Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    paste - zlep linie plików

SKŁADNIA

    paste [-s] [-d lista] [--serial] [--delimiters=lista]
       [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo paste
    lub
       info paste.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie paste w wersji GNU.

    paste wypisuje na standardowym wyjściu linie składające się z kolejno
    odpowiadających sobie linii każdego z podanych plików, oddzielonych
    znakiem tabulacji.  Jeśli nie podano żadnych plików lub plik o nazwie
    `-', używane jest standardowe wejście.

OPCJE

    -s, --serial
       Wkleja linie jednego pliku na raz, a nie naprzemiennie po jednej
       linii z każdego pliku.

    -d, --delimiters=lista
       Zamiast tabulacji do oddzielania połączonych linii używa po
       kolei ograniczników z listy.  Gdy lista zostanie wyczerpana,
       zaczyna na nowo od jej początku.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    cut(1), join(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.