Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    joe - "własny edytor Joe'go" (Joe's Own Editor)

SKŁADNIA

    joe [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

    jstar [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

    jmacs [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

    rjoe [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

    jpico [opcje_globalne] [ [opcje_lokalne] nazwapliku ]...

OPIS

    JOE jest pełnoekranowym edytorem ASCII mającym duże możliwości. Brak
    trybów pracy interfejsu (w przeciwieństwie do np. vi) powoduje, że
    bardziej przypomina przyjazne edytory PC. Użytkownicy WordStara czy
    środowisk "turbo" firmy Borland poczują się jak w domu. JOE jest w
    pełni funkcjonalnym ekranowym edytorem unixowym i posiada wiele funkcji
    edycji programów i tekstu.

    JOE emuluje również kilka innych edytorów. JSTAR jest dość wierną
    imitacją WordStara z wieloma rozszerzeniami JOE. JPICO jest bliską
    imitacją edytora PICO z systemu pocztowego Pine. JMACS jest imitacją
    GNU-EMACSa. RJOE jest okrojoną wersją JOE, umożliwiającą edycję tylko
    tych plików, które zostały podane w linii poleceń.

    Mimo, iż JOE jest faktycznie pięcioma różnymi edytorami, to nadal
    wymaga tylko jednego pliku wykonywalnego, jedynie z pięcioma różnymi
    nazwami. Nazwa edytora z dodanym rc stanowi nazwę pliku inicjującego
    JOE'go; decyduje on zachowaniu się edytora.

    JOE jest darmowym oprogramowaniem: możesz go rozpowszechniać i/lub
    zmieniać na warunkach licencji GNU General Public License opublikowanej
    przez Free Software Foundation. Nie planuję przekształcenia JOE w
    produkt komercyjny czy shareware'owy. JOE jest dostępny przez Internet
    za  pośrednictwem  anonimowego  FTP  z  ftp.std.com,  plik:
    src/editors/joe*.tar.Z.

UŻYCIE

    Uruchomienie edytora następuje przez wpisanie joe oraz zera lub więcej
    nazw plików, jakie chcesz edytować. Każda z nazw pliku może być
    poprzedzona ustawieniem opcji lokalnej (patrz tablica opcji lokalnych,
    niżej). W linii poleceń mogą być też umieszczone inne opcje, globalne,
    odnoszące się do całego edytora (patrz  poniżej  tablica  opcji
    globalnych). Jeśli edytujesz nowy plik, to możesz nadać mu nazwę albo
    przy wywołaniu edytora albo w edytorze, w momencie zapisu pliku.
    Dostępna jest zmodyfikowana składnia nazw plików, tak by umożliwić ci
    edycję wyników programów, standardowego wejścia/wyjścia czy części
    plików lub urządzeń. Szczegóły znajdziesz dalej, w sekcji Nazwy plików.

    Po uruchomieniu edytora możesz wpisywać tekst lub posługiwać się
    specjalnymi sekwencjami znaków sterujacych, by wykonać inne zadania
    edycyjne. Opis sekwencji sterujących znajduje się w dalszej części
    niniejszej dokumentacji.  Możesz też użyć kombinacji klawiszy ^K H,
    przywołującej pomoc w edytorze.

    Teraz trochę wyjaśnień mętnych nauk komputerowych:

    Zapis ^ oznacza, że przytrzymujesz klawisz Control w trakcie naciskania
    następnego klawisza (w ten sam sposób działa Shift przy uzyskiwaniu
    dużych liter). Wiele sekwencji sterujących powielonych jest przez inne
    klawisze, zatem nie zawsze musisz naciskać klawisz Control: ESC będzie
    działać jak ^[, Del zadziała zamiast ^?, Backspace zamiast ^H, Tab
    zamiast ^I, Return lub Enter działają jak ^M, zaś Linefeed działa tak
    jak ^J. Niektóre klawiatury mogą sprawić kłopoty z pewnymi klawiszami
    sterującymi.  ^_,  ^^ oraz ^@ zwykle mogą być wprowadzone bez
    naciśnięcia shift (spróbuj ^-, ^6 i ^2).  Inne klawiatury mogą
    przypisywać je do innych klawiszy. Wypróbuj: ^., ^, i ^/. Zwykle
    zamiast ^@ możesz użyć ^SPACE. ^\ i ^] interpretowane są przez wiele
    programów komunikacyjnych, włączając w to telnet i kermit. Zwykle po
    prostu naciskasz klawisz dwukrotnie, by przeszedł przez  program
    komunikacyjny.

    Po wpisaniu ^K H na górze ekranu pojawi się okno pierwszej pomocy.
    Możesz nadal wprowadzać i edytować tekst przy włączonym oknie pomocy.
    Zmianę stron z kolejnymi tematami pomocy uzyskasz naciskając ^[ i ^[
    (to jest ESC i ESC). Wygaszenie okna z pomocą uzyskasz kombinacją ^K H.

    Możesz dostosować układ klawiatury, ekrany pomocy i wiele domyślnych
    sposobów zachowywania się edytora kopiując plik inicjujący JOE'go
    (zwykle usr/local/lib/joerc) jako .joerc do swego katalogu domowego i
    zmieniając go. Patrz sekcja joerc poniżej.

    Jeśli chcesz by JOE był używany jako twój domyślny edytor dla e-mail i
    News, powinieneś ustawić zmienne środowiska EDITOR oraz VISUAL w pliku
    inicjującym swojej powłoki (.cshrc lub .profile), tak by wskazywały na
    JOE'go (zwykle znajduje się on w /usr/local/bin/joe).

    Istnieje wiele innych nieoczywistych parametrów wywołania, jakie być
    może muszą być ustawione, szczególnie, gdy ekran twojego terminala nie
    jest odświeżany tak, jakbyś tego oczekiwał.  Patrz sekcja Zmienne
    środowiska.

OPCJE LINII POLECEŃ

    W linii poleceń można podać następujące opcje globalne:

    -asis Znaki o kodach powyżej 127 będą wysyłane do terminala bez zmian,
       zamiast zastępowania ich negatywami odpowiednich znaków o kodach
       poniżej 128. Jeśli nie działa, to sprawdź serwer terminala.
       [od tłum: opcja niezbędna do prawidłowej obsługi polskich
       znaków]

    -backpath cieka
       Po podaniu tej opcji, pliki kopii zapasowych będą zapisywane w
       zadanym katalogu zamiast w pierwotnych katalogach każdego z
       plików.

    -baud nnn
       Ustawia prędkość transmisji (baud rate) dla celów optymalizacji
       ekranu terminala. Joe wstawia opóźnienia dla prędkości niższych
       od 19200, które omijają buforowanie terminala, tak że znaki
       pisane z wyprzedzeniem mieszają się z wyjściem ekranu. Polecenia
       przewijania nie będą używane dla 38400 bitów/s. Przydatne dla
       X-terminali oraz innych terminali konsoli, które nie są naprawdę
       połączone przez łącze szeregowe.

    -beep Joe będzie sygnalizował dźwiękiem błędy poleceń i przekroczenie
       przez kursor granic tekstu.

    -columns nnn
       Ustala liczbę kolumn ekranu.

    -csmode
       Tryb  kontynuacji  wyszukiwania:  wyszukiwanie  następujące
       bezpośrednio po innym będzie powtarzać poprzednie zamiast prośby
       o nowy łańcuch znakowy do wyszukania. Przydatne dla poleceń ^[S
       i ^[R oraz gdy joe próbuje udawać emacsa.

    -dopadding
       Joe zwykle zakłada, że pomiędzy nim a temirnalem istnieje jakiś
       rodzaj sterowania przepływem danych. Jeśli tak nie jest, opcja
       ta spowoduje, że joe będzie wysyłał dodatkowe ^@ do terminala,
       jak podano we wpisie do termcap.  Dodatkowe ^@ pozwalają
       terminalowi nadgonić po długich poleceniach tty.

    -exask Powoduje weryfikację przez ^KX nazwy pliku, jaki ma zostać
       zapisany.

    -force Ta opcja upewnia się, że ostatnia linia tekstu zakończona jest
       znakiem line-feed (koniec linii).

    -help Po podaniu tej opcji edytor uruchomi się z ekranem pomocy.

    -keepup
       Normalnie numer kolumny tekstu oraz pola przedrostka klawisza
       sterującego w liniach statusu wyświetlane są z jednosekundowym
       opóźnieniem,  by zredukować obciążenie procesora. Opcja ta
       powoduje, że są one aktualizowane po  każdym  naciśnięciu
       klawisza.

    -lightoff
       Użycie tej opcji powoduje wyłączanie podświetlenia bloku tekstu
       po dowolnym poleceniu działającym na bloku.

    -lines nnn
       Ustala liczbę linii ekranu.

    -marking
       Podświetlany jest tekst pomiędzy ^KB a kursorem (użyj z opcją
       -lightoff i zmienionym plikiem joerc by uzyskać wybieranie bloku
       metodą ciągnięcia). (drop-anchor style block selection).

    -mid  Przy włączeniu tej opcji jeśli kursor przesuwa się poza okno, to
       okno jest przewijane, tak by kursor był pośrodku. Opcja ta jest
       wymuszana na powolnych terminalach, które nie posiadają poleceń
       przewijania (scrolling).

    -nobackups
       Ocja ta wyłącza tworzenie plików kopii zapasowych.

    -nonotice
       Wyłącza wyświetlanie informacji o prawach autorskich podczas
       uruchamiania edytora.

    -nosta Wyłącza górną linię statusu. Miłe, jeśli chcesz widzieć na
       ekranie tylko swój tekst lub używasz vt52.

    -noxon Próbuje wyłączyć przetwarzanie ^S/^Q. Przydatne, gdy joe próbuje
       być WordStarem lub emacsem.

    -orphan
       Jeżeli włączona jest ta opcja, to dodatkowe pliki z linii
       poleceń będą umieszczone w nieprzypisanych buforach (orphaned
       buffers), zamiast w dodatkowych oknach. Przydatne, gdy joe
       próbuje być emacsem.

    -pg nnn
       Podaje liczbę linii pozostawianych po użyciu PgUp/PgDn (^U/^V).
       Użycie wartości -1 oznacza połowę okna.

    -skiptop nnn
       Nie używaj nnn górnych linii ekranu. Przydatna, gdy joe używany
       jest jako edytor BBS.

    Każda z powyższych opcji może także zostać użyta w pliku joerc.
    Ponadto, opcje NOXON, BAUD, LINES, COLUMNS i DOPADDING mogą zostać
    ustawione jako zmienne środowiska.

    Do ustalenia typu swego terminala możesz ustawić zmienną środowiska
    JOETERM, zasłaniającą typową zmienną TERM.

    Przed każdą nazwą pliku można użyć poniższych opcji:

    +nnn  Kursor na starcie ustawia się w zadanej linii.

    -crlf Joe używa CR-LF jako sekwencji kończącej linię zamiast tylko LF.
       Do edycji plików MS-DOS lub VMS.

    -wordwrap
       Joe  przenosi  poprzedni wyraz, jeśli piszesz poza prawym
       marginesem.

    -autoindent
       Jeżeli naciśniesz Return w linii z wcięciem, to wcięcie jest
       powtarzane w nowej linii.

    -overwrite
       Pisanie nadpisuje istniejące znaki zamiast wstawiania przed
       nimi.

    -lmargin nnn
       Ustawia lewy margines.

    -rmargin nnn
       Ustawia prawy margines.

    -tab nnn
       Ustawia szerokość tabulacji.

    -indentc nnn
       Ustawia znak wcięcia (indent) dla ^K, i ^K. (32 dla SPACE, 9 dla
       TAB).

    -istep nnn
       Ustawia krok wcięcia dla ^K, i ^K..

    -linums
       Przed każdą linią wyświetlany jest numer linii.

    -rdonly
       Plik jest tylko do odczytu.

