Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mtype - wyświetla zawartość pliku MSDOS

SKŁADNIA

    mtype [-ts] plikDOS [plikiDOS...]

OPIS

    Polecenie mtype wyświetla podany plik DOSu na ekranie.

    Do ustawienia urządzenia i bieżącego katalogu roboczego (w odniesieniu
    do DOSu) można użyć mcd. Domyślnym jest A:\.

    mtype zwraca 0 w przypadku powodzenia, 1 przy całkowitym niepowodzeniu,
    2 przy częściowym.

    W przeciwieństwie do polecenia TYPE DOSu, mtype pozwala na użycie wielu
    argumentów.

OPCJE

    Oprócz standardowych opcji, mtype posiada następujące:

    -t   Przeglądanie pliku tekstowego. mtype zamienia źródłowe sekwencje
       końca linii: właściwy dla DOS powrót karetki/wysuw linii (CRLF)
       na pojedynczy wysuw linii (LF) używany w Uniksie.

    -s   Obcina ósmy bit w danych.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools