Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ogonkify - międzynarodowe wsparcie PostScriptu

SKŁADNIA

    ogonkify [-p zestawprocedur] [-e kodowanie] [-r Stary=Nowy] [-a] [-c]
    [-h] [-t] [-A] [-C] [-H] [-T] [-AT] [-CT] [-ATH] [-CTH] [-N] [-M] [-mp]
    [-SO] [-AX] [-F] [--] plik ...

OPIS

    ogonkify zajmuje się przekształcaniem plików PostScriptowych w swiązku
    z drukowaniem w różnych językach. Jego podstawowym zastosowaniem jest
    filtrowanie wyjścia Netscape, Mosaic i innych programów w taki sposób,
    by możliwe było drukowanie w językach nieużywających standardowego
    zachodnioeuropejskiego kodowania ISO 8859-1.

OGÓLNE UWAGI

    Instrukcja instalacji znajduje się w pliku INSTALL. Zakładając, że
    zakończyłeś instalację pomyślnie, zachowaj przykładowy PostScript z
    Netscape lub Mosaic np. do pliku output.ps. Następnie spróbuj go
    wydrukować przy pomocy

       % ogonkify -AT -N output.ps | lpr

    w wypadku Netscape, lub

       % ogonkify -AT -M output.ps | lpr

    w wypadku Mosaic.

    Możesz zmienić opcję -AT na -CT. Spowoduje to użycie wysokiej jakości
    fontu Courier z IBM (za cenę wolniejszego drukowania).

    Innym sposobem na drukowanie z Netscape jest ustawienie komendy
    drukującej w odpowiednim oknie dialogowym na:

       ogonkify -AT -N | lpr

    Dla szczegółów, zobacz sekcję UŻYTKOWANIE.

OPCJE

    -p   Włącza podany zestaw procedur do pliku wyjściowego.

    -e   Ustaw kodowanie wyjścia. Domyślnie jest to L2 (ISO 8859-2,
       a.k.a. ISO Latin-2). Inne możliwe wartości to L1 (ISO 8859-1,
       a.k.a. ISO Latin-1), L3 (ISO 8859-3, a.k.a. ISO Latin-3), L4
       (ISO 8859-4, a.k.a. ISO Latin-4), L5 (ISO 8859-9, a.k.a. ISO
       Latin-5), L6 (ISO 8859-10, a.k.a.  ISO  Latin-6),  CP1250
       (Microsoft Code Page 1250, a.k.a. CeP), ibmpc (Oryginalne
       kodowanie IBM-PC), mac (kodowanie Apple Macintosh) and hp
       (kodowanie HP Roman).

    -r   Użyj fontu Nowy zamiast Starego. Może to prowadzić do brzydkich
       efektów gdy nie będą się zgadzać metryki fontów.

    -a   Dokonaj  potrzebnych  przemapowań  fontów  dla  używania
       Courier-Ogonki zamiast Courier (litera a oznacza Adobe Courier).
       Zapobiega to ładowaniu fontów na drukarkę.

    -c   Dokonaj potrzebnych przemapowań fontów dla używania IBM Courier
       zamiast Adobe Courier.

    -t   Dokonaj  potrzebnych  przemapowań  fontów  dla  używania
       Times-Roman-Ogonki zamiast Times-Roman.

    -h   Dokonaj  potrzebnych  przemapowań  fontów  dla  używania
       Helvetica-Ogonki zamiast Helvetica.

    -A   Podobne do -a, lecz dodatkowo ładuje fonty Courier-Ogonki.

    -C   Podobne do -c, lecz dodatkowo ładuje fonty IBM Courier.

    -H   Podobne do -h, lecz dodatkowo ładuje fonty Helvetica-xxx-Ogonki.

    -T   Podobne do -t, lecz dodatkowo ładuje fonty Times-xxx-Ogonki.

    -CT  Równoważne -C -T.

    -N   Dokonaj przetwarzania typu Netscape.

    -M   Dokonaj przetwarzania typu Mosaic.

    -mp  Dokonaj przetwarzania mp. Nie działa z opcją -A (użyj zamiast
       niej -C).

    -SO  Dokonaj przetwarzania typu StarOffice.

    -AX  Dokonaj przetwarzania typu ApplixWare .

    -F   Dokonaj przetwarzania typu XFig (działa tylko dla polskich
       znaków).

    --   Zakończ opcje.

UŻYTKOWANIE

    Załóżmy, że chcesz wydrukować stronę WWW zakodowaną w ISO Latin-2.
    Netscape nalega na drukowanie w ISO Latin-1. Korzystając z komendy
    File->Print wyślij z Netscape wydruk do pliku alamakota.ps.

    Ponieważ ogonkify jest skonfigurowany domyślnie na ISO  Latin-2,
    przekazanie mu PostScriptu wygenerowanego przez Netscape spowoduje
    naprawienie kodowania fontów. Wystarczy wykonać

       % ogonkify -N <alamakota.ps | lpr

    Jednakże większość drukarek nie ma fontów z wymaganymi znakami. Zamiast
    Courier i Times-Roman można przy użyciu opcji -AT, użyć i załadować
    syntezowane fonty, a przy użyciu -CT można załadować i użyć bardzo
    dobrego fontu Courier z IBM. Komenda będzie więc zwykle wyglądała tak:

       % ogonkify -N -AT <alamakota.ps | lpr

    lub może

       % ogonkify -N -CT <alamakota.ps | lpr

    Typowe użycie z innymi programami:

       % ogonkify -M -AT <alamakota.ps | lpr
       % ogonkify -mp -AT <alamakota.ps | lpr
       % ogonkify -SO -AT <alamakota.ps | lpr
       % ogonkify -AX -ATH <alamakota.ps | lpr
       % ogonkify -XF -ATH <alamakota.ps | lpr

BŁĘDY

    Znaki z `ogonek' powinny być konstruowane inaczej (np. `ogonek' używany
    z `a' powinien być inaczej wykształcony niż ten, używany z `e'.)

    Lepiej byłoby połatać programy, do których mamy źródła niż przetwarzać
    wytworzony PostScript.

    Program jest napisany w Perlu.

UWAGI

    Aby obejrzeć wyjście w GhostScripcie, będziesz musiał uruchomić gs z
    flagą -dNOPLATFONTS, a ghostview z flagą -arguments -dNOPLATFONTS.

    Netscape, IBM, Adobe, PostScript, StarOffice, ApplixWare, a także być
    może i inne nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

PODZIĘKOWANIA

    Wiele z danych mieszanych znaków udostępnili Primoz Peterlin, H. Turgut
    Uyar, Ricardas Cepas, Kristof Petrovay i Jan Prikryl.

    Jacek Pliszka dodał obsługę StarOffice. Andrzej Baginski dodał obsługę
    ApplixWare. Piotr Kuszewski dodał obsługę XFig.

    Markku Rossi napisał genscript i udostępnił w dystrybucji wiele
    przydatnych wektorów kodowań.

    Podczas pisania kodu Postscriptowego, używałem interpretera ghostscript
    napisanego przez Petera Deutscha.

    Larry Wall napisał perl, składnię i semantykę, które są niekończącym
    się źródłem zakłopotania.

AUTOR

    Juliusz Chroboczek <jec@dcs.ed.ac.uk>, z pomocą wielu innych ludzi.