Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    env - uruchom program w zmienionym środowisku

SKŁADNIA

    env [opcja...] [nazwa=warto]... [polecenie [arg...]]

    env

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie env w wersji GNU.

    env uruchamia polecenie w środowisku, które jest zmienione argumentami
    wiersza poleceń. Argumenty postaci `zmienna=wartość' ustawiają zmienną
    środowiskową zmienna na wartość warto.  Warto może być pusta
    (`zmienna='). Ustawianie zmiennej na pustą wartość jest różne od jej
    kasowania.

    Pierwszy pozostający argument określa program, który należy wywołać;
    jest on przeszukiwany według zmiennej środowiskowej PATH. Wszelkie
    argumenty, które następują dalej są mu przekazywane.

    Jeśli brak jest polecenia, wynikające środowisko jest po prostu
    drukowane. Jest to jak podanie polecenia printenv(1).

OPCJE

    -u nazwa, --unset=nazwa
       Usuwa zmienną nazwa ze środowiska.

    -, -i, --ignore-environment
       Rozpoczyna z pustym środowiskiem, ignorując odziedziczone.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    printenv(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.