Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lpraccnt - otrzymaj informację rozliczeniową drukowania

SKŁADNIA

    lpraccnt [-p port] [-D debuglevel]

OPIS

    Program lpraccnt jest szablonem programu rozliczania kosztów drukarki.
    Otwiera zadany port TCP, a następnie oczekuje na przesłanie informacji
    rozliczeniowej lub innej.  Wypisuje tę informację na standardowym
    wyjściu.

OPCJE

    -p port
      czeka na połączenia na tym porcie (domyślnie 3000).

    -D debuglevel
      ustawia poziom informacji diagnostycznych na wskazaną wartość.

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści.  Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.