Provided by: ekg_1.8~rc1-1build1_i386 bug

NAZWA

       ekg - Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu

SKŁADNIA

       ekg [ opcje ] [ komendy ]

OPIS

       ekg jest eksperymentalnym klientem Gadu-Gadu.

OPCJE

       -h [--help]
              Wyświetla listę możliwych opcji.

       -u username [--user username]
              Pozwala  na  uruchomienie  ekg z innym ,,profilem użytkownika''.
              Standardowo konfiguracja ekg  znajduje  sie  w  katalogu  ~/.gg/
              (chyba,  że zdefiniowana jest zmienna środowiskowa $CONFIG_DIR -
              wtedy w ~/$CONFIG_DIR/gg/).   Ta  opcja  pozwala  na  stworzenie
              struktury podkatalogów z oddzielnymi konfiguracjami.

       -t theme [--theme theme]
              Ładuje motyw z podanego pliku.

       -c plik [--control-pipe plik]
              Tworzy  nazwany potok (ang. named pipe) umożliwiający sterowanie
              klientem.

       -n [--no-auto]
              Nie łącz  się  automagicznie.  Po  uruchomieniu  nie  łączy  się
              automatycznie z serwerami gg.

       -N [--no-global-config]
              Nie czytaj globalnego pliku konfiguracyjnego (np. /etc/ekg.conf)
              po wczytaniu pliku konfiguracyjnego użytkownika.

       -a [--away[=opis]]
              Po połączeniu zmienia stan na ,,zajęty''.

       -b [--back[=opis]]
              Po połączeniu zmienia stan na ,,dostępny''.

       -i [--invisible[=opis]]
              Po połączeniu zmienia stan na ,,niewidoczny''.

       -p [--private]
              Po połączeniu włącza tryb ,,tylko dla przyjaciół''.

       -v [--version]
              Wyświetla wersję klienta i biblioteki libgadu.

       -f nazwa [--frontend nazwa]
              Wybiera podany interfejs użytkownika.

                               11 listopada 2002                        EKG(1)