Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    frm, nfrm - podaje pola from i subject wybranych wiadomości w skrzynce
    pocztowej (mailbox) lub folderze

SKŁADNIA

    frm [-hnQqStv] [-s status] [folder | użytkownik] ...
    nfrm [-hnQqStv] [-s status] [folder | użytkownik] ...

OPIS

    Frm podaje informację o wybranych wiadomościach (jedna na linię) w
    formacie:

    nadawca [temat]

    gdzie nadawca jest nazwą osoby od której jest dany wiadomość, a temat
    jest tematem wiadomości, o ile istnieje. Jeśli wiadomość jest od
    Ciebie, część nadawca zostanie zastąpiona polem ``To user'', gdzie
    `user' jest zastąpione nazwą osoby do której poczta została wysłana.
    Ten  przypadek jest możliwy kiedy dostajesz kopię poczty, którą
    wcześniej wysłałeś.

    Jeśli jest podana nazwa foldera, program przeszukuje go zamiast
    standardowej skrzynki pocztowej. Jeśli jako argument podana jest nazwa
    użytkownika frm przeszukuje jego skrzynkę pocztową, o ile mamy prawo
    dostępu do niej.

    Nazwę folderu możemy podać w podobnej notacji jak przy wywołaniu
    programu pocztowego Elmr (np., =folder).

    Frm wywołany jako nfrm działa identycznie jak ``frm -s new''.

OPCJE

    Frm może być wywołany z następującymi opcjami:

    -h   Wyświetl krótki opis opisujący możliwe opcje.

    -n   Ponumeruj wiadomości używając takiego schematu numerowania,
       który zrozumie na przykład, readmsg.

    -Q   Tryb wyświetlający jedynie informacje o błędach. Ta opcja może
       być przydatna w skryptach powłoki, gdzie ważne jest jedynie czy
       program zakończył się sukcesem czy też nie, a reszta informacji
       jest nieistotna.

    -q   Tryb "cichy". Wyświetla jedynie jednolinijkowy komunikat dla
       każdego podanego folderu lub skrzynki pocztowej.

    -S   Podaje liczbę wiadomości o określonym statusie w każdej podanej
       skrzynce pocztowej lub folderze.  Jeśli chcesz aby została
       wyświetlona jedynie linia z liczbą wiadomości użyj dodatkowo -q
       .

    -s status
       Wyświetl jedynie wiadomości o podanym statusie. `status' możesz
       zastąpić słowem "new" (nowy), "unread" (nieczytany), "old" (ta
       samo co "unread"), or "read" (przeczytany). Opcja -s może być
       podana wiele razy aby wyświetlić informację o np. nowych i
       nieprzeczytanych wiadomościach. Wystarczy abyś podał jedynie
       pierwszą literę statusu.

    -t   Tryb "schludny". Jeśli pole from jest zbyt długie aby zmieścić
       się z polem subject które zaczyna się w standardowo określonym
       miejscu, przesuwa pole subject o jedną linię poniżej.

    -v   Tryb "gadatliwy". Wyświetla opis w nagłówku przed wylistowaniem
       zawartości każdej podanej skrzynki pocztowej lub folderu.

KOD WYJŚCIA

    Frm zwraca status zero ("prawda") jeśli wiadomości pasujące do `status'
    są obecne.  Frm zwraca 1 jeśli nie ma wiadomości pasujących do
    `status', ale są jakieś inne , zwraca 2 jeśli w ogóle nie ma
    wiadomości, lub 3 jeśli pojawił się jakiś błąd. Jeśli podano wiele
    skrzynek pocztowych lub folderów, kod wyjścia odnosi się jedynie do
    ostatnio sprawdzanego. Może zostać to wykorzystane w skryptach aby
    sprawdzić jaki rodzaj poczty posiada użytkownik.

Przykłady

    Kilka przykładów użycia:

      $ frm

    wyświetli informację o wszystkich wiadomościach w Twojej skrzynce
    pocztowej lub ``You have no mail.'' jeśli nie ma żadnych wiadomości w
    niej.

      $ frm -s new

    wyświetli informację o wszystkich nowych wiadomościach w  Twojej
    skrzynce pocztowej ``You have no new mail.'' Zauważ drobną różnicę z
    poprzednim przykładem.

      $ frm -s new -s unread guest

    zakładając że masz odpowiednie prawa dostępu do (czytania) poczty
    użytkownika guest , frm wyświetli informację  o wszystkich nowych
    wiadomościach w skrzynce pocztowej użytkownika guest. Jeśli nie ma
    poczty, frm wypisze ~``guest has no mail.''

      $ frm -q -S

    wyświetli jedno liniową informację o ilości poczty przeczytanej, nie
    czytanej i nowej w Twojej skrzynce pocztowej. Np. ``You have 2 new
    messages, 3 unread messages, 23 read messages.''

AUTOR

    Elm Development Group

ZOBACZ TAKŻE

    readmsg(1L), elm(1L), mail(1), mailx(1)

INFORMACJE O BŁĘDACH DO

    Syd Weinstein elm@DSI.COM  (dsinc!elm)

COPYRIGHTS

    Copyright 1988-1992 by The USENET Community Trust
    Derived from Elm 2.0, Copyright 1986, 1987 by Dave Taylor