    -keymap nazwa
       Użyj innej sekcji pliku joerc do przypisań sekwencji klawiszy.

    Opcje te mogą być także podane w pliku joerc. Mogą być ustawione w
    zależności od rozszerzenia pliku. Programy (rozszerzenia .c, .h lub .p)
    mają zwykle włączone automatyczne wcięcia (autoindent). Dla innych
    plików włączone jest przenoszenie wyrazów (wordwrap), ale pliki rc mają
    je wyłączone.

ZADANIA EDYCJI

  Prosta edycja
    Kiedy  wpisujesz  znaki w edytorze, są one zwykle wstawiane do
    edytowanego pliku (lub dołączane do pliku, jeśli kursor jest na końcu
    pliku). Jest to normalny tryb pracy edytora. Jeżeli chcesz zastąpić
    fragment istniejącego tekstu, musisz usunąć stary tekst przed lub po
    wpisaniu tekstu go zastępującego. Do usuwania tekstu można użyć
    klawisza backspace: przesuń kursor w prawo, za tekst, który chcesz
    usunąć i naciskaj backspace aż do uzyskania pożądanego efektu.

    Naciśnij klawisz Enter lub Return by wstawić złamanie linii. Na
    przykład, jeśli kursor był pośrodku linii i nacisnąłeś Return, to
    wówczas linia zostanie podzielona na dwa linie, a kursor pojawi się na
    początku drugiej linii.  Naciśnij backspace na początku linii aby
    zlikwidować podział linii.

    Do przemieszczania się wewnątrz pliku użyj klawiszy strzałek. Jeżeli
    twoja klawiatura nie ma klawiszy strzałek (lub z jakiegoś powodu nie
    działają), użyj ^F do przesunięcia naprzód (w prawo), oraz ^N, by
    przesunąć się do następnego linii (w dół). Klawisze strzałek w prawo i
    w lewo po prostu przesuwają w tekście do przodu i do tyłu o jeden znak:
    jeśli jesteś na początku linii i naciśniesz strzałkę  w  lewo,
    przesuniesz się na koniec poprzedniej linii. Strzałki w górę i w dół
    przesuwają w przód i wstecz o liczbę znaków niezbędną, by kursor
    pojawił się w tej samej kolumnie, w której był w linii początkowej.

    Jeżeli chcesz utworzyć wcięcie we wprowadzanym tekście, możesz posłużyć
    się klawiszem TAB. Wstawia on specjalny znak sterujący, który powoduje,
    że następujące po nim znaki rozpoczynają się od następnej pozycji
    tabulacji (tab stop). Pozycje tabulacji normalnie rozmieszczone są co 8
    kolumn, ale można to zmienić przy pomocy polecenia ^T D. Programujący w
    Pascalu czy C często ustawiają pozycje tabulacji co 4 kolumny.

    Jeżeli z jakiegoś powodu zobaczysz bałagan na ekranie swojego terminala
    (na przykład, gdy otrzymasz powiadomienie o poczcie z biff), możesz
    nakazać edytorowi odświeżenie ekranu naciskając ^R.

    Istnieje jeszcze wiele innych klawiszy służących do usuwania tekstu i
    nawigacji w obrębie pliku. Na przykład, naciśnięcie ^D usuwa znak, na
    którym stoi kursor zamiast usuwania wstecz jak czyni to backspace.  ^D
    usunie również znak podziału linii, jeśli kursor znajduje się na końcu
    linii. Naciśnij ^Y by usunąć całą linię, w której znajduje się kursor
    lub ^J by usunąć tekst od kursora do końca linii.

    Naciśnięcie ^A przesuwa kursor na początek linii, w której się on
    znajduje. Podobnie ^E przemieszcza kursor na koniec linii. Klawisze ^U
    i ^V przewijają kursor odpowiednio w górę i w dół o połowę wysokości
    ekranu. "Przewijanie" oznacza, że przesuwa się tekst na ekranie, lecz
    kursor pozostaje w tym samym miejscu na ekranie. Możesz przesunąć
    kursor na początek lub na koniec pliku naciskając ^K U lub ^K V.
    Przeglądając ekrany pomocy edytora zapoznasz się z wieloma innymi
    poleceniami kasowania i przemieszczania.

    W przypadku popełnienia pomyłki możesz nacisnąć ^_ by ją wycofać
    (undo).  Na większości klawiatur wystarczy nacisnąć ^- by uzyskać ^_,
    ale na niektórych być może będziesz musiał przytrzymać równocześnie
    klawisze Shift i Control by uzyskać prawidłowy efekt. Jeżeli wycofasz
    zbyt dużo zmian, możesz je przywrócić (redo) do stanu przed cofnięciem
    - naciśnij ^^ (wystarczy ^6 na większości klawiatur).

    Jesli prowadzisz edycję w jednym miejscu pliku, a chciałbyś na chwilę
    oglądnąć lub poprawić inne miejsce pliku,  możesz  powrócić  do
    poprzedniego miejsca naciskając ^K -. Polecenie to faktycznie cofa cię
    do ostatniego miejsca, w którym dokonałeś zmian w pliku. Możesz chodzić
    po historii miejsc przy pomocy ^K - i ^K = w ten sam sposób, w jaki
    przemieszczasz się przez historię zmian poleceniami "wycofaj"  i
    "przywróć".

    Po zakończeniu edycji pliku naciśnij ^K X, by opuścić edytor. Jeżeli
    jeszcze nie nazwałeś edytowanego pliku zostaniesz zapytany o nazwę.

    Podczas edycji pliku pracujesz faktycznie na kopii pliku. Tak więc,
    jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz zmian przeprowadzonych w danej sesji
    edycji, możesz nacisnąć ^C. Opuścisz wówczas edytor bez zapisywania
    zmian.

    Jeżeli edytujesz plik i zachowasz zmiany, w bieżącym katalogu zostanie
    utworzona jego kopia zapasowa. Zawiera ona pierwotną wersję pliku i ma
    nazwę oryginału zakończoną przyrostkiem ~.

  Przenoszenie wyrazów i formatowanie
    Jeśli w pliku z kodem Pascala lub C piszesz poza prawą krawędzią
    ekranu, to ekran przewinie się w prawo, podążając za kursorem. Jeżeli
    piszesz poza prawą krawędzią ekranu w zwykłym pliku (którego nazwa nie
    kończy się na .c, .h czy .p), JOE automatycznie przeniesie ostatni
    wyraz do następnej linii, tak że nie musisz naciskać Return. Nazywa się
    to trybem  przenoszenia  (zawijania)  wyrazów  (word-wrap  mode).
    Przenoszenie wyrazów można włączać i wyłączać poleceniem ^T W. Plik
    inicjujący JOE'go jest zwykle skonfigurowany tak, że tryb ten jest
    automatycznie włączany dla wszystkich plików nie będących programami.
    Poniżej, w sekcji opisującej joerc dowiesz się, jak zmieniać tę i inne
    akcje domyślne.

    Poza trybem przenoszenia wyrazów JOE nie formatuje automatycznie
    akapitów jak niektóre procesory tekstu. Natomiast, jeżeli chcesz
    zreformatować akapit, naciśnij ^K J. Polecenie to "wypełnia" akapit, w
    którym znajduje się kursor, umieszczając tyle wyrazów w linii, ile to
    jest możliwe. Akapit, w tym przypadku, jest blokiem tekstu oddzielonym
    powyżej i poniżej pustą linią.

    Marginesy, używane przez JOE'go do formatowania akapitów i przenoszenia
    wyrazów mogą być ustawione poleceniami ^T L i ^T R. Jeżeli lewy
    margines ustawiony jest na wartość różną od 1, to gdy rozpoczniesz
    pisanie na początku linii, kursor natychmiast przeskoczy do lewego
    marginesu.

    Możesz wycentrować linię pomiędzy marginesami używając polecenia ^K A.

  Tryb nadpisywania
    Konieczność usuwania starego tekstu przed lub po wstawianiu nowego bywa
    męcząca. Zdarza się to, na przykład, jeśli zmieniasz tabelę i chcesz
    zachować pozycję kolumny po prawej stronie tabeli. W tym przypadku
    możesz przestawić edytor w tryb nadpisywania przy pomocy ^T T.  Gdy
    edytor pracuje w tym trybie, wpisywane przez ciebie znaki zastępują
    istniejący tekst jak zrobiłaby to idealna maszyna do pisania.  Również
    backspace po prostu przesuwa w lewo zamiast usuwania znaku po lewej,
    jeżeli nie jest na końcu lub na początku linii. Nadpisywanie nie jest
    naturalnym sposobem pracy elektronicznej z tekstem, powinieneś więc
    możliwie szybko powrócić do trybu wstawiania naciskając powtórnie ^T T.

    Jeżeli potrzebujesz wstawienia w trybie nadpisywania, naciśnij ^@.
    Polecenie to wstawia pojedynczy odstęp (SPACE) do tekstu.

  Znaki sterujące Ctrl i metaznaki
    Każdy znak reprezentowany jest przez numer. Na przykład, `A' ma numer
    65, zaś `1' ma numer 49. Wszystkie znaki, które zwykle widzisz, mają
    numery od 32 do 126 [tłum.:nie dotyczy to specyficznych polskich
    znaków].  To szczególne, arbitralne przypisanie znaków do numerów
    nazywane jest zestawem znaków ASCII. Liczby poza tym zakresem, od 0 do
    255, nie są zwykle wyświetlane, lecz czasami mają inne, specjalne
    znaczenie. Liczba 10, na przykład, używana jest do zmiany (łamania)
    linii.  Możesz wprowadzać takie specjalne, nie wyświetlane znaki
    sterujące Ctrl (control characters) naciskając najpierw ` a następnie
    znak z zakresu @ A B C ... X Y Z [ ^ ] \ _, by uzyskać znaki o numerach
    0 - 31 oraz ? by uzyskać znak 127. Na przykład, jeżeli naciśniesz ` J,
    wstawisz znak końca linii; wciśnięcie ` I wstawia znak TAB (który robi
    to samo, co klawisz TAB). Przydatnym znakiem sterującym jest znak numer
    12 (` L), który w większości drukarek powoduje wysuw do początku
    strony. Zauważysz, że JOE wyświetla go jako podkreślone L. Możesz też
    wprowadzać znaki o numerach (kodach) powyżej 127, metaznaki (meta
    characters), naciskając najpierw ^\.  Dodaje to 128 do następnego
    wprowadzonego znaku (prawdopodobnie sterującego). JOE wyświetla zaki o
    kodach powyżej 128  w  negatywie  (inwersji).  Niektóre  języki,
    posuiadające więcej liter niż język angielski, używają metaznaków dla
    pozostałych, brakujących liter alfabetu. Musisz przełączyć edytor w
    tryb ASIS (dosł."tak jak jest"), opisany dalej, by znaki te nie
    podlegały tłumaczeniu przy przesyłaniu do terminala.

  Zapytania edytora
    Jeśli naciśniesz TAB w dowolnym zapytaniu o nazwę pliku, to joe
    spróbuje, jeśli to możliwe, uzupełnić wprowadzoną przez ciebie nazwę.
    Jeżeli nie może uzupełnić całej nazwy, gdyż istnieje więcej niż jedna
    możliwość  uzupełnienia,  zasygnalizuje to dźwiękiem. Po ponownym
    naciśnięciu TAB, joe wyświetli listę pasujących nazw. Możesz użyć
    klawiszy strzałek do nawigacji po menu katalogu i nacisnąć RETURN lub
    SPACE, by wybrać pozycję. Jeżeli naciśniesz pierszą literę jednej z
    pozycji katalogu, zostanie ona wybrana. Jeśli więcej niż jedna pozycja
    zaczyna się tą literą, to kursor będzie przemieszczał się pomiędzy
    nimi. Wybór podkatalogu lub .. powoduje, że nazwa katalogu zostanie
    dodana do nazwy pliku a do menu zostanie załadowany nowy katalog.
    Możesz nacisnąć backspace, by powrócić do poprzedniego katalogu.

