Provided by: dpkg_1.15.4ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    dpkg-trigger - program pomocniczy wyzwalaczy dla pakietów

SKŁADNIA

    dpkg-trigger [opcja...] nazwa-wyzwalacza
    dpkg-trigger [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-trigger jest narzędziem, które pozwala jawnie aktywować wyzwalacze
    oraz sprawdza wsparcie dla nich w uruchomionym dpkg.

    This can be used by maintainer scripts in complex and conditional
    situations where the file triggers, or the declarative activate
    triggers control file directive, are insufficiently rich. It can also
    be used for testing and by system administrators (but note that the
    triggers won't actually be run by dpkg-trigger).

    Unrecognised trigger name syntaxes are an error for dpkg-trigger.

POLECENIA

    --check-supported
       Check if the running dpkg supports triggers (usually called from
       a postinst). Will exit 0 if a triggers-capable dpkg has run, or
       1 with an error message to stderr if not. Normally, however, it
       is  better  just  to  activate  the desired trigger with
       dpkg-trigger.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

    --license, --licence
       Pokazuje informacje o licencji i prawach autorskich i kończy
       działanie.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia  położenie  bazy  danych  dpkg. Domyślnie jest to
       /var/lib/dpkg.

    --by-package=pakiet
       Override trigger awaiter (normally set by dpkg through the
       DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE environment variable of the maintainer
       scripts, naming the package to which the script belongs, and
       this will be used by default).

    --no-await
       Ta opcja zapewnia, że wywołujący pakiet T (jeśli jest) nie
       potrzebuje oczekiwać na przetworzenie tego wyzwalacza. Tzw.
       "zainteresowane" pakiet(y) I nie będą dodane do listy pakietów
       oczekujących na przetworzenie wyzwalacza dla T, a status T nie
       zostanie zmieniony. Można uważać T za zainstalowany, mimo że
       pakiet(y) I wyzwalacz mógł jeszcze nie zostać przetworzony.

    --no-act
        Tylko test - bez wykonywania żadnych zmian.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg/triggers.txt.gz.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008