Provided by: kde-l10n-pl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    plasmaengineexplorer - Umożliwia bezpośredni dostęp do
    silników danych Plazmy

SYNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--height piksele] [--width piksele] [-x piksele]
              [-y piksele] [--engine name] [--source name]
              [--interval ms]

    plasmaengineexplorer [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    plasmaengineexplorer jest graficznym narzędziem pozwalającym
    programistom testowanie silników danych plazmy bez konieczności
    tworzenia apletów plazmy.

    Jeżeli nie podano żadnej opcji, to program się uruchomi
    bez żadnego silnika danych. Wymagany silnik danym może
    być wybrany za pomocą listy rozwijanej.

    Wyświetlane zostaną tylko zainstalowane silniki danych. Aby
    wyświetlić nowo zainstalowane silniki danych, niezbędne
    może być uruchomienie programu kbuildsycoca4.

PARAMETRY

    --height piksele
       Określa wysokość okna w pikselach.

    --width piksele
       Określa szerokość okna w pikselach.

    -x piksele
       Określa  współrzędną  x  (poziomą)
       położenia górnego lewego rogu okna w pikselach.

    -y piksele
       Określa  współrzędną  y  (pionową)
       położenia górnego lewego rogu okna w pikselach.

    --engine nazwa
       Uruchamia  program   plasmaengineexplorer   z   wybranym
       określonym  silnikiem  danych.  Parametr  nazwa  jest
       wewnętrzną   nazwą    silnika    danych,
       określoną  wpisem  X-KDE-PluginInfo-Name  w  pliku
       .desktop.

    --source nazwa
       Parametr może być stosowany tylko jednocześnie z
       --engine. Wskazuje określone źródło danych dla
       silnika danych, przy uruchamianiu plasmaengineexplorer.

    --interval czas
       Określa   domyślny   odstęp   pomiędzy
       odświeżaniem   wybranych   źródeł   na
       czasmilisekund.  Jeżeli   nie   podano   parametru,
       źródło  będzie  odświeżane tylko na
       żądanie (dla niektórych źródeł, oznacza do
       odświeżanie po pojawieniu się nowych danych).

       Jeżeli podano parametr --source, to określany tu jest
       odstęp pomiędzy odświeżeniem danych dla tego
       źródła.

ZOBACZ TAKżE

    Bardziej szczegółowa dokumentacja jest dostępna pod adresem:
    help:/plasma (należy wprowadzić  ten  URL  w  programie
    Konqueror, lub wywołać program khelpcenter help:/plasma).

PRZYKłADY

    Ładuje silnik danych : time, pokazujący lokalny czas i
    aktualizujący się co sekundę.

       plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval
       1000

AUTORZY

    Autorem plasmaengineexplorer jest Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.