    Większość zapytań pamięta odpowiedzi, jakich im udzieliłeś. Możesz użyć
    strzałek w górę i w dół, by korzystać z list historii odpowiedzi.

    Zapytania są faktycznie prostymi jednolinijkowymi oknami bez linii
    statusu. Możesz więc użyć w nich dowolnego z poleceń, jakich normalnie
    używasz przy pracy z tekstem. Historia zapytania jest naprawdę po
    prostu innymi liniami tego samego "pliku zapytania". Zatem, jeśli
    chcesz, możesz w niej użyć wyszukiwania przy pomocy polecenia ^K F.

    Ponieważ polecenia są oknami, możesz także przełączać się z nich
    sekwencjami ^K P i ^K N.

  Gdzie jestem?
    Naciśnij ^K SPACE, by JOE podał ci w ostatniej linii ekranu numer
    linii, kolumny i numer kolejny bajtu. Możesz na stałe  włączyć
    wyświetlanie numeru linii i/lub kolumny w linii statusu umieszczając
    odpowiednie sekwencje escape w łańcuchach znakowych ustalających linię
    statusu. Szczegóły znajdziesz w pliku joerc. Pokazana jest również
    liczba skojarzona ze znakiem, na którym stoi kursor (jego kod ASCII).

  Operacje na plikach
    Polecenie ^K D zapisuje bieżący plik (niekoniecznie pod nazwą, pod jaką
    był pierwotnie wywołany). Po zapisie pliku możesz nacisnąć ^K E i
    edytować inny plik.

    Jeżeli chcesz zachować jedynie wybrany fragment pliku, przeczytaj niżej
    sekcję na temat bloków.

    Możesz włączyć zawartość innego piku do pliku aktualnie edytowanego,
    naciskając ^K R.

  Chwilowe wstrzymanie pracy z edytorem
    Jeżeli potrzebujesz chwilowo opuścić edytor i wrócić do powłoki,
    naciśnij ^K Z. Możesz w ten sposób wstrzymać pracę, by odpowiedzieć na
    wiadomość e-mail czy, na przykład, poczytać tę stronę podręcznika. W
    celu powrotu do edytora będziesz musiał wpisać fg albo exit (dowiesz
    się, które z nich, po naciśnięciu ^K Z).

  Wyszukiwanie tekstu
    Naciśnięcie ^K F powoduje, że edytor będzie szukał w przód lub wstecz
    fragmentu tekstu (łańcucha znaków - string). Zostaniesz zapytany o
    tekst do wyszukania. Po naciśnięciu Return, otrzymasz kolejne pytanie,
    o  opcje.  Możesz po prostu powtórnie nacisnąć Return - edytor
    natychmiast poszuka tekstu w pozostałej części pliku (wyszukiwanie  do
    przodu). Możesz również wybrać jedną z poniżsych opcji:

    b   Wyszukaj wstecz zamiast w przód.

    i   Podczas wyszukiwania traktuj duże i małe litery jak takie same.
       Normalnie duże litery i małe litery uważane są za różne.

    nnn  (gdzie nnn jest liczbą) Jeśli wprowadzisz liczbę, JOE szuka N-
       tego wystąpienia tekstu. Jest to przydatne do przechodzenia do
       szczególnych miejsc pliku mającego jakąś regularną strukturę.

    r   Zastąp tekst. Po wprowadzeniu opcji r zostaniesz zapytany o
       tekst zastępujący. Każdorazowo, gdy edytor znajdzie szukany
       tekst, będziesz pytany, czy chcesz zastąpić znaleziony tekst
       tekstem zastępującym. Naciskasz: y by zastąpić tekst i wyszukać
       następne wystąpienie, n by nie zastępować tekstu, ale szukać
       kolejnego  wystąpienia,  r by zastąpić wszystkie pozostałe
       wystąpienia tekstu w pozostałej części pliku bez pytania o
       potwierdzenie (z zastrzeżeniem opcji nnn, omówionej powyżej),
       albo ^C by zatrzymać wyszukiwanie i zastępowanie.

    Polecenie ^L powtarza poprzednie wyszukiwanie.

  Wyrażenia regularne
    Jako tekst szukany mogą być wprowadzone specjalne sekwencje znaków:

    \*   Znajduje zero lub więcej znaków. Na przykład, jeżeli jako tekst
       szukany podasz A\*B, JOE spróbuje znaleźć A, po którym następuje
       dowolna liczba znaków, a następnie B.

    \?   Znajduje dokładnie jeden znak. Na przykład, jeśli jako tekst do
       wyszukania podasz A\?B, to JOE znajdxie AXB, ale nie AB czy
       AXXB.

    \^ \$ Oznaczają odpowiednio początek i koniec linii. Na przykład,
       podanie  \^test\$  spowoduje  wyszukanie linii zawierającej
       wyłącznie test.

    \< \> Oznaczając poczatek i koniec wyrazu. Na przykład, podanie
       \<\*kot\*\>  powoduje  wyszukiwanie całych słów, w których
       znajduje się podciąg (fragment) kot (np. kot, kotwica, stukot).

    \[...] Dopasowuje  dowolny pojedynczy znak spośród wymienionych w
       nawiasach kwadratowych. Na przykład, jeżeli jako tekst do
       wyszukania podano \[Cc]oś, to JOE odnajduje zarówno Coś jak i
       coś. Wewnątrz nawiasów kwadratowych można użyć zakresu znaków.
       Na przykład, \[A-Z] znajduje dowolną dużą literę łacińską. Jeśli
       pierwszym znakiem wewnątrz nawiasów jest ^, to JOE szuka
       dowolnego znaku różnego od podanych w nawiasach.

    \c   Działa jak \*, ale dopasowuje całe wyrażenie języka C. Na
       przykład, jeżeli szukasz malloc(\c), to JOE odnajdzie wszystkie
       wywołania funkcji malloc, nawet jeśli wewnątrz nawiasów jest
       inny ).

