Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mmd - utwórz podkatalog MSDOS

SKŁADNIA

    mmd [-voOsSrRA] katalogDOS [katalogiDOS...]

OPIS

    Polecenie mmd tworzy nowy katalog w systemie plikowym MS-DOS. Jeśli
    zadany katalog już istnieje, to wystąpi błąd.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools