Provided by: po4a_0.36.1-1_all bug

NAZWA

    msguntypot - aktualizuje pliki PO, jeżeli w pliku POT poprawiono
    literówki

SKŁADNIA

    msguntypot -o <stary_pot> -n <nowy_pot> pliki_po...

OPIS

    Jeżeli w pliku .pot poprawiony zostanie banalny błąd, który na pewno
    nie ma wpływu na tłumaczenia (np. literówka), to powinno się usunąć
    znaczniki "fuzzy" w odpowiadających wpisach msgstr przetłumaczonych
    plików .po, aby oszczędzić tłumaczom dodatkowej pracy.

    Wykonanie tego zadania ręcznie jest trudne i podatne na błędy. To
    narzędzie pomaga poprawnie go wykonać. Należy podać dwie wersje pliku
    POT: przed zmianami i po nich, tak jak to podano w powyższej sekcji
    "SKŁADNIA", i wszystko wykona się automatycznie.

JAK TEGO UŻYWAĆ

    W skrócie, po odkryciu literówki w [angielskim] komunikacie, wykonaj
    następujące czynności:

    - Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
       make -C po/ update-po # dla tłumaczeń komunikatów programów
       debconf-updatepo   # dla tłumaczeń szablonów debconfa
       po4a po4a.conf    # dla tłumaczeń opartych na po4a

      albo w inny sposób, w zależności od ustawień budowania Twojego
      projektu. Przecież wiesz najlepiej, jak zaktualizować pliki POT i
      PO, nieprawdaż?

    - Stwórz kopię pliku POT.
       cp mój_plik.pot mój_plik.pot.orig

    - Stwórz kopie wszystkich plików.
       mkdir po_kopia; cp *.po po_kopia

    - Popraw literówkę.
      $EDITOR plik_w_którym_jest_literówka

    - Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
      Patrz wyżej.

    W tym momencie, poprawienie literówki spowodowało oznaczenie wszystkich
    tłumaczeń jako niepewne ("fuzzy") i jest to niestety jedyna różnica
    między plikami PO w głównym katalogu a plikami PO skopiowanymi
    wcześniej do innego katalogu. Poniżej objaśniono, jak ten problem
    rozwiązać.

    - Wyrzuć niepewne tłumaczenia, zastępując je wcześniej zachowanymi
    tłumaczeniami.
       cp po_kopia/*.po .

    - Ręcznie scal pliki PO z nowym plikiem POT, biorąc pod uwagę
    niepotrzebne znaczniki "fuzzy".
       msguntypot -o mój_plik.pot.orig -n mój_plik.pot *.po

    - Porządki.
       rm -rf mój_plik.pot.orig po_kopia

    I to wszystko. Literówka została wyeliminowana zarówno z plików POT,
    jak i PO, a tłumaczenia w plikach PO nie są zaznaczone jako niepewne.
    Tłumacze już Cię uwielbiają!

ZOBACZ TAKŻE

    Mimo swojej nazwy, to narzędzie nie jest częścią pakietu gettext. Jest
    częścią po4a. Mówiąc dokładniej, jest to przypadkowy skrypt w Perlu
    używający modułów po4a. Więcej informacji o po4a można znaleźć w:

    po4a(7).

AUTORZY

    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).