Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    nroff - emulacja komend nroff przy użyciu groffa

SKŁADNIA

    nroff [ -h ] [ -i ] [ -mnazwa ] [ -nnum ] [ -olista ] [ -rcn ] [
    -Tnazwa ] [ plik... ]

OPIS

    Skrypt nroff emuluje komendę nroff przy użyciu groffa.  Opcja -T z
    argumetem innym niż ascii i latin1 jest ignorowana. Opcja -h jest
    równoważna opcji -h grotty Opcje -i, -n, -m, -o i -r są opisane w
    troff(1). Dodatkowo nroff po cichu ignoruje opcje -e, -q lub -s.

ZOBACZ TAKŻE

    groff(1), troff(1), grotty(1)