Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mren - zmień nazwę istniejącego pliku MSDOS

SKŁADNIA

    mren [-voOsSrRA] plikrdowy plikdocelowy

OPIS

    Przy pomocy polecenia mren można zmienić nazwę lub przesunąć istniejący
    plik lub katalog w systemie plikowym MS-DOS.

    W trybie wyświetlania szczegółów (verbose), mren wyświetla nową nazwę
    pliku, gdy podano niepoprawną nazwę pliku.

    Gdy podano tylko jeden plik źródłowy zaś nazwa celu nie zawiera
    ukośników ani dwukropków, nastąpi zmiana nazwy pliku (lub podkatalogu)
    w tym samym katalogu, zamiast przesunięcia do bieżącego katalogu mcd,
    jak stałoby się to w przypadku mmove. W przeciwieństwie do polecenia
    REN DOSu, przy pomocy mren można zmieniać nazwy katalogów.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1).  Tam  też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools