Provided by: kde-l10n-pl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kfind - narzędzie wyszukiwania plików dla KDE

SYNOPSIS

    kfind [ścieżka_przeszukiwania] [Standardowe opcje KDE]
       [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    Narzędzie  wyszukiwania  plików  pozwala  na  wyszukiwanie
    określonych przez użytkownika plików na dysku, lub plików
    odpowiadających pewnemu wzorcowi. Można na przykład
    wyszukiwać plików określonego typu,plików zawierających
    pewne litery w nazwie lub fragment tekstu w swojej zawartości.

    Program KFind jest narzędziem graficznym, i z reguły nie jest
    uruchamiany z linii poleceń.

PARAMETRY

    ścieżka_przeszukiwania
       Możliwe  jest  wprowadzenie  kilku  ścieżek
       oddzielonych średnikami. Można to wykorzystać do
       utworzenia na pulpicie lub panelu ikon szybkiego wyszukiwania w
       różnych lokalizacjach.

    Opcje programu jako lista zmiennych

ZOBACZ TAKżE

    Szczegółowa dokumentacja użytkownika jest dostępna pod
    adresem help:/kfind (należy go wprowadzić jako adres URL w
    programie  Konqueror,  lub  wykonać  polecenie  khelpcenter
    help:/kfind).

AUTORZY

    Aktualnie opiekunem programu KFind jest . Lista wszystkich twórców
    dostępna jest w podręczniku dostępnym w  programie
    khelpcenter.

    Niniejsza dokumentacja została przygotowana przez: Lauri Watts
    <lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts.