Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    g77 - Kompilator Fortranu GNU (v0.5.24)

SKŁADNIA

    g77 [opcje | nazwa pliku ]...

OSTRZERZENIE

    Informacje  na  tej  stronie  podręcznika systemowego są jedynie
    streszczeniem pełnej dokumentacji kompilatora fortranu GNU (w wersji
    0.5.24). W związku z tym ta strona opisuje tylko pewne wybrane opcje.

    Ta strona nie jest i nie będzie aktualna, tak długo jak nie znajdą się
    chętni do jej  aktualizowania  wolontariusze.  Jeżeli  znajdziesz
    rozbieżności pomiędzy strona podręcznika systemowego a programem,
    sprawdź proszę plik Info, który zawiera pełną  dokumentacje  do
    kompilatora Fortran GNU.

    Gdyby okazało się, że informacje na tej stronie są zupełnie nie
    aktualne i wprowadzają w błąd, przestaniemy rozprowadzać tę stronę.
    Aktualizowanie i tej strony i pliku Info, jest niepraktyczne i nie mamy
    na to czasu.

    Po kompletną i aktualną inforamcję, zajrzyj do pliku Info `g77' lub do
    Using and Porting GNU Fortran (dla wersji 0.5.24). Oba te źródła
    informacji zostały stworzone z tego samego pliku g77.texi.

    Jeżeli twój system ma zainstalowaną komendę `info', wówczas komenda
    `info g77' powinna działać, pod warunkiem, że g77 zostało poprawnie
    zainstalowane.

OPIS

    Kompilatory C i F77 są zintegrowane; g77 jest programem wywołujacym
    gcc  z opcjami umożliwjającymi kompilację programów napisanych w
    Fortranie (ANSI FORTRAN 77, nazywany również F77).  W pracy gcc
    wyróżnić  można  cztery etapy: preprocesing, właściwa kompilacja,
    kompilacja z użyciem assemblera oraz linkowanie.  Ta strona manuala
    zawiera pełny opis tylko aspektów specyficznych dla kompilatora F77.
    Chociarz zawiera ona równierz opis  pewnych  opcji  o  szerszym
    zastsowaniu.  Po pełniejsze wyjaśnienia pracy kompilatora, sięgnij do
    gcc(1).

    Pliki źródłowe F77 używają rozszerzeń `.f ' lub `.for '; Pliki źródłowe
    F77 preprocesowane przez cpp(1) używają rozszerzenia `.F' lub `.fpp';
    Pliki źródłowe Ratfot uzywają roozszeżenia `.r' ( ratfor jako taki nie
    jest cześcią g77).

OPCJE

    Istnieje bardzo dużo opcji wywoływanych z linii komend, włączając w to
    opcję konrolujące: szczegóły optymalizacyjne, ostrzerzenia i generację
    kodu wspólne dla obu programów gcc i g77. Po pełna dokumentacje
    wszystkich opcji, zobacz gcc(1).

    Opcję muszą być oddzielone: `-dr' jest zupełnie czym innym niż `-d -r
    '.

    Większość opcji zaczynających się od `-f' i `-W'posiada dwie formy:
    -fname i -fno-name (lub -Wname i -Wno-name). Na tej stronie opisanę są
    tylko nie standardowe opcje.

    -c   Skompiluj kompilatorem fortranu i kompilatorem assemblera pliki
       źródłowe, ale nie linkuj ich.  Wynikiem pracy programu z tą
       opcją jest po jednym pliku typu object dla każdego pliku
       źródłowego.

    -Dmacro
       Zdefinjuj makro macro z ciągiem znaków `1' jako jego definicją.

    -Dmacro=defn
       Zdefinjuj makro macro jako defn.

    -E   Zatrzymaj po etapie preprocesowania; nie uruchamiaj właściwego
       kompilatora.  Wynikiem jest  preprocesowany  kod  źródłowy,
       wysyłany na standardowe wyjście.

    -g   Dołącz inforamcje do "odpluskwiania" w formacje właściwym dla
       systemu operacyjnego (dla DBX, SDB lub DWARF). GDB potrafi
       pracować z tymi informacjami. Na większości systemów używających
       formatu DBX, opcja  `-g'  powodóje  dołączenie  dodatkowej
       informacji, którą tylko GDB potrafi użyć. W przeciwienstwie do
       większosci compilatorów Fortranu, Fortran GNU pozwala łączyć
       opcje -g' z opcją `-O'. Skróty czynione przez zoptymalizowany
       kod mogą czasami być dużą niespodzianką. Pewnych zadeklarownych
       zmiennych może wogóle nie być; przepływ kontroli może cię
       ogólnie mówiąc przenieść tam, gdzie tego nie oczekiwałeś; Pewne
       fragmenty kodu mogą zostać wycięte ponieważ zwracały stały
       wynik, lub ich wartość była ustalona od początku;  Pewne
       fragmenty kodu mogą zostać przeniesione na zewnątrz pętli.
       Jednak  mimo  to,  możliwe  jest  debugowanie  wyjścia
       zoptymalizowanego.  Powoduje to, że jest sens używać optymizera
       w programach, które mogą mieć błędy.

    -Idir  Dołącz katalog dir do listy katalogów przeszukiwanych w trakcje
       dołanczania plików.

    -Ldir  Dołącz katalog dir do listy katalogów przeszukiwanych w
       poszukiwaniu bibliotek.

    -llibrary
        Użyj biblioteki library podczas linkowania.

    -nostdinc
       Nie przeszukój standardowego systemu plików w poszukiwaniu
       plików nagłówkowych. Tylko katalogi wskazane opcją -I (i katalog
       bieżący) mają być przeszukiwane.

    -O   Optymalizuj. Optymalizacja zabiera dużo czasu,  i  pamieci
       szczególnie dla dużych funkcji. Zajrzyj do dokumentacji GCC aby
       zapoznać  się  z  innymi  opcjami  optymalizacyjnymi.   W
       szczególności "odwijanie petli", może być dobrą inwestycją w
       typowych numerycznych programach Fortranowskich.

    -o plik
        Zapisz wynik w pliku plik.

    -S   Zatrzymaj po etapie właściwej kompilacji;  nie  uruchamiaj
       kompilatora assemblera; Wynikiem jest jeden plik zawierający kod
       assemblerowy dla każdego nie-assemblerowego pliku zródłowego.

    -Umacro
       Skasuj definicje makra macro.

    -v   Powoduje wypisywanie (na standardowym wyjściu dla błędów),
       komend  wywoływanych  podczas  kolejnych etapów kompilacji.
       Wypisuje  również  numer  wersji:  programu  sterującego
       kompilatorem, preprocesora oraz właściwego kompilatora. Numery
       wersji g77 i dystrybucji GCC na której bazuje są różne.

    -Wall Wypisuje ostrzeżenia dla  sytuacji,  które  pretendują  do
       konstrukcji, których używania się nie poleca i których użycie
       jest proste, nawet w połączeniu z makrami.

PLIKI

    file.h       Plik nagłówkowy C
    file.f       Plik źródłowy Fortranu
    file.for      Plik źródłowy Fortranu
    file.F       Wynik działania preprocesora na  plik  źródłowy
    Fortranu.
    file.fpp      Wynik  działania  preprocesora na plik źródłowy
    Fortranu.
    file.r       Plik źródłowy Ratfor (ratfor nie jest obsługiwany)
    file.s       Plik w jezyku assemblera
    file.o       Plik object
    a.out       Zlinkowane wyjście.
    TMPDIR/cc*     Plik tymaczasowy
    LIBDIR/cpp     preprocesor
    LIBDIR/f771    kompilator
    LIBDIR/libg2c.a  Biblioteka Fortranu czasu wykonywania.
    LIBDIR/libgcc.a  Biblioteka procedur GCC
    /lib/crt[01n].o  start-up routine
    /lib/libc.a    standardowa biblioteka C, zobacz intro(3)
    /usr/include    standardowy katalog dla plików #include
    LIBDIR/include   standardowy katalog gcc plików #include

    LIBDIR jest to zwykle   /usr/local/lib/machine/version.

    TMPDIR ustawiane jest jako zmienna środowiskowa TMPDIR (standardowo
    /usr/tmp jeźeli jest to możliwe w przeciwnym wypadku /tmp).

ZOBACZ TAKŻE

    gcc(1), cpp(1), as(1), ld(1), gdb(1), adb(1), dbx(1), sdb(1).
    `g77', `gcc', `cpp', `as', `ld', i `gdb' używając info.
    Using and Porting GNU Fortran (for version 0.5.24), James Craig Burley;
    Using and Porting GNU CC (for version 2.0), Richard M. Stallman; The C
    Preprocessor, Richard M. Stallman; Debugging with GDB: the GNU Source-
    Level Debugger, Richard M. Stallman and Roland H. Pesch; Using as: the
    GNU Assembler, Dean Elsner, Jay Fenlason & friends; gld: the GNU
    linker, Steve Chamberlain and Roland Pesch.

BŁĘDY

    Instrukcję jak informować o błędach otrzymasz po wydaniu komendy `info
    g77 -n Bugs'.

KOPIOWANIE

    Copyright (c) 1991-1998 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

AUTORZY

    Zajrzyj do GNU CC Manual, aby poznać współpracowników GNU CC oraz do
    GNU Fortran Manual, aby poznać współpracownikow GNU Fortran.