Provided by: music123_15-0.2_i386 bug

NAZWA

    music123 - odtwarza różne pliki dźwiękowe (w tym MP3, Ogg i Wav).

SKŁADNIA

    music123 [ -hqrvz ] plik ...

OPIS

    music123 jest powłoką wokół różnych programów służących do odtwarzania
    plików muzycznych. Może zagłębiać się w strukturę katalogów przy pomocy
    -r oraz losowo odtwarzać utwory przy pomozy -z. Używane programy i
    opcje im przekazywane są zawarte w plikach /etc/music123rc  lub
    ~/.music123.

OPCJE

    -h   Pokaż pomoc do polecenia i zakończ działanie.

    -q   Tryb cichy. Żadne komunikaty nie są wyświetlane.

    -r   Rekurencyjnie zagłębiaj się w katalogi, zamiast je ignorować.

    -v   Pokaż informację o wersji programu i zakończ działanie.

    -z   Odtwarzaj pliki w losowej kolejności.

    -Z   Odtwarzaj pliki w losowej kolejności i bez końca.

    -l   Pętla. -z -l różni się od -Z tym, że -z -l najpierw wylosuje
       kolejność, a następnie będzie odtwarzał pliki w tejże kolejności
       raz po raz; -Z zaś odtwarza piosenki w losowej kolejności
       pozbawionej jakiegokolwiek porządku, w zwiazku z czym istnieje
       możliwość odtworzenia tego samego pliku dwa (lub więcej) razy
       pod rząd.

    -D   Nie rób przerw między piosenkami (może  uczynić  music123
       trudniejszym do zabicia)

    -d   Ustawia długość przerw między piosenkami. -d przyjmuje jeden
       argument, wyrażony w sekundach. Czas może zawierać  część
       ułamkową.

    -@   Odtwarzaj pliki wymienione w obowiązkowym argumencie do -@. Inne
       pliki mogą być dodane z linii poleceń. Ta opcja może być podana
       kilkakrotnie. Zauważ, że music123 jeszcze nie odtwarza URLi.

    --   Koniec listy opcji.

PRZYKŁADY

    Odtwórz trzy piosenki:
       music123 test1.ogg test2.mp3 test3.wav

    Odtwórz losowo parę katalogów i piosenek:
       music123 -z -r Rock/ test1.ogg Pop/ test4.wav

PLIKI

    /etc/music123rc
       Opisuje których programów music123 ma użyć, jakie typy plików
       obsługuje i jakie opcje przekazuje tymże programom.

    ~/.music123rc
       Indywidualne ustawienia danego użytkownika.

AUTORZY

    Autorzy:
       David Starner <dvdeug@debian.org>

TŁUMACZENIE

    Tłumacze:
       Grzegorz Kuśnierz <konik@v-lo.krakow.pl>

                25 lipiec 2002           music123(1)