    \+   Znajduje zero lub więcej znaków następujących bezpośrednio po
       \+.  Na przykład, po podaniu \[ ]\+\[ ], gdzie znakami wewnątrz
       nawiasów są zarówno SPACE jak i TAB, JOE odnajdzie białe znaki.

    \\   Oznacza pojedyncze \.

    \n   Znajduje znak specjalny końca linii lub zmiany linii.

    Wiele specjalnych sekwencji znaków może być również użytych w tekście
    zastępującym:

    \&   Ta sekwencja zastępowana jest przez tekst dopasowany w szukanym
       łańcuchu znaków. Na przykład, jeżeli szukano łańcucha \<\*\>,
       który dopasowuje słowa, zaś jako łańcuch zastępujący podano
       "\&", to JOE umieści znaki cudzysłowu wokół wyrazów.

    \0 - \9
       Zastępują tekst dopasowany przez N-te wystąpienie \*, \?, \+,
       \c, \+ lub \[...] w szukanym łańcuchu.

    \\   Użyj tej  sekwencji,  jeśli  potrzebujesz  \  w  łańcuchu
       zastępującym.

    \n   Użyj tej sekwencji, jeśli potrzebujesz zmiany linii w łańcuchu
       zastępującym.

    Kilka przykładów:

    Załóżmy, że masz listę adresów, każdy w osobnej linii. Linie zaczynają
    się od "Adres:" a każdy element adresu jest oddzielony przecinkiem. Jak
    to:

    Adres: S. Holmes, 221b Baker St., London, England

    Jeżeli chciałbyś zmienić układ listy, tak by na początku był kraj,
    potem miasto, nazwisko osoby a na końcu adres, możesz zrobić to tak:

    Wpisz ^K F by rozpocząć szukanie. Następnie wprowadź łańcuch do
    wyszukania:

    Adres:\*,\*,\*,\*\$

    by dopasować "Adres:", cztery elementy rozdzielone przecinkami oraz
    koniec linii. Przy zapytaniu o opcje, wybierz r, gdyz chcemy zastępować
    wyszukany łańcuch. Potem podaj łańcuch zastępujący:

    Adres:\3,\2,\0,\1

    co powinno przetasować informację w wymagany przez ciebie sposób.  Po
    naciśnięciu return rozpocznie się wyszukiwanie, a przykładowa linia
    zostanie zmieniona na:

    Adres: England, London, S. Holmes, 221b Baker St.

  Bloki tekstu
    Chcąc przesuwać, powielać, zapisywać czy usuwać zadane fragmenty tekstu
    możesz posłużyć się podświetlanymi blokami. Najpierw przesuń kursor na
    początek fragmentu tekstu, z którym chcesz pracować i naciśnij ^K B.
    Następnie przesuń kursor na znak zaraz za końcem interesującego cię
    tekstu i naciśnij ^K K. Tekst pomiędzy ^K B i ^K K powinien się
    podświetlić. Możesz teraz przemieścić kursor w jakieś inne miejsce
    dokumentu i nacisnąć ^K C by wstawić kopię podświetlonego tekstu w
    miejsce wskazane kursorem. ^K Y usuwa podświetlony tekst.  ^K W
    zapisuje podświetlony tekst do pliku.

    Bardzo przydatnym poleceniem jest ^K /, które filtruje blok tekstu przy
    pomocy polecenia unixowego. Na przykład, jeżeli przez ^K B i ^K K
    wybierzesz listę wyrazów, a następnie wpiszesz ^K / sort, to lista ta
    zostanie posortowana. Innym użytecznym poleceniem unixowym zastosowanym
    na blokach tekstu jest tr. Jeśli wpiszesz ^K / tr a-z A-Z, to wszystkie
    litery alfabetu łacińskiego użyte w podświetlonym tekście zostną
    zamienione na duże.

    Po zakończeniu pracy z blokiem tekstu możesz, jeśli ci to nie
    przeszkadza, pozostawić podświetlenie (oczywiście, jeżeli przypadkowo
    naciśniesz ^K Y i nie zauważysz...). Jednak, jeżeli naprawdę ci to
    przeszkadza, po prostu naciśnij ^K B ^K K, co wyłączy podświetlenie
    (pusty blok).

  Wcięcia bloków tekstu programu
    Tryb automatycznych wcięć przełączany poleceniem ^T I. Plik joerc jest
    zwykle skonfigurowany tak, że pliki o nazwach kończących się na .p, .c
    lub .h mają włączony tryb automatycznych wcięć.  W takim trybie po
    naciśnięciu Return kursor zostanie umieszczony w tej samej kolumnie, w
    której znajdował się pierwszy różny od SPACE/TAB znak pierwotnej linii.

    Do przesuwania bloku tekstu w lewo lub w prawo możesz użyć poleceń ^K ,
    i ^K .. Jeżeli w czasie ich wydawania żaden tekst  nie  jest
    podświetlony, to zostanie wybrany i przesunięty przez kolejne polecenia
    blok programu, w obrębie którego znajduje się kursor. Liczba kolumn, o
    ile przesuwają tekst te polecenia, może być ustawiona opcją ^T.

  Okna
    Możesz prowadzić jednoczesną edycję wielu plików lub wielu różnych
    miejsc w tym samym pliku. Aby to zrobić naciśnij ^K O, co podzieli
    ekran na dwa okna. Polecenia ^K P i ^K N przesuwają kursor odpowiednio
    do górnego i dolnego okna. ^K E rozpoczyna edycję nowego pliku w jednym
    z okien. Okno znika po zapisaniu pliku przez ^K X lub porzuceniu edycji
    poleceniem ^C. Jeśli porzucasz edycję pliku otwartego w dwu oknach, to
    znika tylko jedno z okien; nie oznacza to całkowitego zaniechania pracy
    z plikiem.

