Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mzip - zmienia zabezpieczenie, wysuwa dysk napędu Zip/Jaz

SKŁADNIA

    mzip [-epqrwx]

OPIS

    Polecenie mzip umożliwia wydawanie poleceń specyficznych dla napędu ZIP
    w systemach Solaris lub HPUX.

OPCJE

    mzip posiada następujące opcje w linii poleceń:

    -e   Wysuń (eject) dysk.

    -f   Wymuś wysunięcie dysku nawet, jeśli jest on zamontowany przez
       mount (musi być użyte w połączeniu z -e).

    -r   Zabezpiecz dysk przed zapisem.

    -w   Zdejmij zabezpieczenie przed zapisem.

    -p   Chronione hasłem zabezpieczenie przed zapisem.

    -x   Zabezpieczenie hasłem.

    -u   Tymczasowo nie chroń dysku aż do jego wysunięcia. Dysk staje się
       zapisywalny, przy wysunięciu przywracany jest jego uprzedni
       status.

    -q   Zapytanie o status.

    Hasło można usunąć ustawiając jeden z trybów bezhasłowych -r lub -w:
    mzip zapyta wówczas o hasło odblokowujące dysk. W przypadku zapomnienia
    hasła można zastosować niskopoziomowe formatowanie dysku ZIP (przez
    setup BIOSu SCSI).

    Dysk ZipTools dostarczany z napędem jest również chroniony hasłem. W
    DOSie lub na MacIntosh'u hasło to jest usuwane automatycznie po
    instalacji ZipTools. Z wielu artykułów wysyłanych na Usenet wynika, że
    hasłem do tego dysku jest APlaceForYourStuff. mzip zna to hasło i
    próbuje go w pierwszej kolejności, przed pytaniem użytkownika o hasło.
    Dlatego  też  mzip -w z: odblokowuje dysk ZipTools. Tenże dysk
    narzędziowy jest sformatowany w specjalny sposób, co ma umożliwić jego
    wykorzystanie zarówno na PC jak i na Mac'u. Na PC system plików Mac'a
    widoczny jest jako ukryty plik partishn.mac. Można go  skasować
    odzyskując 50 MB dysku.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1).  Tam  też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools