Provided by: kde-l10n-pl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdesu - Uruchamia program z najwyższym poziomem uprawnień

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f plik] [-i nazwa ikony] [-n] [-p priorytet] [-r]
       [-s] [-t] [-u użytkownik] [--nonewdcop]
       [polecenie [arg1] [arg2] [...]]

    kdesu [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    Program KDE su jest graficzną nakładką środkowiska
    KDE na systemowe polecenie su. Pozwala na uruchamianie programów z
    poziomem uprawnień innego użytkownika pytając o jego
    hasło. Program KDE su nie wymaga żadnych dodatkowych praw
    dostępu gdyż wykorzystuje on polecenie systemowe su.

    Dodatkową  funkcją  programu  KDE  su  jest  opcjonalna
    możliwość zapamiętywania wprowadzanych haseł.
    Jeżeli  jest  włączona, to podanie hasła jest
    wymagane tylko raz dla każdego polecenia.

    Program powinien być uruchamiany z linii poleceń lub za
    pośrednictwem pliku .desktop.

PARAMETRY

    -c program
       Określa  polecenie, które należy uruchomić z
       poziomem uprawnień administratora. Polecenie musi podane
       jako  jeden argument, dlatego na przykład jeżeli
       użytkownik chce uruchomić  menedżera  plików,
       powinien wprowadzić w linii poleceń: kdesu -c kfm -sw

    -d   Pokazuje informacje diagnostyczne.

    -f plik
       Parametr ten pozwala na efektywne wykorzystanie programu KDE su
       w plikach .desktop. Powoduje, iż KDE su sprawdza wskazany
       plik  czy  jest  zapisywalny  przez  bieżącego
       użytkownika. Jeżeli tak,  to  polecenie  zostanie
       wykonane  z  poziomem  uprawnień  bieżącego
       użytkownika, a jeżeli nie to polecenie  zostanie
       wykonane  z  uprawnieniami  użytkownika użytkownik
       (wartością domyślną jest administrator tzn.
       użytkownik root).

       Ścieżka   do   pliku  plik  jest  wyznaczana
       następująco: jeżeli plik rozpoczyna się od
       znaku / to traktowana jest jako ścieżka absolutna,
       jeżeli zaś nie to katalogiem podstawowym będzie
       katalog  konfiguracji  globalnej  środowiska  KDE.  Na
       przykład   aby   skonfigurować   menedżer
       wyświetlania KDE kdm, można wprowadzić polecenie
       kdesu -c kdmconfig -f kdmrc

    -i nazwa ikony
       Pozwala na określenie ikony wyświetlanej w oknie
       dialogowych pytania o hasło. Można tu zastosować
       nazwę bez rozszerzenia.

    -n   Nie  przechowuj  hasła.  Opcja  ta  wyłącza
       działanie  pola  wyboru przechowuj hasło w oknie
       dialogowym wprowadzania hasła.

    -p priorytet
       Określa priorytet wykonania programu. Jest to  liczba
       całkowita z przedziału od 0 do 100, gdzie 100 oznacza
       najwyższy   priorytet,   a   0   najniższy.
       Wartością domyślną jest 50.

    -r   Włącza dla programu priorytet czasu rzeczywistego.

    -s   Zatrzymuje  usługę  KDE  su. Jest to usługa
       przechowująca w tle poprawnie wprowadzone  hasła.
       Funkcja ta może też być wyłączona przez
       podanie parametru -n przy uruchamianiu programu.

    -t   Włącza  wyjście  na  terminal.   Parametr
       wyłącza  funkcję  przechowywania  haseł,
       zaś wykorzystywany jest najczęściej  w  celu
       poszukiwaniu błędów. W celu uruchomienia aplikacji w
       trybie konsolowym najlepiej  jest  jednak  używać
       standardowego polecenia su.

    -u użytkownik
       Chociaż najczęściej KDE su jest wykorzystywane do
       uruchamiania programów z poziomem uprawnień administratora,
       można  też  wybrać  innych  użytkowników
       podając  nazwę  użytkownika  i  odpowiednie
       hasło.

ZOBACZ TAKżE

    su(1)

    Szczegółowa  dokumentacja  jest  dostępna  pod  adresem
    help:/kdesu (należy go wprowadzić jako adres URL w programie
    Konqueror lub wykonać polecenie khelpcenter help:/kdesu).

PRZYKłADY

    Uruchamia program kfmclient jako użytkownik jim, i wyświetla
    ikonę Konquerora w oknie dialogowym pytania o hasło.

       kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORZY

    Program KDE su. Autorzy: Geert Jansen  <jansen@kde.org> oraz Pietro
    Iglio <iglio@fub.it>.

AUTHOR

    Lauri Watts.