Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mcopy - kopiuj pliki pomiędzy DOSem a Unixem

SKŁADNIA

    mcopy [-b/ptnvmoQOsSrRA] plik_rdowy plik_wynikowy
    mcopy [-b/ptnvmoQOsSrRA] plik_rdowy... katalog_docelowy
    mcopy [-tnv] plik_rdowy

OPIS

    mcopy kopiuje podany plik na plik o zadanej nazwie lub kopiuje wiele
    plików do podanego katalogu. Źródło jak i cel mogą być zarówno plikami
    DOSu jak i Unixa.

    Użycie litery napędu dla plików MS-DOSu, na przykład `a:', określa
    kierunek translacji. Brak określenia napędu oznacza plik Unixa, którego
    ścieżka rozpoczyna się w bieżącym katalogu. Jeśli podano literę napędu
    bez dołączenia do niej nazwy pliku, np.
           mcopy a: .
    to kopiowane są wszystkie pliki z tego napędu.

    Jeżeli podano jeden parametr źródła DOSu, np.
           mcopy a:foo.exe
    to domniemanym celem jest katalog bieżący (`.').

    Podanie jako nazwy pliku - oznacza standardowe wejście lub standardowe
    wyjście, w zależności od położenia w linii poleceń.

OPCJE

    -b   Tryb wsadowy. Zoptymalizowany dla wielkich kopii rekurencyjnych,
       ale mniej bezpieczny w przypadku załamania podczas kopiowania.

    -/   Kopiowanie rekurencyjne. Kopiuje również podkatalogi i ich
       zawartość.

    -p   Zachowuje atrybuty kopiowanych plików.

    -Q   Przy  kopiowaniu wielu plików kończy pracę natychmiast po
       pierwszej nieudanej kopii (na przykład z powodu braku miejsca na
       dysku docelowym).

    -t   Transfer plików tekstowych. mcopy zamienia napotkane znaki CR/LF
       (kończące linię w DOSie) na pojedynczy LF (kończący linię w
       Uniksie).

    -n   Bez potwierdzania przy nadpisywaniu plików unixowych. mcopy nie
       ostrzega  użytkownika  o  nadpisywaniu  istniejącego  pliku
       unixowego.  Możesz wyłączyć potwierdzanie dla plików DOSu
       używając opcji -o.

    -m   Zachowaj czas modyfikacji pliku. Jeśli plik docelowy istnieje a
       nie użyto opcji -n, to mcopy pyta czy nadpisywać plik czy też
       zmienić nazwę nowego pliku (patrz sekcja Kolizje nazw  w
       mtools(1)).

BŁĘDY

    W odróżnieniu od MS-DOSu nie jest obsługiwany operator + (dołącz).
    Można jednak użyć mtype, by osiągnąc ten sam efekt:
       mtype a:plik1 a:plik2 a:plik3 >plikunixa
       mtype a:plik1 a:plik2 a:plik3 | mcopy - a:plikdosu

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools