Provided by: ekg_1.8~rc1-1build1_i386 bug

NAZWA

    ekl2 - Podgląd historii Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu.

SKŁADNIA

    ekl2 [ OPCJE ] [ ŹRÓDŁO ]

OPIS

    ekl2 Jest to aplikacja umożliwiająca podgląd historii rozmów, tworzonej
    przez Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu.

OPCJE

    -d +format --date +format
       Ustala format wyświetlanej daty (zobacz date(1)).

    --location
       Ustala miejsce przechowywania plików  dziennika  (domyślnie
       ~/.gg/history).

    -h --help
       Wyświetla pomoc.

    -L --List
       Pokazuje listę dostępnych logow. (z katalogu ~/.gg/history).

    -l --sessions [+num] [+ods]
       Pokazuje listę sesji w podanym logu. Nieobowiązkowy parametr
       num to numer sesji, która ma zostać wyświetlona, a ods  to
       odstęp między rozmowami, w minutach (domyślnie: 60)

    -n --nocolor
       Bez kolorków. -sh --short simplified form.

    -v --version
       Prints script version.

    ŹRÓDŁO
       numer gg, nick lub nazwa pliku z logami.

PATRZ TEŻ

    ekg(1).

                 2 Marca 2003             EKL2(1)