Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       echo - wyświetl linijkę tekstu

SKŁADNIA

       echo [-ne] [napis...]
       echo [--help] [--version}

OPIS

       Ta strona podręcznika systemowego opisuje program echo w wersji GNU.

       Zauważ,  że większość powłok ma wbudowane polecenie o tej samej nazwie,
       o podobnym działaniu.

       echo wypisuje każdy z  podanych  napisów  na  standardowe  wyjście,  ze
       spacjami między nimi i nową linią po ostatnim.

OPCJE

       -n     Nie wypisuje kończącego znaku nowej linii.

       -e     Włącza  interpretowanie  następujących  sekwencji  specjalnych w
              napisach:
              \a     dzwonek, alarm (bell)
              \b     backspace
              \c     pomiń kończący znak nowej linii
              \f     wysuw strony (form feed)
              \n     znak nowej linii (newline)
              \r     powrót karetki (carriage return)
              \t     tabulacja poprzeczna
              \v     tabulacja pionowa
              \\     odwrotny ukośnik
              \nnn   znak ASCII o kodzie nnn (ósemkowo). Jeżeli nnn  nie  jest
                     poprawną liczbą ósemkową, to zostanie wypisane dosłownie.

       -E     Wyłącza interpretowanie sekwencji specjalnych opisanych w  opcji
              -e.   (Jawne  wyłączenie jest przydatne na systemach typu System
              V.)

       Gdy  GNU  echo  jest  wywoływane  z  dokładnie  jednym  argumentem,  to
       rozpoznawane są następujące opcje:

       --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
              kończy pracę.

       --version
              Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

       Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
       This is free software; see the source for copying conditions.  There is
       NO  warranty;  not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
       PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

       printf(1), yes(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

       Zaktualizowano  i  poszerzono  wg  dokumentacji  Texinfo  dla  narzędzi
       powłokowych GNU wersji 2.0.