Provided by: kde-l10n-pl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kbookmarkmerger - Program służący do łączenia
    danego  zestawu  zakładek  z  listą   zakładek
    użytkownika.

SYNOPSIS

    kbookmarkmerger [opcje Qt...] [opcje KDE...] {katalog}

OPIS

    kbookmarkmerger  jest  programem  do  łączenia  danych
    zakładek z zestawem zakładek użytkownika. Jeśli
    użytkownik  nie  posiada  jeszcze  utworzonych  żadnych
    zakładek, tworzony jest nowy zestaw zakładek i wstawiane
    są  do  niego  dane zakładki. Podczas wykonywania tych
    czynności program kbookmarkmerger zachowuje informacje na temat
    zakładek dodanych podczas poprzednich scaleń, tak więc
    żadna zakładka nie zostanie dodana więcej niż jeden
    raz. W przypadku, gdy KDE działa podczas uruchomienia programu
    kbookmarkmerger, to podsystem zakładek KDE zostanie poinformowany
    o wszystkich zmianach zakładek użytkownika, tak, że
    wszystkie programy uzyskujące dostęp do tych informacji (np.
    Konqueror)   będą  miały  możliwość
    natychmiastowego wychwycenia zmian.

    Rozwiązaniem, które było wykorzystywane wcześniej, aby
    uzyskać ten sam efekt, to zastosowanie starannie przygotowanego
    szkieletu  katalogów  domowych  podczas  tworzenia  nowego  konta
    użytkownika,  aby  dostarczyć  mu  standardowy  zestaw
    zakładek. Problemem jednak było to, że po utworzeniu
    konta, żadne nowe zakładki nie mogły być dodane.

    Mechanizm ten jest użyteczny dla administratorów systemu, którzy
    chcą dodać zakładkę  skierowującą  do
    określonego  dokumentu  (na przykład ważnej notatki
    dotyczącej systemu) wszystkim użytkownikom. Podobnie jest w
    przypadku dystrybutorów, na przykład dołączając
    pakiety oprogramowania dostarczają także pliki zakładek,
    które  program  kbookmarkmerger  scala z listą zakładek
    użytkownika podczas instalacji pakietu. W ten sposób dokumentacja
    dostarczana  razem  z  pakietem  oprogramowania  jest  łatwo
    dostępna natychmiast po instalacji pakietu.

    Jedynym parametrem wymaganym przez program kbookmarkmerger jest nazwa
    katalogu,  który  ma  być przeszukany w poszukiwaniu plików
    zakładek. Wszystkie  pliki  w  danym  katalogu  zostaną
    włączone  do konfiguracji użytkownika. Pliki, które
    się tam znajdują powinny być poprawnymi plikami XBEL.

ZOBACZ TAKżE

    Podręcznik Konquerora: help:/konqueror/index.html

PRZYKłADY

       joe@hal9000:~ > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Scala wszystkie  pliki  zakładek  przechowywane  w  katalogu
    /usr/local/extra-bookmarks z listą zakładek użytkownika
    joe.

STANDARDY

    Specyfikacja XBEL: http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/

OGRANICZENIA

    Przy określaniu, czy dany plik zakładek został już
    scalony  z  zakładkami  użytkownika,  czy  nie, program
    kbookmarkmerger  sprawdza  nazwę  pliku  zakładek  -
    zawartość nie jest w żadnym stopniu sprawdzana. Oznacza
    to, że zmiana pliku zakładek, który był już raz
    scalony z zakładkami użytkownika nie spowoduje ponownego jego
    dodania.

    Pamiętaj także, że w przypadku, gdy użytkownik
    zmienia zakładkę, która była już scalona z jego
    konfiguracją, to pierwotny plik zakładki nie będzie
    modyfikowany.

AUTOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>

AUTHOR

    Frerich Raabe.