyjście polecenia --list, zmieniając jego
       szerokość.

AUTOR

    Copyright (C) 2001 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008