Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    man2html - formatuje stronę man w html-u

SKŁADNIA

    man2html [opcje] [plik]

OPIS

    man2html wykonuje konwersję strony podręcznika systemowego zapisanej w
    podanym pliku (lub pobieranej z stdin, w przypadku gdy nie podano nazwy
    pliku lub nazwę "-") z używanego przez man formatu nroff na html i
    drukuje wynik na stdout.  Obsługuje tbl, ale nie zna eqn.  Kod
    zakończenia wynosi 0. Jeśli coś się nie powiedzie, to na stdout
    drukowana jest strona z komunikatem błędu.

    Może być wykorzystywane jako samodzielne narzędzie, ale zasadniczo
    zaprojektowano je do zastosowań pomocniczych, by umożliwić użytkownikom
    przeglądanie stron podręcznika systemowego za pomocą przeglądarki html,
    takiej jak np. lynx(1), xmosaic(1) czy netscape(1).

    Główną część man2html stanowi konwerter troff-na-html napisany przez
    Richarda  Verhoevena  (rcb5@win.tue.nl).  Dodaje  on  odnośniki
    hipertekstowe do następujących konstrukcji:

    foo(3x)      "http://localhost/cgi-bin/man/man2html?3x+foo"
    metoda://łańcuch  "metoda://łańcuch"
    www.nazwa.hosta  "http://www.nazwa.hosta"
    ftp.nazwa.hosta  "ftp://ftp.nazwa.hosta"
    nazwa@host     "mailto:nazwa@host"
    <string.h>     "file:/usr/include/string.h"

    (Pierwsza z nich może być dopasowywana do potrzeb przez opcje - zobacz
    niżej). Nie jest wykonywane żadne wyszukiwanie - obiekty wskazywane
    przez tworzone odnośniki nie muszą istnieć. Tworzony jest też indeks
    wewnętrznych odnośników hipertekstowych do różnych sekcji strony, co
    ułatwia orientację w dużych stronach jak bash(1).

OPCJE

    Przy odczycie z stdin nie zawsze jest jasne, jak wykonać rozwinięcie
    żądania .so. Opcja -D pozwala skryptowi na zdefiniowanie katalogu
    roboczego.

    -D cieka
       Przed rozpoczęciem konwersji obcina ostatnie dwie części ścieżki
       i w odniesieniu do pozostałej części wykonuje chdir(dir).

    Opcja -E umożliwia skryptowi cgi łatwe tworzenie komunikatów o błędach.

    -E acuch
       Tworzy w wyniku stronę zawierającą zadany komunikat o błędzie.

    Ogólną postacią odnośnika hipertekstowego generowanego dla odsyłacza
    strony man jest

       <metoda:ścieżkacgi><ścieżkaman2html><separator><stronaman>

    z wartością domyślną pokazaną powyżej. Składowe  tego  odnośnika
    ustawiane są przy pomocy różnych opcji.

    -h   Ustawia  metoda:ścieżkacgi  na  http://localhost.  Jest  to
       ustawienie domyślne.

    -HP host[.domena][:port]
       Ustawia metoda:ścieżkacgi na http://host.domena:port.

    -l   Ustawia metoda:ścieżkacgi na lynxcgi:/home/httpd.

    -L katalog
       Ustawia metoda:ścieżkacgi na lynxcgi:katalog.

    -M ciekaman2html
       Ustawia ścieżkę man2html, jaka ma być użyta. Domyślnie jest to
       /cgi-bin/man/man2html.

    -p   Ustawia separator na '/'.

    -q   Ustawia separator na '?'. Jest to separator domyślny.

    -r   Używa relatywnych ścieżek html, zamiast ścieżek typu cgi-bin.

    Na  maszynach, na których nie jest uruchomiony httpd, można do
    przeglądania stron man używać przeglądarki lynx, wykorzystując metodę
    lynxcgi. Jeżeli pracuje jakiś demon http, do przeglądania można użyć
    lynx-a, czy jakiejkolwiek innej przeglądarki, wykorzystując metodę
    http. Opcja -l (oznaczająca `lynxcgi') wybiera pierwsze z opisanych
    zachowań. Przy jej zastosowaniu domyślną ścieżką cgi jest /home/httpd.

    Ogólnie skrypt cgi wywołuje się przez

       <ścieżka_do_skryptu>/<dalej_ścieżka>?<zapytanie>

    a zmiennym środowiska PATH_INFO i QUERY_STRING zostaną przypisane
    wartości, odpowiednio, <dalej_ścieżka> i <zapytanie>. Ponieważ lynxcgi
    nie obsługuje części PATH_INFO, domyślnie tworzymy odnośniki z '?' jako
    separatorem. Opcja -p (`path' - ścieżka) wybiera za separator znak
    ukośnika '/', zaś -q (`query' - zapytanie) znak zapytania '?'.

    Opcja -H host określa nazwę hosta, jaki ma być używany (zamiast
    localhost). Skrypt cgi może wykorzystać konstrukcję

       man2html -H $SERVER_NAME

    jeśli ustawiona jest zmienna SERVER_NAME. Dzięki temu maszyna może
    działać jako serwer i eksportować strony man.

BŁĘDY

    Wiele rzeczy jest zrobionych heurystycznie. Wynik nie zawsze będzie
    doskonały.  Metoda lynxcgi  nie  zadziała,  jeżeli  lynx  został
    skompilowany bez jej obsługi. Mogą być problemy z bezpieczeństwem.

ZOBACZ TAKŻE

    lynx(1), man(1)

                1 stycznia 1998          man2html(1)