    Możesz nacisnąć ^K O w oknie, by utworzyć więcej okien. Jeżeli na
    ekranie masz zbyt wiele okien, ale nie chcesz ich usuwać, naciśnij ^K
    I. Spowoduje to pokazanie tylko okna, w którym znajduje się kursor,
    lub, jeśli na ekranie było tylko jedno okno, próbę umieszczenia na
    ekranie wszystkich ukrytych okien. Jeżeli okien ukrytych jest więcej,
    niż można pomieścić na ekranie, możesz użyć ^K N w najniższym z nich
    lub ^K P na najwyższym, by się do nich dostać.

    Jeżeli przy wywołaniu JOE'go podano więcej niż jedną nazwę pliku, to
    każdy plik zostanie umieszczony w osobnym oknie.

    Możesz zmieniać wysokość okien przy pomocy poleceń ^K G i ^K T.

  Makra klawiaturowe
    Makra pozwalają na zapisanie szeregu naciśnięć klawiszy i odtworzenie
    ich za naciśnięciem dwu klawiszy. Przydaje się to do automatyzacji
    powtarzalnych zadań. W celu rozpoczęcia rejestracji makra naciśnij ^K [
    oraz cyfrę od 0 do 9. W linii statusu zostanie wyświetlone (Macro n
    recording...).  Teraz  użyj serii klawiszy, którą chciałbyś móc
    powtarzać. Polecenia, które wprowadzisz będą mieć zwykłe znaczenie.
    Naciśnięcie ^K ] zatrzymuje rejestrację makra. Możesz teraz nacisnąć ^K
    zakończone numerem, pod jakim zapisałeś makro, co powinno jednokrotnie
    wykonać sekwencję zarejestrowanych naciśnięć.

    Na przykład, jeśli chcesz wstawić "**" na początku pewnej liczby linii,
    możesz wpisać:

    ^K [ ^A ** <strzałka w dół> ^K ]

    Rozpoczyna to proces rejestrowania makra, przesuwa kursor na początek
    linii, wstawia "**", przesuwa kursor w dół o jedną linię i kończy
    rejestrację makra. Ponieważ zawarliśmy w nim naciśnięcia klawiszy
    niezbędne do ustawienia kursora w następnej linii, możemy powtarzać
    użycie tego makra bez potrzeby własnoręcznego przesuwania kursora.
    Warto o tym pamiętać rejestrując makra.

    Jeżeli zauważysz, że makro, które rejestrujesz posiada już samo w sobie
    powtarzającą się sekwencję klawiszy, to możesz zapisać jedno makro
    wewnątrz innego, używając oczywiście innego numeru makra. Możesz
    również wykonywać poprzednio zarejestrowane makra wewnątrz nowych makr.

  Powtarzanie
    Możesz użyć polecenia powtarzania, ^K \, by powtórzyć zadaną ilość razy
    makro lub jakiekolwiek inne polecenie czy nawet zwykły znak. Naciśnij
    ^K \, wpisz ile razy chcesz by zostało powtórzone polecenie i naciśnij
    Return. Następne użyte polecenie edycji zostanie powtórzone zadaną
    liczbę razy.

    Na przykład, by usunąć 20 linii tekstu, wpisz:

    ^K \ 20<return>^Y

  Tryb bloków prostokątnych
    Po użyciu ^T X, sekwencje ^K B i ^K K będą zaznaczać prostokątne bloki
    tekstu zamiast bloków ciągłego tekstu (stream-of-text).  Tryb ten
    przydaje się do przesuwania, kopiowania, usuwania czy zapisu kolumn
    tekstu. Możesz też filtrować kolumny tekstu przy pomocy polecenia ^K /,
    jeśli chcesz, na przykład, posortować kolumnę. Tryb ten wpływa również
    na polecenie wstawiania pliku, ^K R. Gdy wybrany jest tryb pracy z
    blokami prostokątnymi, przydaje się również tryb nadpisywania tekstu
    (^T T). Po wybraniu trybu nadpisywania prostokąty nie będą wstawiane
    przed istniejący tekst - zamiast tego będą go zastępować. Również
    polecenie usunięcia bloku (^K Y) wyczyści wybrany obszar spacjami i
    tabulatorami zamiast usuwania go. Tryb zastępowania jest szczególnie
    użyteczny w poleceniu filtrowania bloku (^K /), gdyż  zachowuje
    pierwotną szerokość wybranej kolumny.

  Wyszukiwanie znaczników (tags)
    Jeżeli tworzysz duży program w języku C z wieloma plikami źródłowymi,
    możesz użyć programu ctags do utworzenia pliku tags. Plik ten zawiera
    listę  symboli programu oraz plików i miejsc, gdzie symbole są
    definiowane. Możesz posłużyć się poleceniem ^K ; wyszukującym symbol
    (funkcje, stałe symboliczne itd.), wczytującym plik, w którym jest on
    zdefiniowany, do bieżącego okna i ustawiającym kursor w miejscu, gdzie
    zdefiniowano symbol. ^K ; pyta o pożądany symbol, ale domyślnie używa
    symbolu, na którym stoi kursor. Ponieważ ^K ; wczytuje plik z definicją
    do bieżącego okna, zapewne zechcesz uprzednio podzielić okna sekwencją
    ^K O, by mieć wczytany do edytora zarówno pierwotny plik jak i plik z
    definicją.

  Okna powłoki
    Naciśnięcie ^K ' uruchamia powłokę poleceń w jednym z okien JOE'go.
    Gdy kursor jest na końcu okna powłoki (naciśnij ^K V, jeśli nie jest),
    cokolwiek wpiszesz przesyłane jest do powłoki zamiast okna. Wyniki
    zwracane przez powłokę lub polecenia wykonywane w powłoce dołączane są
    na koniec okna powłoki. Kursor będzie przemieszczał się za nimi, jeśli
    był na końcu okna. Polecenie to przydaje się do zapisywania wyników
    poleceń powłoki - na przykład wyjścia polecenia make, rezultatu
    wyszukiwania przez grep ciągu znaków w plikach czy listy katalogów z
    sesji FTP. Oprócz możliwych do wpisania znaków (typeable characters),
    przesyłane są do powłoki klawisze ^C, Backspace, DEL, Return i ^D.
    Wpisz polecenie powłoki exit, by zatrzymać zapisywanie wyników z
    powłoki. Jeżeli naciśniesz ^C w oknie powłoki, gdy kursor nie znajduje
    się na końcu okna, proces powłoki zostanie zabity.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    Poprawna  praca JOE'go wymaga właściwego ustawienia wielu innych
    zmiennych środowiska. Powinna być prawidłowo  ustawiona  prędkość
    transmisji dla połączenia między komputerem a twoim terminalem; tylko
    wtedy JOE będzie gładko aktualizował ekran i umożliwi wpisywanie znaków
    z  wyprzedzeniem  opóźniając  odświeżanie ekranu.  Ustaw prędkość
    poleceniem stty nnn. Powinna zostać ustawiona na wartość najbliższą
    faktycznej prędkości połączenia. Na przykład, jeżeli jesteś połączony
    za pośrednictwem modemu 1200 bodów, to tej właśnie wartości powinieneś
    użyć jako parametru stty. Jeżeli jesteś połączony modemem 14.4k, ale
    "terminal server", z którym jesteś połączony łączy się z komputerem z
    9600 bodów, to powinieneś ustawić prędkość na 9600. Specjalna prędkość
    38400 lub extb wskazuje, że używasz bardzo szybkiego połączenia, jak na
    przykład konsoli mającej bezpośrednie odwzorowanie w pamięci (memory
    mapped console) lub pseudoterminala X-window  (X-window  terminal
    emulator).  Jeżeli nie możesz użyć polecenia stty do ustawienia
    rzeczywistej przepustowości, możesz zamiast  tego  nadać  wartość
    numeryczną zmiennej środowiska BAUD (setenv BAUD 9600 dla powłoki csh
    lub BAUD=9600; export BAUD dla sh).

    Zmienna środowiska TERM musi być ustawiona na typ terminala, z którego
    korzystasz. Jeżeli rozmiar (liczba linii/kolumn) twojego terminala
    różni się od wskazanej we wpisie w TERMCAP czy TERMINFO, możesz go
    ustawić przy pomocy polecenia stty rows nn cols nn albo ustawiając
    zmienne środowiska LINES i COLUMNS.

    Zwykle JOE spodziewa się, że sterowanie przepływem danych (flow
    control) pomiędzy komputerem a twoim terminalem używa programowych
    potwierdzeń ^S/^Q (tzn. jeśli komputer wysyła do terminala znaki zbyt
    szybko, to terminal przesyła ^S, by zasygnalizować żądanie wstrzymania
    nadawania kolejnych danych, zaś ^Q, by wznowić nadawanie). Jeżeli
    sterowanie przepływem danych używa potwierdzenia sprzętowego (hardware
    handshaking) lub "out-of-hand" albo terminal jest dostatecznie szybki
    by zawsze nadążać za danymi nadawanymi z komputera, możesz przypisać
    sekwencje ^S i ^Q do poleceń edycyjnych JOE'go. W tym celu powinieneś
    ustawić zmienną środowiska NOXON, by JOE mógł wyłączyć potwierdzanie
    przez ^S/^Q. Jeśli połączenie między komputerem a twoim terminalem nie
    używa potwierdzeń, zaś terminal nie jest dość szybki by poprawnie
    odbierać wszystkie nadsyłane dane, to możesz ustawić zmienną środowiska
    DOPADDING, co spowoduje, że JOE spowolni wysyłanie przeplatając znakami
    wypełniającymi (PAD) sekwencje aktualniania ekranu terminala.

NAZWY PLIKÓW

    Wszędzie, gdzie JOE oczekuje wprowadzenia nazwy pliku, zarówno w linii
    poleceń jak i w zapytaniach edytora, możesz również wpisać:

    !polecenie
       Odczyt lub zapis danych do lub z polecenia powłoki. Na przykład,
       użyj joe '!ls', by otrzymać kopię listingu katalogu gotową do
       edycji,  albo  wewnątrz  edytora  użyj  ^K  D  !mail
       jhallen@world.std.com, aby wysłać do autora JOE'go edytowany
       plik.

    >>nazwapliku
       Nakazuje JOE'mu dołączenie edytowanego tekstu na koniec pliku
       nazwapliku.

    nazwapliku, START, ROZMIAR
       Daje dostęp do konkretnego fragmentu pliku lub urządzenia.
       START oraz ROZMIAR mogą być wprowadzone w postaci dziesiętnej
       (np. 123), ósemkowej (np. 0777) lub szesnastkowej (np. 0xFF). Na
       przykład, joe /dev/fd0,508,2 umożliwia edycję 508-go i 509-go
       bajtu pierwszego napędu dyskietek w Linuksie.

    -   Pobiera dane ze standardowego wejścia lub zapisuje wyniki na
       standardowe wyjście. Na przykład, możesz włączyć joe'go do
       potoku poleceń: quota -v | joe - | mail root, jeśli chcesz
       ponarzekać na swoje zbyt małe udziały w przestrzeni dyskowej
       (quota).

PLIK joerc

    Opcje ^T, ekrany pomocy i przypisania sekwencji klawiszy do poleceń
    edytora zdefiniowane są w pliku inicjującym JOE'go. Po zrobieniu kopii
    tego pliku (który zwykle znajduje się w /usr/local/lib/joerc) do
    katalogu  domowego,  pod  nazwą $HOME/.joerc, możesz zmieniać te
    ustawienia według własnych upodobań. Składnia pliku  inicjującego
    powinna być dość oczywista, poza tym są w nim zawarte dalsze wskazówki.

PODZIĘKOWANIA

    JOE'go napisał Joseph H. Allen. Zgłoszenia błędów i pytania nadsyłaj na
    adres jhallen@world.std.com.  W pracy nad stworzeniem JOE'go pomogli
    również  Larry  Foard  (entropy@world.std.com)  i  Gary  Gray
    (ggray@world.std.com).

                                    JOE(1)