Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    fold - zawiń każdą linię wejścia aby pasowała do określonej szerokości

SKŁADNIA

    fold [-bs] [-w szeroko] [--bytes] [--spaces]
       [--width=szeroko] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo fold
    lub
       info fold.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie fold w wersji GNU.

    fold wypisuje na standardowe wyjście określone pliki, lub standardowe
    wejście gdy nie zostały podane żadne pliki lub napotkano nazwę pliku
    '-'. Łamie on długie linie na większą ilość krótszych linii wstawiając
    znak nowej linii w kolumnie 80. Liczy on kolumny ekranowe, zatem znaki
    tabulacji przeważnie zajmują więcej niż jedną kolumnę, znaki backspace
    zmniejszają licznik kolumn, a znaki powrotu karetki ustawiają licznik
    kolumn z powrotem na zero.

OPCJE

    -b, --bytes
       Liczy bajty, a nie kolumny, tak iż znaki tabulacji, backspace i
       powrót karetki są liczone za jedną kolumnę każdy, tak jak inne
       znaki.

    -s, --spaces
       Łamie na granicy słów. Linia jest łamana po ostatnim znaku
       pustym wypadającym przed maksymalna długością linii. Jeśli nie
       ma takich znaków pustych, linia jest łamana na maksymalnej
       długości linii, jak zwykle.

    -w, --width=szeroko
       Używa maksymalnej długości linii szeroko kolumn  zamiast
       80-ciu.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    fmt(1), pr(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.