Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mkfifo - tworzy FIFO (potoki nazwane)

SKŁADNIA

    mkfifo [opcja] nazwa...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo mkfifo
    lub
       info mkfifo.

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie mkfifo w wersji GNU.

    mkfifo tworzy FIFO (potoki nazwane) o podanych nazwach. Domyślnie,
    prawa utworzonego FIFO to 0666 minus bity ustawione w umask.

    "FIFO" jest specjalnym typem pliku pozwalającego na komunikowanie się
    niezależnych procesów. Jeden z procesów otwiera plik FIFO do zapisu,
    zaś drugi do odczytu, po czym dane mogą przezeń przepływać jak przez
    zwykły potok anonimowy w powłokach czy gdzie indziej.

OPCJE

    -m tryb, --mode=tryb
       Tworzonemu FIFO nadaje prawa dostępu zgodnie z parametrem tryb,
       przekazanym w formie symbolicznej, jak w chmod.  Jako punktu
       wyjścia używa `a=rw' (odczyt i zapis dozwolony dla wszystkich)
       minus bity ustawione w umask. Zobacz `Prawa pliku' w podręczniku
       fileutils(1).

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.